Lakineuvonta

Lue lisää

Verkostoituminen

Lue lisää

Tukea hyvään hallitustyöhön

Aktiivinen, hyvä hallitustyöskentely on monen menestyneen yrityksen taustalla. Hallituksen merkitys korostuu erityisesti erilaisissa yrityksen muutoshaasteissa. Kauppakamarit ovat tehneet pitkäjänteistä työtä hallitustyöskentelyn kehittämiseksi mm. kouluttamalla hallituksen jäseniä yrityksiin HHJ-kursseilla ja käynnistämässä alueellisia Hallituspartnerit-yhdistyksiä. Nyt uutena toimintamallina tarjoamme apua hallitustyön kehittämiseen ja hallitusjäsenten hakemiseen pk-yrityksille.

Lue lisää

Asiantuntijapalvelut

Lue lisää

Rinki-yhteistyöryhmä

Ringin tavoitteena on tukea Rauman seudun yrityksiä osaavan työvoiman saatavuudessa ja pitämisessä pitkällä aikavälillä. Ringissä vahvistetaan tiivistä yritys-oppilaitosyhteistyötä luomalla kohtaamispaikkoja ja luontevaa vuorovaikutusta yritysten ja oppilaitosten edustajien välille.

Lue lisää

Yhteispalvelut

Lue lisää

Ansiomerkit

Lue lisää