Rauman kauppakamarin kansainvälistymispalkinto

Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta jakaa Rauman seudulla vuosittain kansainvälistymispalkinnon​. Haku vuoden 2022 palkintoehdokkaiksi toteutetaan 5.-28.10. ja voittaja julkistetaan 7.12. Kuka tahansa voi esittää ehdokasta! Palkintoehdokkaana voi nyt olla vientiyrityksen lisäksi tiimi, henkilö, projekti tai teko.

Rauman kauppakamarin kansainvälistymispalkinnon voi voittaa yritys, tiimi, henkilö, projekti tai teko. Ainoa rajoittava tekijä on kilpailuehdokkaan maantieteellinen sijainti tai kytkös Rauman seudulle, eli Eura, Eurajoen, Säkylän ja Rauman kuntien alueelle.

Palkintoehdokasta voi ehdottaa kuka tahansa täyttämällä lomakkeen kauppakamarin nettisivuilla. Palkintoehdokasesityksiä muokkaamaan on valjastettu SAMKin kansainvälisen kaupan opiskelijat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat haastattelevat ehdokasta ja hakevat muuta taustatietoa ehdokasesittelyä varten.

Kisa päättyy jännittävään pitchaus-tilaisuuteen 7.12., jossa opiskelijaryhmät esittelevät palkintoehdokkaista tekemänsä koosteet Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunnan jäsenistä koostuvalle raadille. Raati valitsee tilaisuudessa kilpailun voittajan esityksen ja perusteluiden pohjalta.Palkinnon tarkoituksena on

 • antaa tunnustus esimerkillisestä kansainvälisyyden toteuttamisesta ​
 • kannustaa seudun toimijoita kansainvälisyyteen​
 • tuoda esille seudun kansainvälisyyden monipuolisuuttaPalkintoehdokkaita voivat olla esimerkiksi

 • Vientiyritys, joka on ollut määrätietoinen vientitoiminnan kehittämisessä ja menestynyt vientikaupassa​

 • Projekti, yhteistyömalli tai toimenpide, jolla on kyetty tukemaan seutukunnan yritysten vientiä ja / tai kansainvälistymistä​

 • Henkilö, jolla on ollut merkittävä rooli yksittäisen yrityksen vientiponnisteluissa​

 • Organisaatio, joka on esimerkki rohkeasta kehittymisestä monikulttuuriseksi työyhteisöksi​

Kansainvälistymispalkinnon valitsemisprosessi

Aiempien vuosien voittajia


Rauma Chamber of Commerce Internationalization Award 2022

An Internationalization Award is released yearly by the Rauma Chamber of Commerce. Anyone can propose a nominee! The nominee can be an export company, a team, a person, a project or a single act. The nominee should anyway locate or somehow should be linked to the Rauma region (Eura, Eurajoki, Rauma and Säkylä).

Propose a nominee by filling up a form latest by 28th of October.

In the beginning of November a jury consisting of members of the Rauma Chamber of Commerce Internationalization committee shall decide which nominees will continue to the next step in the process. Groups of SAMK Internatinonal Business Students shall prepare presentations of the chosen 3-4 nominees to the exciting pitching -event held in 7th of December.

In the pitching event in the groups shall give presentations in front of the jury and the nominees. Jury shall decide the winner based on the presentation and the arguments.

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​

The purpose of the award is:

 • give credit to organizations, teams and persons of being an example of successful internationalization ​
 • encourage organisations and citizens to take advantage on internationalization ​
 • communicate the various forms of internationalization in the Rauma region

​​​​​​​​​​​​​​

The nominee can be for example:​​​​​​​

 • An export company, which has been determined in developing the internationalization

 • A project, an act or an activity of cooperation, which has supported the export and internationalization opportunities of companies in the region ​

 • A professional, who has had a significant role in a company's export or internationalization acitivies
 • A genuinely multicultural organization

Previous Winners of the Internationalization Award