Tukea hyvään hallitustyöhön

Aktiivinen, hyvä hallitustyöskentely on monen menestyneen yrityksen taustalla. Hallituksen merkitys korostuu erityisesti erilaisissa yrityksen muutoshaasteissa. Kauppakamarit ovat tehneet pitkäjänteistä työtä hallitustyöskentelyn kehittämiseksi mm. kouluttamalla hallituksen jäseniä yrityksiin HHJ-kursseilla ja käynnistämässä alueellisia Hallituspartnerit-yhdistyksiä. Nyt uutena toimintamallina tarjoamme apua hallitustyön kehittämiseen ja hallitusjäsenten hakemiseen pk-yrityksille.


Hallituspartnerit ry:n toiminta

Hallitustyöskentelyä varten Suomessa on koulutettu kokeneita liike-elämän ammattilaisia hallitustyöskentelyyn ja perustettu alueellisia hallitusammattilaisten yhdistyksiä, joiden kautta nämä osaajat löytyvät helposti.

Satakunnassa tällainen yhdistys on perustettu vuonna 2018 (Hallituspartnerit Satakunta ry).​​​​​​​

HallituspartneritSatakunnan Hallitukset töihin!

Hallituksen merkitys korostuu erityisesti erilaisissa yrityksen muutostilanteissa, olipa kyseessä sitten kansainvälistyminen, sukupolvenvaihdos tai korona-ajan haasteet. Se, millainen hallitus kulloinkin tarvitaan, riippuu yhtiön elinkaaren vaiheesta. Startup tarvitsee erilaisen hallituksen kuin vakiintunut yritys. Kriisiyhtiöllä on eri painotukset kuin kasvuun tai vientiin tähtäävällä yrityksellä. Hyvä hallitus tuo kulloiseenkin tilanteeseen oikeanlaista osaamista ja uusiutuu yrityksen tarpeiden mukana.

Kauppakamarit ovat tehneet pitkäjänteistä työtä hallitustyöskentelyn kehittämiseksi mm.kouluttamalla hallituksen jäseniä yrityksiin HHJ-kursseilla. Kauppakamarit ovat olleet myös aktiivisesti käynnistämässä alueellisia Hallituspartnerit-yhdistyksiä. Satakunnan ja Rauman Kauppakamarit ovat yhteistyössä Satakunnan Yrittäjien sekä Satakunnan Hallituspartnerit ry:nkanssa käynnistäneet syksyllä 2020 hallitustyön kehityspalvelun Porin seutukunnan alueella. Tammikuussa 2021 palvelu käynnistyi myös Rauman sekä Pohjois-Satakunnan seutukuntien alueella.

Kohderyhmänä ovat alle 50 henkeä työllistävät kehitys- ja kasvuhaluiset mikro- ja pienyritykset,jotka ovat halukkaita kehittämään hallitustoimintaansa. Palvelu on maksutonta kaikille yrityksille lukuun ottamatta mahdollisia hallitusjäsenten hakuihin liittyviä toimeksiantomaksuja, joista sovitaan erikseen.

Satakunnan ja Rauman Kauppakamarin alueiden yhteisessä Hallitukset töihin! -palvelussa autamme yrityksiä tunnistamaan, minkälainen osaaminen erityisesti tukisi johtamista ja yrityksen kehitystä sen hetkisessä elinkaaren vaiheessa sekä myös tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisessa.


​​​​​​​

Lähde rohkeasti mukaan kehittymään teemalla ”Hallitukset töihin!”.

​​​​​​​Yhteystiedot:

Jussi Virtanen
Hallitukset töihin! - hankkeen vetäjä
puh. 050 516 5421
jussi.virtanen@satakunnankauppakamari.fi