Tiedotteet ja tarinat

Tervetuloa tutustumaan ajankohtaisiin asioihin ja jäsentemme menestystarinoihin!

Viranomaisten koronamääräykset saavat aikaan force majeure-tilanteen yhä useammin

Koronaviruksen aiheuttamat tilanteet ovat viime päiviin asti olleet harvoin force majeure eli ylivoimaisen esteen tilanteita. Kauppakamarit voivat antaa olosuhdetodistuksia koskien force majeur -tilannetta. Lue pikaohje tilanteisiin tästä artikkelista!

Lue lisää

Kauppakamarien kysely: myös Rauman seudulla varaudutaan haastaviin aikoihin

Lähes kolmasosa kauppakamarien yhteiseen kyselyyn vastanneista yrityksestä kokee, että konkurssin todennäköisyys on kasvanut merkittävästi koronavirusepidemian takia. Yli puolet yrityksistä kertoo, että lomautukset tai irtisanomiset ovat todennäköisiä seuraavan kahden kuukauden aikana. Myös Rauman seudulla yritykset ovat varustautumassa haastaviin aikoihin.

Lue lisää

Konkurssit ja työpaikkojen menetykset estettävä – Yrityksiä autettava koronaviruskriisin yli

Moni elinkelpoinen yritys kärsii väliaikaisesta kassavirran tyrehtymisestä, joka vaarantaa yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden. Suomella ei ole varaa konkursseihin ja työttömyyden lisääntymiseen, jotka olisivat estettävissä. Koronavirusepidemian taloudelliset tappiot tulee minimoida, vaatii Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Lue lisää

Kauppakamarin EU-katsaus: Uudet kriisit ovat koetinkivi komissiolle

Vauhdilla leviävä koronavirus ja Turkin pakolaispaine haastavat nyt toden teolla Euroopan unionin jäsenmaiden yhtenäisyyttä ja vaikeuttavat uuden komission työtä. EU:n tulee edetä määrätietoisesti toimissa, jotka edistävät ilmastoneutraalia taloutta sekä vahvistavat vihreän kasvun ja digitalisaation kautta EU-maiden kilpailukykyä.

Lue lisää

Global Club Meeting: Kansainväliset osaajat osana yhteisöä 25.2.

International experts reunited on Tuesday 25 of February at Kulttuurikuppila Brummi, to celebrate the first Global Club Meeting of the year 2020. The event pointed out internationalizations challengues and oportunities on the region and gave an inside of the current issues faced by the international community living in Rauma.

Lue lisää

Pyhäjärviseudun elinvoimafoorumi 16.3.2020 - Tilaisuus peruttu!

Foorumi peruttu koronaviruksen leviämisen estämiseksi!

​​​​​​​Pyhäjärviseudun elinvoimafoorumi järjestetään maanantaina 16.3.2020 Säkylässä. Foorumin teemana on seudun tulevaisuuden kannalta keskeisin kysymys – miten varmistamme osaamisen ja osaajien löytymisen jatkossa? Tähän kysymykseen haemme vastauksia niin Timo Arolta, kansanedustaja Kristiina Saloselta kuin seudun koulutusorganisaatioiden johdolta. ​​​​​​​Lisätiedot ja ilmoittautuminen -->

Lue lisää

Rinki aamiaistilaisuus - kohtaamispaikka yritysten ja oppilaitosten edustajille 11.2.

Rinki-yhteistyöryhmä kokosi jälleen yritysten ja oppilaitosten edustajat Urastartti-rekrytointitapahtuman aamiaistilaisuuteen ti 11.2. Keskustelun teemoina olivat TET-jaksot ja SAMKin opinnäytetyöt - kuinka ne saadaan hyötykäyttöön. Tilaisuuden aineistot ladattavissa nettisivuiltamme.

Lue lisää

Kohti vetokykyistä väylää – Valtatie 8 Turku-Pori -yhteysvälin merkitys osana Suomen pääväylästöä vain kasvanut

Lounais-Suomen jo vuosia kestänyt positiivinen rakennemuutos on lisännyt olennaisesti alueen vetovoimaisuutta. Joulukuussa 2019 valmistui selvitystyö, jossa tarkasteltiin vt8 Turku-Pori -yhteysvälin kehittämistoimenpiteitä laajan kriteeristön kautta. Väylää ja sen osayhteysvälien kehittämistoimenpiteitä arvioitiin faktapohjaisin, tätä päivää kuvastavin tiedoin viiden tavoitealueen kautta. Selvityksen tulokset ovat suoraan kytkettävissä valtakunnalliseen 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun.

Lue lisää

Kauppakamarit: Liikenteen taloudellinen merkitys huomioitava 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa

Kauppakamarit, mukaan luettuna Rauman kauppakamari, pitävät lausuntokierroksella ollutta 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvää liikenne- ja viestintäviraston selvitystä liikennejärjestelmän nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista kattavana. Liikenteen taloudellinen merkitys ansaitsisi kuitenkin enemmän huomiota selvityksessä.  ​​​​​​​

Lue lisää

Urastartti-messuilta ratkaisuja työvoimatarpeisiin

Satakunnan suurin rekrytointimessu Urastartti järjestetään tiistaina 11.2.2020 klo 9-15 Raumalla Kivikylän Areenalla. Urastartti on vakiinnuttanut asemansa talousalueensa merkittävämpänä rekrytointimessuna, messut järjestetään nyt jo kolmannentoista kerran.

Lue lisää

Tampere-Pori/Rauma -radan liikenteen kehittämissuunnitelma on valmistunut

Tampere-Pori/Rauma -radan kehittämissuunnitelma on valmistunut laajan alueellisen yhteistyön pohjalta. Työssä on muodostettu yhteinen näkemys ja kehityspolku Tampere−Kokemäki−Pori/Rauma -rataosuuksien junaliikenteen kehittämiseksi sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Työssä on arvioitu operoinnin näkökulmasta mahdollisuuksia lisätä junaliikenteen tarjontaa huomioiden infran asettamat rajoitteet.

Lue lisää

Tuleva puheenjohtaja Mika Marttila (kuvassa etualalla vasemmalla) ja varapuheenjohtaja Sakke Suominen Rauman kauppakamarin luottamushenkilöiden kesäisessä illanvietossa elokuussa 2019.

Rauman kauppakamarin puheenjohtajaksi Osuuskauppa Keulan toimitusjohtaja Mika Marttila

Rauman kauppakamarin syyskokouksessa maanantaina 2.12. valittiin keskeiset luottamushenkilöt vuodelle 2020. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Mika Marttila Osuuskauppa Keulasta. Samalla kiitettiin Rauma Marine Constructions Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaata tehdystä työstä kauppakamarin ja seudun elinkeinoelämän eteen. Syyskokouksessa linjattiin myös kauppakamarin toimintaa vuodelle 2020, kärkinä saavutettavuuden parantaminen VT8:n osalta sekä yritys-oppilaitosyhteistyön kehittäminen.

Lue lisää

Satakunnan Kiina-seminaarissa 2.12. keskusteltiin Kiinasta kauppakumppanina

Satakunnan Kiina-seminaarin teemana oli suurvalta kauppakumppanina. Yksi Suomen arvostetuimmista Kiina-asiantuntijoista, dosentti, kollegiumtutkija Mikael Mattlin Turun yliopistosta toi esiin Kiinan roolin globaalissa markkinataloudessa. Konkreettisia ohjeita bisneksen tekemiseen kiinalaisten kanssa antoi puolestaan Senior Network Advisor Xiahoan Li OP Ryhmästä. Paneelikeskusteluun osallistuivat lisäksi tj. Riikka Hacksenius-Fonsén Punda Global Oy:stä, Senior China Advisor Markku Paukkunen SAMKista, tj. Mikko Osara BMH Technology Oy:stä ja Heikki Perko HNC-USF - platformista.

Lue lisää

Satakunnan logistiikkafoorumi 25.11

Satakunnan logistiikkafoorumi toteutettiin teemalla logistiikan tulevaisuus maanantaina 25.11. Rauman Merimäen auditoriossa. Kuudenkymmenen kuulijan joukko sai kuullakseen näkökulmia muun muassa liikennejärjestelmän kehitykseen, rahoitukseen, logistiikan tavaravirtojen kehitykseen ja asiantuntijatyön murrokseen. Paneelikeskustelussa käytiin läpi liikenneverkon merkitystä eri toimialojen logistiikassa.

Lue lisää

Rauman kauppakamarin koulutuskysely 2019

Kysely lähetettiin Rauman kauppakamarin jäsenyrityksille syyskuussa 2019. Tuloksista saa yleiskuvan osaamisen kehittämisen tarpeista sekä yritys-oppilaitosyhteistyön tilasta ja odotuksista tulevaisuuden osalta.

Lue lisää

Rinki Yritys-oppilaitos speed date 11.11.

Yritysten ja koulujen edustajat kokoontuivat 11.11. viettämään ensimmäistä ”Rinki: Yritys-oppilaitos speed date” -tapahtumaa. Osallistujat saivat laajennettua verkostojaan ja sovittua tulevaisuuden yhteistyökuvioista, jotka taas tuovat uusia mahdollisuuksia Rauman opiskelijoille.

Lue lisää

Uusin kauppakamarilehti on julkaistu!

Uusin lehti luettavissa nettiversiona!

Lue lisää

Rauman meriverkostopäivä keräsi yhteen laajan osallistujakunnan

Raumalla toteutettiin ke 16.10. meriverkostopäivä, jossa olivat esillä Rauma Marine Constructions Oy ja keskeiset yhteistyötahot. Tilaisuudessa kuultiin katsaus tuleviin Laivue2020- ja Tallinkin shuttle-aluksen rakentamishankkeisiin. Lisäksi tilaisuudessa tarjottiin mahdollisuus verkostoitua ja hakea kumppanuuksia yhteistyölle.

Lue lisää

Rauman seudun yritysten yhteinen kesärekrykampanja voittoon

Ennakkoluuloton ja uusi tapa markkinoida Rauman seudun alueen yritysten kesätöitä toi voiton Raumalle Oikotien Rekrytoinntin parhaat 2019 -gaalassa torstaina 10.10.

Lue lisää

Tukea työssä oppimiseen-aamiaistilaisuus 9.10. kannusti hakemaan kontakteja koulutusorganisaatioista

Rinki-yhteistyöryhmän, SAMKin ja WinNovan yhteisponnistuksena toteutettiin aamiaistilaisuus Raumalla 9.10. Tilaisuudessa kuultiin lyhyt katsaus SAMKin Arkimentori-hankkeessa konseptoidusta mentorimallista oppilaan työssä tapahtuvan oppimisen ohjauksessa ja hyväksymisessä osaksi opintoja. Lisäksi WinNovan edustajat kertoivat lakisääteisen työpaikkaohjauksen ajankohtaisia kuulumisia.

Lue lisää

Rinki-yhteistyöryhmä tukee kumppanuutta

Ringin tavoitteena on tukea Rauman seudun yrityksiä osaavan työvoiman saatavuudessa ja pitämisessä pitkällä aikavälillä. Ringissä vahvistetaan tiivistä yritys-oppilaitosyhteistyötä luomalla kohtaamispaikkoja ja luontevaa vuorovaikutusta yritysten ja oppilaitosten edustajien välille.

Lue lisää

Rauman meriverkostopäivä kokoaa yhteen meriteollisuuden keskeisimmät toimijat Rauman Juhlahoviin keskiviikkona 16.10. klo 8.30-11.00.

Rauman juhlahovissa toteutetaan keskiviikkona 16.10. meriverkostopäivä, jonka tarkoituksena on koota yhteen meriteollisuuden alan toimijoita niin paikallisesti kuin kauempaakin.

Lue lisää

Rauman seudulla rakennetaan to 3.10.

Infra ry Länsi-Suomi, Rauman kauppakamari ja seudun kunnat toteuttavat yhteistyössä Rauman seudulla rakennetaan -tilaisuuden to 3.10. klo 8.30-11.00 Rauman kaupungintalon valtuustosalissa. Tilaisuudessa on esillä seudun merkittävimpiä rakennus- ja maanrakennushankkeita, esimerkiksi Metsä Groupin saha, Posivan hankkeet Olkiluodossa ja Lounaisen Suomen liikenneväylien parannushankkeet. Lisäksi on luvassa rakentamisen ajankohtaiskatsaukset kuntien edustajilta.

Lue lisää

Uusin kauppakamarilehti on julkaistu!

Uusin lehti luettavissa nettiversiona!

Lue lisää

Kuvia Pyhäjärviseudun elinvoimafoorumista 2019

​​​​​​​

Lue lisää

Tampere-Pori/Rauma -radan liikenteen kehittämisestä tehdään kaksi selvitystä

-Pori/Rauma -radan kehittämistä varten käynnistyy hanke, jossa tutkijaan, millaisia keinoja ja mahdollisuuksia radan liikenteen kehittämiselle on sekä kartoitetaan radan infrastruktuurin liikenteelle aiheuttamia pullonkauloja. Selvityksen ohjaukseen ja kustannuksiin osallistuvat Pirkanmaan liitto, Satakuntaliitto, radan varren asemakaupungit Tampere, Nokia, Sastamala, Pori, Rauma, Kokemäki ja Harjavalta sekä Tampereen, Satakunnan ja Rauman kauppakamarit. Selvityksen rinnalla Väylävirasto laatii erillistä radan infrastruktuuria tarkastelevaa tarveselvitystä, jonka tulokset hyödynnetään operointitarkasteluissa.

Lue lisää

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki. Kuva: Kimmo Penttinen. ​​​​​​​

Työllisyyden kasvu vähäistä – hallitukselta odotetaan rohkeita päätöksiä

Työllisyysaste on 78 tuhannen työllisen päässä Antti Rinteen hallituksen asettamasta tavoitteesta. Luku käy ilmi Keskuskauppakamarin julkaisemasta työllisyystavoitelaskurista, jossa tarkastellaan työllisyyden kehittymistä. Tulevan hallituskauden ajan Keskuskauppakamari päivittää kerran kuukaudessa työllisyystavoitteen nykytilan, jonka voi helposti käydä katsomassa tyollisyystavoite.fi -sivustolta.

Lue lisää

Kuvia Eloriihestä 2019

Rauman kauppakamarin luottamushenkilöiden kesäinen illanvietto Eloriihi toteutettiin to 15.8. Aarnkarissa Raumalla. Paikalla oli viitisenkymmentä valiokuntien, valtuuskunnan ja hallituksen jäsentä. Illan aikana kuultiin Jari Valtosen (Industria Oy) alustus teemasta itsetuntemus ja huipputiimien rakentamisesta. Kiitos Administer Oy:lle yhteistyökumppanuudesta!

Lue lisää

Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri. Kuva: Ari Toivonen.

Rahanpesulaki edellyttää aktiivisia toimia yrityksiltä

Rahanpesulain ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan 1.7.2019, mutta vasta pieni osa suomalaisista yrityksistä on tehnyt lain edellyttämän ilmoituksen. Rahanpesulain edellyttämä ilmoitus tulee tehdä sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-palvelussa 1.7.2020 mennessä.

Lue lisää

Keskuskauppakamari: Suomen haasteet liittyvät työmarkkinoihin ja ansiotuloverotukseen

Keskuskauppakamarin neljännesvuosittain julkaistavassa talouskatsauksessa käydään läpi ajankohtaista taloustilannetta Suomessa ja ulkomailla. Järjestyksessään kolmas Kauppakamarin talouskatsaus keskittyy erityisesti kustannuskilpailukyvyn kehitykseen ja kilpailukykytutkimuksiin.

Lue lisää

Anne Horttanainen - STT Lehtikuva Roni Rekomaa

Lomatiedote

Toimiston kesälomat ja vientiasiakirjojen hyväksyminen

Lue lisää

Syksyn koulutuskalenterit on julkaistu

Tervetuloa löytämään itsellesi sopivia ja mielenkiintoisia koulutuksia tarjonnastamme!

Lue lisää

Yhteistyötä kansainvälisen osaavan työvoiman löytämiseksi rekrytointitapahtumassa la 15.6.

Satakunnassa on tällä hetkellä runsaasti avoimia työpaikkoja, joihin on haasteita löytää osaavia tekijöitä. Kasvavista toimialoista esimerkiksi laivanrakennus-, metalli- ja elintarviketeollisuuden saroilla sekä sähkö- ja automaatio-osaamisen parissa tarvetta tekijöille on myös tulevaisuudessa.

Lue lisää

Suomen suurin kesätyöntekijäsauna järjestetään Raumalla!

Vetovoima- ja kuntaranking-tilastojen kärjessä viime aikoina komeillut Rauman seutu ei hengähdä kesälläkään, kun kaupunkiin saapuvat lukuisat kesätyöntekijät toivotetaan nyt ensimmäistä kertaa tervetulleiksi kaupunkiin Rauma Race -suunnistuksen ja Suomen suurimman kesätyöntekijäsaunan merkeissä.

Lue lisää

Elinkeinoelämän foorumissa perehdyttiin yritys-oppilaitos -yhteistyöhön

Elinkeinoelämän foorumissa 2.5. Raumalla keskusteltiin neljästä olennaisesta yritys-oppilaitos -yhteistyön osa-alueesta. Käytyjen workshopien pohjalta saatiin paljon ideoita kehittyvälle yhteistyölle, jota jatketaan Rauman kauppakamarin Rinki-toiminnassa.

Lue lisää

EU:n ja Japanin välinen kauppasopimus astui voimaan 1.2.2019

Eu:n ja Japanin sopimuksen myötä syntyy vapaakauppa-alue, jossa asuu 635 miljoonaa ihmistä. Japani on yksi maailman suurimmista kuluttajamarkkinoista ja Kiinan jälkeen EU:n toiseksi suurin kauppakumppani Aasiassa. EU ja Japani vastaavat yhdessä noin kolmasosasta maailman bkt:tä. Vapaakaupan myötä EU:n viennin Japaniin on arvioitu yli kaksinkertaistuvan 80 miljardista eurosta 180 miljardiin euroon.

Lue lisää

Vieraskielisen ammatillisen koulutuksen järjestäminen tulee vapauttaa

Kauppakamarit ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät vaativat vieraskielisen ammatillisen koulutuksen järjestämisen vapauttamista lupamenettelystä. Suomi tarvitsee lähivuosina tuhansia uusia ammattiosaajia. Omat nuoremme ja muu työvoima eivät riitä täyttämään kysyntää. Myös Satakunnassa aihe on erittäin ajankohtainen.

Lue lisää

Keskuskauppakamari julkisti verokiilalaskurin

Suomessa on kansainvälisesti vertaillen korkea verokiila, eli palkasta perittävien verojen ja maksujen yhteismäärä on suuri suhteessa palkkaan. Keskuskauppakamari julkistaa laskurin, jolla jokainen voi tarkastella omaa verokiilaansa.

Lue lisää

Brexit ja Suomi - päivitetty kauppakamarin tiekartta

Britannian piti erota EU:sta pe 29.3.2019, mutta nyt aikataulut ovat muuttuneet. Prosessi on haasteellinen myös vientiyrityksille - on lähes mahdotonta varautua yritysten kannalta kaikkiin skenaarioihin. Keskuskauppakamarin valmistelema Brexit-tiekartta auttaa varautumisessa.

Lue lisää

Teknologiamurros, kasvutavoitteet ja kansainvälistyminen haastavat PK-yritysten hallitustyötä myös Rauman seudulla

PK-yritykset panostavat hallitustyöhön ja ovat löytäneet myös ulkopuolisia hallituksen jäseniä. Toisaalta tulevaisuus haastaa hallituksen osaamisen esimerkiksi kasvutavoitteiden, kansainvälistymisen ja teknologisen murroksen muodossa, mikä huolettaa erityisesti toimitusjohtajia. Moni kaipaa hallituksiin lisää vaihtuvuutta, sillä lukuisista hallituksista löytyy myös vapaamatkustaja. Rauman seudun tulokset myötäilevät pääpiirteissään valtakunnan lukemia lukuun ottamatta hallituksen kokoonpanoa koskevia kysymyksiä.

Lue lisää

Panostuksia kilpailukykyyn - kauppakamarit vaativat liikenteelle uutta rahoitusmallia

Jotta menestymme globaalissa kilpailussa, on Suomen maantieteellisestä sijainnista aiheutuvaa kilpailukykyhaittaa kompensoitava liikennejärjestelmän pitkäjänteisellä kehittämisellä. Pelkkä budjettirahoitus ei kuitenkaan ole riittävä kattamaan liikenteen korjaus- ja investointivelkaa.

Lue lisää

Elinkeinoelämän vaaliteemat käsittelyssä vaalipaneelissa Raumalla 11.3.

Rauman kauppakamarin ja Rauman Yrittäjät ry:n yhteinen vaalitilaisuus kokosi elokuvateatteri Iso-Hannuun yli 50 osallistujaa seuraamaan keskustelua alueellisten ja valtakunnallisten teemojen ympärillä. Keskeisiä teemoja olivat alueen saavutettavuus, osaavan työvoiman saatavuus ja koulutuskysymykset sekä sotu- ja sote-uudistukset.

Lue lisää

Rauman seudun yritykset etsivät tulevaisuuden tekijöitä poikkeuksellisen isolla kampanjalla

Rauman kauppakamarin HR- ja koulutusvaliokunnan aloitteesta on käynnissä mittava kampanja kesätyöntekijöiden ja tulevaisuuden osaajien löytämiseksi seutukunnan yrityksiin.
​​​​​​​

Lue lisää

Kuva:shutterstock

Kauppakamarilta selviytymisvinkkejä suomalaisyrityksille Brexitin jälkeen

Keskuskauppakamari on koonnut yrityksille seitsemän kohdan Brexit-selviytymisvinkit Britannian mahdollisen EU-eron johdosta. Yrityksille pelkistetään, mitä Britannian ero 29.3.2019 ilman mitään erosopimuksia eli kova Brexit käytännössä tarkoittaisi ja miten se vaikuttaisi yrityksiin sekä brittikauppaan. Samalla annetaan tietoa keskeisistä, ajan tasalla olevista Brexit-neuvontapalveluista ja tietolähteistä.

Lue lisää

Pitkäjänteisellä strategialla sitoutuneempaa henkilökuntaa - Alfa Laval työllistäjänä

Alfa Laval Aalborg on löytänyt omat keinonsa osaavan työvoiman sitouttamiseen.

Lue lisää

Osaan, jos vain haluan ja uskallan - Logistikas Hankinta Oy

Oman äänen kuuntelu on vienyt Johanna Lainion au pairiksi, Sokoksen myymäläpäälliköksi ja logistiikka-yrityksen johtoon. Koko ajan johtoajatuksena on ollut rohkeus tehdä asioita ja ottaa vastuuta.

Lue lisää

Tulevaisuuteen investoiva elinkeinoelämä perää valtatie 8:n nelikaistaistamista Turku-Pori -välillä nopeutetulla aikataululla

Lounais-Suomen elinkeinoelämän tarpeita ja näkemyksiä alueen liikenneinfrastruktuurista ja erityisesti valtatiestä 8 kartoitettiin yrityskyselyllä ja haastatteluin elokuussa 2018. Vastaukset antavat ilmi, että valtatie 8 on Lounais-Suomen logistiikan ja henkilöliikenteen valtasuoni etelä-pohjoissuunnassa ja vaatii merkittävää panostusta vastatakseen kehittyvän elinkeinoelämän tarpeisiin.

Lue lisää

Osaavan henkilöstön saatavuus vaatii muutoksia koulutusjärjestelmään

Koulutusjärjestelmä on muutettava joustavaksi ja reagointikykyiseksi, vaativat kauppakamarit. Osaavan henkilöstön saatavuuden turvaaminen yrityksille vaatii, että koulutusjärjestelmän sisäiset raja-aidat puretaan ja elinikäinen oppiminen mahdollistetaan. Ammatti- ja tutkintonimikkeiden sijaan huomio on kiinnitettävä osaamiseen, jota on voitava päivittää muuttuvien tarpeiden mukaan läpi työuran.

Lue lisää

Globaalit skenaariot tarjoavat työkaluja yrityksille radikaalin epävarmuuden kohtaamiseen

Ovatko kauppasodat uusi normaali? Kuka hallitsee tekoälyä tulevaisuudessa? Ottaako Kiina Yhdysvaltojen paikan kansainvälisessä taloudessa ja politiikassa? Vastatakseen muun muassa näihin kysymyksiin Risto E. J. Penttilän vetämä kansainvälisten suhteiden konsulttiyritys ja ajatushautomo Nordic West Office on yhdessä 16 suomalaisyrityksen kartoittanut vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita. Hankkeen kumppaneina toimivat Keskuskauppakamari ja Business Finland.

Lue lisää

Venäjän-kaupan barometri, kevät 2018: Usko Venäjän talouden kasvuun horjuu, mutta omaan bisnekseen luotetaan

Venäjän-kaupan barometri, kevät 2018: Usko Venäjän talouden kasvuun horjuu, mutta omaan bisnekseen luotetaan.

Lue lisää

Raumalla perustettu pörssiyhtiö Nurminen Logistics Oyj on jo 132-vuotias

Rauman kauppakamarin Liikennevaliokunnan puheenjohtaja Antti Koukun työnantaja Nurminen Logistics Oyj on lähtöjään raumalainen pörssiyhtiö.

Lue lisää

Rauman kauppakamarin toimitusjohtajaksi on valittu Riikka Piispa

Rauman kauppakamarin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.3.2018 alkaen on valittu kauppatieteiden maisteri KTM Riikka Piispa. Hän siirtyy tehtävään Rauman Yrittäjien toiminnanjohtajan tehtävästä, josta hän on ollut opintovapaalla diplomi-insinööritutkinnon opintojen johdosta. Hänen toimenkuvaansa toiminnanjohtajana kuului Rauman Yrittäjäyhdistyksen toiminnan, kaupallisen keskustan ja yritysklusterien kehittäminen sekä liiketoimintamahdollisuuksien ja alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen yhdessä yritysten, oppilaitosten ja kuntatoimijoiden kanssa.

Lue lisää