Ulkomaankaupan asiakirjat

Kauppakamarit myöntävät yrityksille ulkomaankaupan asiakirjoja, kuten Euroopan unionin yleisiä alkuperätodistuksia, ATA carnet-tulliasiakirjoja, kauppalaskujen vahvistuksia sekä Force Majeure ja muita erityistodistuksia kaupan osapuolten ja vientimaan viranomaisten vaatimuksiin.

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, joka avulla tavaroita voidaan viedä sopimukseen liitty­nei­siin maihin tulli- ja verovapaasti korkeintaan yhden vuoden ajaksi. ATA carnet’lle voidaan myöntää jatkoaikaa tarvittaessa. Tämä on hyvä tarkistaa kauppakamarista.


ATA carnet’lla voidaan väliaikaisesti viedä

  • kaupallisia tavaranäytteitä,
  • ammatinharjoittamisvälineitä ja
  • näyttelytavaroita


Esimerkkeinä voidaan mainita tietokoneet, työkalut, kuvauskalustot, soittimet, koneet, korut, vaatteet, lääketieteelliset laitteet ja taideteokset. ATA carnet’ta ei voida käyttää, kun tavaroita viedään jalostettaviksi tai korjattaviksi tai kun viedään tavaraa, joka kulutetaan matkan aikana tai jaetaan asiakkaille.

Kauppakamarit kussakin sopimukseen liittyneessä maassa myöntävät ATA carnet’ita ja muodostavat tullimaksujen takuurenkaan. Suomessa Keskuskauppakamari vastaa carnet’lla vietyjen tai maahan tuotujen tavaroiden tullimaksuista.

Lisätietoja ATA carnet’n käytöstä ja hakemisesta

atacarnet.fiEuroopan unionin yleinen alkuperätodistus (Certificate of Origin) osoittaa ensisijaisesti tavaran alkuperän, jotta kohdemaassa voidaan toimia tullaus tai kaupallisten määräysten mukaisesti. Yleinen alkuperätodistus ei oikeuta tullietuuskohteluun, ja sitä käytetään pääsääntöisesti maiden kanssa, joilla ei ole vapaakauppasopimusta EU:n kanssa. Yritys voi tarkistaa EU:n Access2Markets-portaalista vaatiiko vientimaa alkuperätodistuksen.

Alkuperätodistuksia haetaan ulkomaankaupan asiakirjojen sähköisen asiointipalvelun Vientiasiakirjat.fi-sivuston kautta, jossa kauppakamarin hyväksyy ja josta asiakas tulostaa alkuperätodistuksen tavalliselle a4-paperille. Palveluhinnaston ja tarkemmat ohjeet hakemiseen löytyvät sivustolta.

Yritys rekisteröityy käyttäjäksi palvelun etusivulla olevan lomakkeen kautta Rekisteröityessä täytetään ja allekirjoitetaan valtuutusasiakirja. Valtuutusasiakirjalla yritys sitoutuu noudattamaan palvelun yleisiä käyttöehtoja ja kauppakamarin sääntöjä Euroopan unionin yleisestä alkuperätodistuksesta. Samalla yritys nimittää palveluun pääkäyttäjän, joka vastaa yrityksen muiden käyttäjien luonnista ja hallinnasta. Palvelun käyttöoikeus on aina henkilökohtainen, eikä sitä saa siirtää toiselle.

Suomalaiset kauppakamarit kuuluvat akkreditoituina Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n CO Chain -ketjuun, jolloin kauppakamarin hyväksymän alkuperätodistuksen aitouden voi tarvittaessa tarkistaa ICC:n sivustolta.

vientiasiakirjat.fiKauppakamarit vahvistavat myös muita vientiin liittyviä dokumentteja kuten kauppalaskuja, pakkauslistoja sekä hinnastoja vientiasiakirjat.fi-sivuston kautta samaan tapaan kuin alkuperätodistukset. Tarkemmat ohjeet vahvistuksen hakemiseen löydät täältä.

vientiasiakirjat.fiKauppakamarit myöntävät pyynnöstä erikoistodistuksen, joka laaditaan kauppakamarin omalle asiakirjapohjalle kauppakamarin leimalla ja allekirjoituksella varustettuna. Tällaisella erikoistodistuksella kauppakamari vahvistaa kuvatun asian olemassaolon vahvistushetkellä, josta todistusta pyytävä yritys esittää luotettavat dokumentit ja / tai kauppakamari hankkii tarvittavat tiedot.

Esimerkkejä myönnetyistä erikoistodistuksista: 

  • Yrityksen ”olemassaolo” todistus (Certificate of good standing) pohjautuen kaupparekisteriotteeseen 
  • Todistus kauppakamarijäsenyydestä: voi olla merkitystä esimerkiksi kauppaneuvotteluissa
  • Olosuhdetodistus vallitsevasta tilanteesta kuten lakko, työsulku, sääolosuhde, tulipalo
  • Free sales-todistus: tuote on myynnissä Suomen ja/tai EU:n markkinoilla 
  • Todistus yrityksen vastuuhenkilöistä/toimialasta


Kun tarvitset erikoistodistusta, olethan yhteydessä Rauman kauppakamarilla vientiasiakirjoista vastaavaan henkilöön.

​​​​​​​​​​​​​​

Vientiasiakirjojen yhteyshenkilö Rauman kauppakamarissa

Vientiasiakirja-asioissa Rauman kauppakamarilla teitä palvelee Heini Yli-Antola.

Mikäli tarvitset vahvistettaviin asiakirjoihin märkäleimaa tai noudat todistuksen toimistoltamme Sinkokadulta, sovithan etukäteen tapaamisesta paikan päällä liikkuvan työmme vuoksi.


Heini Yli-Antola
E-vientiasiakirjavastaava
Rauman kauppakamari
040 182 8268
heini.yli-antola@rauma.chamber.fi