Vuosikertomus 2023

Vuosi 2023 jatkui suurten myllerrysten merkeissä Euroopassa. Ukrainan sota ja korkojen nousu haastoivat taloudellista toimeliaisuutta. Rauman kauppakamarin toiminnan painopisteissä ja tekemisessä korostuivat tutut teemat ja toimintaa keskitettiin osaajien saatavuuden parantamiseen, kansainvälisyyden tukemiseen sekä seudun veto- ja pitovoiman kehittämiseen. Toimintavuoden aikana toimitusjohtaja Riikka Piispa jäi opintovapaalle ja Janne Ussa aloitti opintovapaan sijaisena elokuussa 2023.

Vuosikertomuksessa kauppakamarin toiminnan tunnuslukuja, tunnelmia ja ihmisiä vuoden 2023 varrelta.

Yksi vuoden suurista keskustelunaiheista oli tekoäly, jota myös vuotuisessa loppukesän Eloriihi-tapahtumassamme käsiteltiin tekoälyasiantuntija Harri Ketamon, RoboAI:n, Tiedolla johtamiskeskus BIC:in ja SAMK Myrsky-hanketiimin siivittämänä. Vuosikertomuksen kannen kuva on kokeellisesti tuotettu tekoälyn avulla.

Puheenjohtajan katsaus

Tämä tehdään yhdessä

Sari De Meulder
Rauman kauppakamarin puheenjohtaja
Euroports Finland Oy toimitusjohtaja

Lue lisää

Toimitusjohtajan katsaus

Aktiivista vaikuttamista seutukunnan elinvoimaisuuteen

​​​​​​​Janne Ussa
Rauman kauppakamarin vs toimitusjohtaja

Lue lisää

Rauman kauppakamarin vuosi 2023 lukuina

Lue lisää

Tuloslaskelma ja tase 2023

Rauman kauppakamarin vuosi 2023 oli tappiollinen. Tulos oli -21 955,03€, mikä oli selvästi enemmän kuin budjetti -3 110€. Keskeisimpiä muutoksia edellisvuoteen verrattuna olivat koulutus- ja vientiasiakirjatuottojen lasku sekä yleiskustannustason nousu.

Lue lisää

Kuvassa on suurin osa syksyn HHJ-koulutuksen suorittaneista ja todistuksen saaneista tyytyväisistä kurssilaisista.

Kauppakamarin ajankohtaiskoulutusten vuosi 2023

Lue lisää

Luottamushenkilöt kauppakamarin toiminnan ytimessä

Luottamushenkilöt ovat Rauman kauppakamarin tärkein voimavara. Kauppakamarin toiminnan ytimen ja vuosittaisen rungon muodostavat hallituksen, valtuuskunnan ja valiokuntien työskentely - lukuisten eri alojen osaajien ajatustyö ja konkreettiset toimenpiteet.

Lue lisää

Vaikuttaminen ja edustukset

Vuoden 2023 vaikuttaminen tapahtui tutuissa teemoissa. Saavutettavuus, kansainvälisyys ja osaajien veto- ja pitovoima olivat edelleen vaikuttamisen kärkiä, joiden saralla saatiin myös positiivista muutosta aikaan. Kansainvälisten osaajien houkuttelu yritysten osaajapulaa helpottamaan nousi vahvasti esille. Vuoden kohokohtia oli skenaariotyö yhdessä Satakunnan kauppakamarin kanssa, mikä kokosi yli 40 yritysjohtajaa Vuojoen kartanolle.

Lue lisää

Kuvagalleria vuoden varrelta

Lue lisää

Rauman kauppakamarin jäsenistö

Rauman kauppakamarilla oli vuoden 2023 lopussa 363 jäsentä - 352 yritystä, 7 järjestöä ja 4 kuntaa.

Lue lisää

Jukka Appelqvist. Kuvaaja Liisa Hakala

Suomi painui taantumaan

Jukka Appelqvist
Pääekonomisti
Keskuskauppakamari

Lue lisää