Hallitus, valiokunnat ja valtuuskunta

Hallitus

Hallitus on aktiivinen kauppakamarin toimintaa ohjaava 13 henkilön ryhmä, joka kokoontuu vuosittain 9-11 kertaa.

  Hallituksen jäsenet

  Lue lisää


  Valtuuskunta

  Valtuuskuntaan kuuluu noin 30 jäsenyritysten edustajaa. Valinnat tehdään 3-vuotiskausittain syyskokouksen yhteydessä. Valtuuskunnan tehtävinä on:

  • päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä valita hallituksen muut jäsenet kuin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  • valmistella kauppakamarin toimintasuunnitelma ja talousarvio
  • asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia
  • päättää asioista, jotka kauppakamarin hallitus on sille esittänyt sekä antaa antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa.

  Valtuuskunnan jäsenet

  Lue lisää


  Rauman kauppakamarin valiokunnat

  Vaikuttamistyötä tehdään kauppakamarin seitsemässä valiokunnassa, joihin kuuluu 150 jäsenyrityksissä toimivaa oman alansa asiantuntijaa. Kauppakamaritoimintaan sitoutuneet luottamushenkilöt ovat keskeisiä vaikuttajia. Valiokunnissa koottuja elinkeinoelämän näkemyksiä viedään eteenpäin kunta-, maakunta- ja valtiotason päättäjille ja viranomaisille.

  Valiokunnat kokoontuvat 3-4 kertaa vuodessa. Jokaisella tapaamisella on oma teemansa. Lisäksi lähes poikkeuksetta kokouksella on isäntänä jokin paikallinen yritys tai organisaatio, johon päästään kokouksen myötä tutustumaan. Valiokunnat toimivat myös alustana yritysten väliselle verkostoitumiselle ja yhteistyölle, esimerkiksi tietyn toimialan yritysten tai ammattiryhmän osaajien kesken.

  Valiokuntiin tehdään henkilövalinnat vuosittain syyskokouksen yhteydessä. Mikäli olet kiinnostunut valiokuntatyöstä olethan yhteydessä valiokunnan puheenjohtajaan tai Rauman kauppakamarin toimitusjohtajaan.