Luottamushenkilöt kauppakamarin toiminnan ytimessä

Luottamushenkilöt ovat Rauman kauppakamarin tärkein voimavara. Kauppakamarin toiminnan ytimen ja vuosittaisen rungon muodostavat hallituksen, valtuuskunnan ja valiokuntien työskentely - lukuisten eri alojen osaajien ajatustyö ja konkreettiset toimenpiteet.

Hallitus 2023

Rauman kauppakamarin hallitus ohjaa kauppakamarin tekemisen suuntaa. Hallitus kokoontui vuoden 2023 aikana yhteensä 8 kertaa: joka kerralla mukana oli vähintään 5 hallitusjäsentä. Toimintaa luotsasi vuoden 2023 aikana Euroports Rauma Oy:n toimitusjohtaja, kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Sari De Meulder.

Osa Rauman kauppakamarin hallituksen jäsenistöstä valmistautumassa lokakuisen kokouksen jälkeen tehdaskierrokseen Emeca Oy:llä Köyliössä.

Puheenjohtajisto​​​​​​​​​​​​​​

Jäsenet


Valtuuskunta 2023

Valtuuskunnan strategisena tehtävänä on linjata kauppakamarin toimintaa pitkällä tähtäimellä sekä valita kauppakamarin hallituksen jäsenet. Valtuuskunnassa käsiteltiin vuoden aikana muun muassa muuttunutta globaalia toimintaympäristöä sekä linjattiin toimintaa vuodelle 2023.

Puheenjohtajisto​​​​​​​​​​​​​​

Jäsenet


Valiokunnat 2023

Valiokunnat toimivat vaikuttamisen, verkostoitumisen ja yhteisen toiminnan alustana. Rauman kauppakamarin seitsemässä valiokunnassa toimii yli 150 luottamushenkilöä: seudun eri yritysten ja organisaatioiden johtajia, yrittäjiä ja asiantuntijoita. Vuonna 2022 valiokunnat kokoustivat yhteensä 27 kertaa, joihin osallistuttiin yli 260 kertaa.

Valiokunnissa käsiteltiin muun muassa osaajien saatavuuteen liittyviä teemoja, kansainvälistymistä, liikenteen ja logistiikan ajankohtaiskysymyksiä sekä uusia teknologioita. Keskustelu oli aktiivista ja liikkeelle saatiin myös uusien tapahtumien suunnittelua. Samoin valiokunnista saatiin tukea lausuntojen ja kannanottojen laatimiseen.

Huhtikuussa liikennevaliokunta kokousti ja vieraili Fredman Operations Oy:n tehtaalla Lapissa.