Rauman kauppakamarin vuosikertomukset

Vuosikertomus 2023

Kuluneen vuoden aikana Ukrainan sota, Venäjän kaupan tyrehtyminen ja korkojen nousu vaivasivat Suomen yrityskenttää näyttäen vaikutuksensa myös Lounaisrannikolla, mutta vuoteen mahtui kosolti myös hyviä hetkiä. Rauman kauppakamarin vuosi 2023 puolittui kahden toimitusjohtajan toimikaudelle toimitusjohtaja Riikka Piispa jäädessä opintovapaalle ja Janne Ussan aloittaessa opintovapaan sijaisena elokuussa 2023. Näistä ja muista Rauman kauppakamarin vuoteen kuuluneista kärkiteemoista löydät lisää tietoa ja tunnelmia kauppakamarin toimintakertomuksesta.

Vuosikertomus 2023


Vuosikertomus 2022

Vuosi 2022 jatkui suurten myllerrysten merkeissä. Vihdoin päästiin juhlistamaan Rauman kauppakamarin 40-vuotista taivalta. Rauman kauppakamarin toiminnan painopisteissä ja tekemisessä korostuivat tutut teemat ja toimintaa keskitettiin osaajien saatavuuden parantamiseen, kansainvälisyyden tukemiseen sekä seudun veto- ja pitovoiman kehittämiseen. Elinkeinoelämän vahvuus tulee kannattelemaan Rauman seutua myös jatkossa.

Vuosikertomuksessa kauppakamarin toiminnan tunnuslukuja, tunnelmia ja ihmisiä vuoden 2022 varrelta.

Vuosikertomus 2022​​​​​​​

Aiemmat vuosikertomukset ⮕


West Coast-julkaisu

Rauman ja Satakunnan kauppakamarit toimittavat säännöllisin väliajoin Satakunnan elinkeinoelämän kärkiyrityksiä esittelevää, korkeatasoista, englanninkielistä West Coast –julkaisua niin printtinä kuin diginä. Julkaisu on tarkoitettu yritysten ja kuntien ulkomaisille vierailijoille sekä esim. tuliaisiksi ulkomaanvierailujen yhteydessä jne.

Julkaisu esittelee Satakunnan kärkiyrityksiä, joille kansainvälinen toiminta ja vienti on tärkeää. ”Pehmeämpää linjaa” kirjassa edustavat Satakunnan kulttuurista, luonnosta ja koulutuksesta kertovat artikkelit.

West Coastin avulla Satakunnan elinkeinoelämän monipuolisuus tulee erinomaisesti esille. West Coast esittelee mm. alueen metalli- ja metsäteollisuutta, korkeaa teknologiaa, elektroniikkaa, logistiikkaa sekä satamatoimintoja.


Keskuskauppakamarin julkaisut

Talouskatsaus 2/2024

Kauppakamarien toukokuun suhdannekyselystä ei löydy selkeitä merkkejä suhdannetilanteen paranemisesta. Alkuvuosi on sujunut heikosti, ja isolla osalla yritysvastaajista liikevaihto on supistunut edelliseen vuoteen verrattuna. Myös tilauskantojen tilanne on yhä vaisu. Sen sijaan liikevaihdon tulevan kehityksen suhteen on nähtävissä orastavaa vahvistumista kasvu- odotuksissa.

Lue katsaus

Kauppakamarien EU-vaalitavoitteet

EU:n agendan keskiöön on seuraavalla vaalikaudella nostettava kilpailukyky ja kasvu. Sääntelytulvan jälkeen EU:n on keskityttävä lainsäädännön virtaviivaistamiseen ja siihen, kuinka EU pystyy houkuttelemaan investointeja, innovaatioita ja osaamista.

Lue tavoitteetNaiset pörssiyhtiöiden johdossa – kansainvälinen vertailu

Vertailemme tässä katsauksessa naisten osuuksia pörssiyhtiöiden hallituksissa, toimitusjohtajina ja johtoryhmissä eri valtioissa. Vertailumaina ovat muut EU- ja ETA-valtiot sekä Iso-Britannia ja Yhdysvallat.

Lue katsausNeljä teesiä liikenteen tulevaisuudesta

Tulevaisuuden liikennejärjestelmää rakennetaan parhaillaan. Tulevaisuuden liikennejärjestelmän tärkein lähtökohta on käyttäjälähtöisyys, kestävyys on sen tärkein päämäärä ja digitalisaatio sen tärkein rakennuselementti.

Lue ratkaisu
Muut julkaisut

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Suomen paras - Rauman kauppakamari 1981-2016

Lue lisää

Mitä yrityksen tulee tietää tietosuojasta? Keskuskauppakamari ja Microsoft julkaisivat tietosuojaoppaan yrityksille

Lue lisää