Kansainvälistyminen

Kauppakamarin ja verkoston tarjoama tuki

Rauman kauppakamari yhdessä 18 muun alueellisen kauppakamarin ja keskuskauppakamarin kanssa rohkaisee ja tukee kaikenkokoisia yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Tarjoamme yritysten kansainvälistymistarpeisiin luotettavaa markkinatietoa, alueelliset ja globaalit verkostot sekä tukea rahoitukseen ja osaamisen kehittämiseen. Lisäksi vahvistamme maailmanlaajuisesti tunnustetut vientiin tarvittavat ulkomaankaupan asiakirjat. 

​​​​​​

Lisätietoja kauppakamarien valtakunnallista kansainvälistymispalveluista saat keskuskauppakamarin sivuilta​​​​​​​

kauppakamareiden kansainvälistymispalvelutUlkomaankaupan asiakirjat

Kauppakamarit myöntävät yrityksille ulkomaankaupan asiakirjoja, kuten Euroopan unionin yleisiä alkuperätodistuksia, ATA carnet-tulliasiakirjoja, kauppalaskujen vahvistuksia sekä Force Majeure ja muita erityistodistuksia kaupan osapuolten ja vientimaan viranomaisten vaatimuksiin.

Lue lisää

Global Club

Global Club palvelee verkostoitumisessa ja vertaistuen muotona. Tule mukaan!

Lue lisää

Team Finland Satakunta

Lue lisää


Paikalliset palvelut

Tunnista maan ja markkinoiden mahdollisuudet globaalisti

Neuvonta kansainvälistymisasioissa

Viestinnällinen tuki seudun yrityksille

  • West Coast -julkaisu: Satakunnan alueen vientiyritysten yhteinen englanninkielinen julkaisu viestinnän tueksi

Kumppanit ja asiakkaat haussa

Kansainvälistymisen strategia ja tuki kasvulle

  • Global Club palvelee verkostoitumisessa ja vertaistuen muotona
  • Kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät koulutukset esimerkiksi hallitustyöskentelyyn ja strategiatyöhön liittyen

Vientikaupan prosessit tuottaviksi


Kansainvälistymisvaliokunta seudun kansainvälistymisen kehittäjänä ja asiantuntijaverkostona

Kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta sekä muut valiokunnat toimivat aktiivisesti vientiin liittyvissä vaikuttamiskysymyksissä, esimerkiksi kv-työvoima ja globaali saavutettavuus.

Kansainvälistymisvaliokunta valitsee vuosittain Rauman kauppakamarin jäsenten joukosta Vuoden kansainvälistymispalkinnon voittajan.


Mikäli haluat lisätietoja, olethan yhteydessä:

Janne Ussa
044 769 3974
janne.ussa@rauma.chamber.fi

Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta jakaa Rauman seudulla vuosittain kansainvälistymispalkinnon​. Haku vuoden 2022 palkintoehdokkaiksi toteutetaan 5.-28.10. ja voittaja julkistetaan 7.12. Kuka tahansa voi esittää ehdokasta! Palkintoehdokkaana voi nyt olla vientiyrityksen lisäksi tiimi, henkilö, projekti tai teko.

Lue lisää


Verkostot Suomessa ja maailmalla

Laajat verkostomme Suomessa ja maailmalla tarjoavat jäsenyrityksillemme asiantuntevaa ja ajankohtaista maa- ja aluekohtaista markkinatietoa. Palvelumme Suomessa kattavat kahdenväliset kauppayhdistykset, kauppakamarien Vientikillat ja Vientiforumit sekä kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoavan Enterprise Europe Networkin palvelut. Enterprise Europe Network on verkosto, joka tarjoaa maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille. Verkostolla on asiantuntijoita yli 60 maassa ympäri maailman.

Yritysten tukena eri vientimarkkinoilla toimivat myös 41 akkreditoitua kahdenvälistä kauppakamaria ja Business Councilia. Nämä FinnCham-verkoston muodostavat kauppakamarit kokoavat kyseisen maan pienet ja suuret suomalaisyritykset yhteen muiden alueen toimijoiden kanssa. Vuonna 2020 lanseerattu kauppakamareiden kansainvälinen FinnCham-harjoittelijaohjelma vahvistaa suomalaisten opiskelijoiden osaamista ja avaa yrityksille uusia markkinoita. 

Suomalaisten yritysten käytettävissä on myös Saksan kauppakamarien AHK-verkosto. Verkoston toimijat palvelevat kauppakamarien jäsenyrityksiä samoilla ehdoilla ja hinnoilla kuin muitakin yritysasiakkaitaan.  

Keskuskauppakamari, kauppakamarit Suomessa ja FinnCham-kumppanit maailmalla tekevät tiivistä yhteistyötä Team Finland-toimijoiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on luoda parhaat, helposti saavutettavat julkiset ja yksityiset palvelut yritysten käyttöön.  


Kauppakamareiden Kansainvälistymällä kasvuun -viikko

Vuodesta 2021 Keskuskauppakamari ja kauppakamarit yhteistyössä kumppaneiden kanssa ovat järjestäneet Kansainvälistymällä kasvuun -viikon. Viikolla haluamme vauhdittaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja uusien markkinoiden valloitusta. Ympäri Suomea järjestettävät tilaisuudet ovat olleet pääosin kaikille avoimia, maksuttomia online-tapahtumia. Viikon teemoina ovat olleet muun muassa kansainvälisen kaupan ajankohtaiskatsaukset, KV-osaajat, eri maiden ja alueiden markkinamahdollisuudet sekä rahoitus.

KV-viikko sekä muut kauppakamareiden kansainvälistymiseen liittyvät tapahtumat ja koulutukset löytyvät kootusti Kauppakamareiden kansainvälistymispalvelut -sivustolta.


Osaamisen kehittäminen

Kansainvälisillä markkinoilla menestyminen vaatii yrityksiltä kansainvälisen kaupan osaamista. Vahvistamme yritysten osaamista tarjoamalla koulutuksia eri kansainvälisen kaupan teemoista kuten myynnistä ja markkinoinnista, vientikaupan maksutavoista, sopimuksista ja toimituksista. Kauppakamarien KV-jeesaajat ovat kokeneita kansainvälisen kaupan ammattilaisia, jotka auttavat maksutta jäsenyrityksiämme kansainvälisen kasvun polulla. Hyväksytty Hallituksen Jäsen -koulutuksen (HHJ) kautta yritykset saavat käyttöönsä hallitusosaajia. Mentoroinnin lisäksi tarjoamme myös kansainvälisen kaupan neuvontaa, kansainvälistymistä tukevia hankkeita, kasvuforumeita ja -ohjelmia. ​​​​​​​


Rahoituksen turvaaminen

Kauppakamarit tekevät aktiivista yhteistyötä eri rahoituskumppanien kanssa, kuten alueellisten enkelisijoittajien ja sijoittajayhteyksiä tarjoavan FiBANin. Järjestämme yrityksille Vientikaupan rahoituskiertueen yhdessä Finnveran, pankkien ja luottovakuuttajien kanssa. Alueelliset tilaisuudet vahvistavat käytännönläheisesti yritysten vientikaupan rahoitusosaamista.


Vientiasiakirjat

Kansainvälisessä kaupassa on oleellista, että kaupankäynti, sopimukset, laskutus, toimitus ja maksut toimivat sujuvasti ilman viiveitä ja ylimääräisiä kuluja. Tuemme yrityksiä tässä työssä tarjoamalla sopimusmalleja, suosituksia ja ohjeita. Kauppakamarit myöntävät yrityksille myös ulkomaankaupan asiakirjoja, kuten EU:n yleisiä alkuperätodistuksia, ATA carnet-tulliasiakirjoja sekä olosuhdetodistuksia vallitsevasta tilanteesta kuten lakko, työsulku, sääolosuhde, tulipalo ja muita vientimaan viranomaisten vaatimia erikoistodistuksia.


Vahvistuva ja kasvava Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi tuo lisäarvoa jäsenilleen ja suomalaiselle elinkeinoelämälle

1919 perustettu maailmanlaajuinen yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö Kansainvälinen kauppakamari (ICC) edustaa tänä päivänä 45 miljoonaa yritystä yli 100 maassa kattaen kaikki toimialat tuotannosta kauppaan, jakeluun ja palveluihin. ICC vaikuttaa ja tekee yhteistyötä tärkeimpien hallitustenvälisten järjestöjen, kuten YK:n, WTO:n, G20/G7-maiden, EU:n ja OECD:n kanssa. Toiminnan keskiössä ovat työ terveen kilpailun, vapaakaupan, hyvien kauppatapojen, toimivien kauppaprosessien, yrittäjyyden ja hyvän liiketoimintaympäristön puolesta yritysvetoisesti. Olemme myös vahva vastuullisuuden (ilmasto, ihmisoikeudet) edistäjä.

ICC Suomi on ollut osa ICC:n toimintaa jo vuodesta 1927. ICC Suomi tarjoaa maailmanlaajuisen verkoston lisäksi tukea ja työkaluja kansainväliseen kauppaan. Yhdessä kauppakamareiden kanssa välitämme tietoa ICC-sopimusmalleista, kuten kauppasopimuksesta sekä jälleenmyynti- ja agenttisopimuksista. Incoterms 2020 -toimitusehdot ja UCP 600 –remburssisäännöt ovat kansainvälisen kaupan toimijoille elintärkeitä työkaluja toimitusten ja maksujen turvaamiseksi.

Epävarmassa ja jännitteisessä maailmantilanteessa Kansainvälisen kauppakamarin tekemä työ ja verkostot ovat erityisen arvokkaita. Suomessa haluamme edistää kansainvälisen kaupan johdon ja asiantuntijoiden yhteistyötä verkostojemme avulla.