Konetekniikan työpaja - yhteistyöllä kohti parempaa koulutusta

Rauman kauppakamari oli mukana järjestämässä 11.6.2024 konetekniikan työpajaa, joka tähtäsi kohti paremmin työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta. Työpajan menestys osoitti, kuinka tärkeää yhteistyö on ratkaisujen löytämisessä, joista hyötyvät niin yritykset, oppilaitokset kuin opiskelijatkin.

Rauman seudun tekniikan yritykset ovat kärsineet koneteknisen osaamistason vajeesta ja työvoimapulasta jo pitkään, mikä johtuu osittain paikallisen koulutuksen puuttumisesta. Konetekniikan tutkintoa voi toki opiskella Porissa, mutta opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden houkuttelu Raumalle on osoittautunut haasteelliseksi. Alan yritykset nostivat huolen esiin kauppakamarin HR- ja koulutusvaliokunnassa sekä kauppakamarin hallituksessa ja asiasta tehtiin tiedotus Satakunnan ammattikorkeakoulun edustajille.


Aloite johti konetekniikan monimuotokoulutuksen luomiseen Raumalle sekä tiiviimpään yhteistyöhön alan yritysten ja oppilaitosten välillä. Uusi konetekniikan opinto-ohjelma alkaa syksyllä 2025. Tässä on hyvä esimerkki siitä, miten valiokunnissa on voimaa ja mahdollisuutta vaikuttaa asioihin.

Seuraava kehitysaskel oli järjestää työpaja koulutuksen muovaamiseksi vastaamaan työelämän tarpeita. SAMK:in lehtori Teppo Lundell luotsasi työpajaa alan yritysten sekä oppilaitosten edustajille käynnistäen päivän hiljaisella ajatuskävelyllä, joka rohkaisi osallistujia jakamaan ideoita ja ajatuksia. Työpajassa syntyi onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi kuusi keskeistä yhteistä pääteemaa, joissa pohdittiin muun muassa yhteistyötä oppilaitoksen ja yritysten välillä ja siihen sitoutumista, oppilaitoksen roolia hyvän työmoraalin kehittämisessä, koulutussisältöjä, yritysten tukea oppilaille sekä keinoja houkutella osaavia ihmisiä alalle.

-
-

Työpaja osoittautui menestykseksi ja osallistujien palaute oli positiivista. Monet kokivat, että heidän näkemyksiään arvostettiin, mikä vahvistaa yhteistyön jatkamisen merkitystä. Työpajan tuloksena saavutettiin selkeä suunta koulutuksen kehittämiselle varmistamaan tulevien konetekniikan ammattilaisten valmiudet vastata yritysten kasvaviin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Tällaiset työpajat ja yhteistyömuodot ovat avainasemassa kestävän ja kilpailukykyisen konetekniikan koulutuksen rakentamisessa Suomessa. Vastaavanlaisia työpajoja voisi kokeilla eri koulutusalojen kehittämisessä yrityslähtöisemmäksi.