01.06.2022 Esihenkilön työkalupakki


Työsuhteen kannalta olennaisen juridiikan tunteminen antaa esimiehelle välineitä ja varmuutta puuttua haastaviin tilanteisiin ja parhaassa tapauksessa estää niiden syntymisen jo ennakolta. Parhaat käytännön toimintatavat eivät löydy kuitenkaan aina suoraan pykälistä, joten koulutuksessa käsitellään juridiikan lisäksi myös hyvän esimiestyön edellytyksiä johtamisen näkökulmasta.

Päivän aikana käsitellään käytännönläheisesti ja monipuolisesti esimiehen arjessa käytännössä eteen tulevia tilanteita. Koulutukseen osallistumalla saat käyttöösi myös esihenkilön työssä hyödyllisiä malliasiakirjoja

Asiantuntija: Lakimies Alexa Kavasto, AK Law Oy

Koulutukseen osallistumalla saat käyttöösi myös esihenkilön työssä hyödyllisiä malliasiakirjoja. Päivän aikana käsitellään käytännönläheisesti ja monipuolisesti esihenkilön arjessa käytännössä eteen tulevia tilanteita.

Koulutus antaa vastaukset muun ohella seuraaviin kysymyksiin:

 • Minkälaisin käytännön keinoin esihenkilö voi vaikuttaa työnjohto-oikeutensa sisältöön? Miten työsopimus kannattaa laatia? Miten voidaan estää käytäntöjen vakiintuminen sitovaksi työsuhteen ehdoksi?
 • Mikä on vuorovaikutuksen merkitys haastavissa tilanteissa?
 • Miten tavoitteet tulisi asettaa? Miten palautetta tulisi antaa?
 • Miten toimin, jos työntekijä ei noudata annettuja ohjeita tai ei saavuta hänelle asetettuja tavoitteita?
 • Minkälaista dokumentaatiota työnjohdollisista keskusteluista kannattaa laatia?
 • Miten päihteiden väärinkäyttöön tulee reagoida?
 • Minkälainen puuttumisprosessi häirintään ja epäasialliseen käytökseen tulisi työpaikalla olla?


Ohjelma:

8.50 Etäyhteyden avaamien

9.00 Hyvän esihenkilötyön edellytyksistä

 • yrityksen strategian mukainen toiminta linjakkaan esihenkilötyön pohjana
 • yhdenvertaista ja tasa-arvoista johtamista
 • huomio vuorovaikutukseen
 • tavoitteiden asettaminen ja palautteen antaminen
 • onnistuneen muutoksen kaava
 • käytännön askelmerkit haastaviin työnjohdollisiin keskusteluihin

Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet suhteessa työntekijöihin

 • työsopimuksen solmiminen
 • kilpailukieltosopimus
 • työsuhteen ehtojen määräytyminen ja etusija
 • työnjohto-oikeus ja työsopimuksen merkitys tähän
 • työehtosopimuksen noudattaminen ja merkitys
 • työpaikan ohjeistusten merkitys
 • työturvallisuus

Yleisiä haastavia esihenkilötilanteita ja miten näihin tulisi puuttua käytännössä

 • alisuoriutumisen johtaminen
 • yhteistyökyvyttömyys ja sopimaton käytös
 • häirintä
 • etätyön johtaminen
 • päihteiden väärinkäyttö
 • sairauspoissaolot
 • työsuhteen päättäminen ja sopimus sen vaihtoehtona

Lakimies Alexa Kavasto, AK Law Oy

15.00 Tilaisuus päättyy

Tauot: 10.15 ja 13.45, lounastauko 11.45-12.15

Osallistumismaksu: Jäsenhinta 490 € + alv 24 %, normaalihinta 690 € + alv 24 %.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset alla olevasta linkistä. Linkki vie sinut KauppakamariKauppaan.
(Etäkoulutukseen osallistuaksesi, valitse osallistumistapa "Etätoteutus")


Lue lisää ja ilmoittaudu