Kauppakamari

Tervetuloa menestymään kanssamme!

Kauppakamarin perustehtäviä ovat vaikuttaminen alueensa yritystoiminnan toimintaedellytyksiin, kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Tarjoamme edunvalvontapalveluja, neuvontaa, koulutuksia ja toimimme viranomaisluonteisissa tehtävissä myöntämällä ja vahvistamalla ulkomaankaupan asiakirjoja.


Mitä teemme

Rauman kauppakamari on alueensa elinkeinoelämän ja yritysten puolesta puhuja, joka tekee aktiivista vaikuttamistyötä alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi.

Kauppakamarin jäsenistöön kuuluu noin 360 seudun merkittävintä yritystä pienistä ja keskisuurista suuriin yrityksiin saakka. Myös seudun kunnat ovat kauppakamarin jäseniä.

Kauppakamarin perustehtävät ovat vaikuttaminen alueensa yritystoiminnan toimintaedellytyksiin, kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Kauppakamari vaikuttaa alueensa viranomaisiin yrityksille tärkeissä asioissa jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Edunvalvonta painottuu jäsenyritysten näkemysten esille tuomiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen. Keskeisiä asioita ovat muun muassa liikennekysymykset, osaavan työvoiman saatavuus, aluesuunnittelu ja yritysten tarpeita vastaavan koulutuksen kehittäminen.

Yritysten toimintaedellytyksiä kehitetään aloittein, lausunnoin ja järjestämällä tilaisuuksia sekä yhteistyöprojekteja. Vaikuttamisen välineitä ovat myös selvitykset ja kyselyt ajankohtaisista asioista. Verkostoituminen sekä yksityisen ja julkisen sektorin välinen kumppanuus ovat avainasemassa tulosten aikaansaamisessa.