Vaikuttamistyö

Vaikutamme toiminta-alueen viranomaisiin yrityksille tärkeissä asioissa jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Keskitymme jäsenyritysten näkemysten esille tuomiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen. Keskeisiä asioita ovat muun muassa:

  • liikennekysymykset
  • osaavan työvoiman saatavuus
  • aluesuunnittelu, kaavoitus ja maankäyttö
  • yritysten tarpeita vastaavan koulutuksen kehittäminen ja muu yritys-oppilaitosyhteistyö

Yritysten toimintaedellytyksiä kehitetään aloittein, lausunnoin ja järjestämällä ajankohtaisia tapahtumia sekä yhteistyöprojekteja. Kokoamme yritysten näkemyksiä valiokunnissa sekä erilaisten ajankohtaisia asioita koskevien selvitysten kautta.

Verkostoituminen sekä yksityisen ja julkisen sektorin välinen kumppanuus ovat avainasemassa tulosten aikaansaamisessa. Vaikuttaminen on entistä enemmän myös monikanavaista viestintää, joten jäsenlehti, tiedotteet ja sosiaalinen media tuovat ääntämme esille.


Visiomme
​​​​​​​
​​​​​​​

Seutukuntamme on vauras, innovatiivinen, avoin ja kilpailukykyinen - olemme haluttu seutukunta asua, elää ja yrittää

Mittareina visiotavoitteen onnistumiselle toimivat EK:n Kuntaranking-tulokset. Kuntarankingissa seurataan yritysten tyytyväisyyttä kotiseutuunsa 25 seutukunnalla tehtyjen kyselyiden perusteella.

Vuonna 2023 Rauma oli toiseksi paras seutukunta ja vuoteen 2025 mennessä pyrimme pääsemään ensimmäiselle sijalle​​​​​​​​​​​​​​.

Toisena onnistumisen mittarina toimii Rauman kauppakamarin jäsenmäärä. Vuonna 2023 jäsenmäärä on ollut 357 ja pyrkimyksemme on säilyttää jäsenmäärämme samana myös vuonna 2024.

​​​​​​​

Visiotavoite on hyväksytty Rauman kauppakamarin hallituksen kokouksessa 20.11.2023.