Rinki-yhteistyöryhmä

Ringin tavoitteena on tukea Rauman seudun yrityksiä osaavan työvoiman saatavuudessa ja pitämisessä pitkällä aikavälillä. Ringissä vahvistetaan tiivistä yhteistyötä luomalla kohtaamispaikkoja ja luontevaa vuorovaikutusta yritysten ja oppilaitosten edustajien välille.

Yhteistyön kehittäminen esimerkiksi yritysluentojen, harjoittelupaikkojen, projektien, kesätöiden ja täysin uusien muotojen kautta luo pohjaa nuorten osaajien sitouttamiseksi seutuun ja yrityksiin! Kokoonnumme Ringin äärelle isoin joukoin 2-3 kertaa vuodessa pohtimaan yhteisiä teemoja, minkä lisäksi toiveissa on luoda jouhevaa, matalan kynnyksen vuorovaikutusta Ringin jäsenten välillä.

Toivomme yritysten ja oppilaitosten edustajia sitoutumaan rinkiin noin vuodeksi kerrallaan, vaikka toiminta onkin täysin vapaaehtoista. Toiminnasta kehitetään Ringin jäsenten toiveiden mukaista, konkreettisesti lähdetään liikkeelle syksyllä 2019.