Toimitusjohtajan katsaus

Aktiivista vaikuttamista seutukunnan elinvoimaisuuteen

​​​​​​​Janne Ussa
Rauman kauppakamarin vs toimitusjohtaja

Kuluneena vuonna Rauman kauppakamari on edelleen toiminut vahvasti lakisääteisissä tehtävissään eli kauppakamarilain mukaisesti kehittänyt toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä hoitanut sille säädettyjä ja määrättyjä julkisia tehtäviä.


Elinkeinoelämän toimintaedellytyksien parantamisessa pääpaino oli viime vuonnakin osaavan työvoiman saamisessa seutukunnan yrityksille. Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä käynnistyi syksyllä Satakunnan Ammattikorkeakoulussa elintarviketuotantoon suuntautuva amk-elintarvikeinsinöörikoulutus, jossa aloitti 20 opiskelijaa. Koulutusohjelmaa on tukemassa useita seutukunnan yrityksiä. Yritykset ovat tarjonneet koulutusohjelmalle tukea erilaisten projektitöiden ja harjoittelupaikkojen muodossa. Lisäksi meriteollisuusklusterin uusi oppimisympäristö, Seaside Campus, on avannut mahdollisuuksia tiiviiseen vuorovaikutukseen paikallisten yritysten ja oppilaitosten välillä.

Maailman muutoksessa halusimme kartoittaa yritysten liiketoiminnan tärkeitä ajureita skenaariotyön avulla. Saimmekin mukavasti yli 50 yritysjohtajan näkemykset erilaisiin liikeympäristön muutoksiin. Yhteistyössä Satakunnan kauppakamarin kanssa toteutettiin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä syvällisesti tarkastelevat Lumipalloskenaariot. Jäsenyritykset osallistuivat aktiivisesti tähän tutkimustyöhön ja pyrkivät tunnistamaan ne tekijät, jotka vaikuttavat merkittävästi yritysten toimintaan. Syksyn aikana eri valiokunnissa käsiteltiin yli 60 yritysjohtajan antamia näkemyksiä. Näistä keskusteluista kiteytyi neljä keskeistä kehityssuuntaa, jotka saivat nimet "Digitalisaatio", "Maailmanlaajuinen kilpailu", "Energiatransformaatio" ja "Joustavuus uhkien torjunnassa". Näiden teemojen syventäminen ja kehittäminen jatkuu vielä kuluvana vuonna eri foorumeilla.

Liikenneyhteyksien kehittäminen tukee myös vahvasti yritysten toimintaa ja siksi kauppakamarit tekevät töitä myös seutukunnan saavutettavuuden eteen. Meille tärkeitä yhteyksiä ovat erityisesti valtatiet 8 ja 12 sekä henkilöjunaliikenteen aloitus. Varsinkin henkilöjunaa useat yritykset kaipaavat myös työvoiman paremman saatavuuden takia. Valtatie 8:n nelikaistaistaminen Eurajoki - Rauma välillä nytkähti piirun verran eteenpäin tien linjauspäätöksen myötä. Samoin eduskunnan myöntämällä 190 000 eur ”joulurahalla” saadaan tien digitalisointia erikoiskuljetusten seurantapilotoinnin myötä vihdoin aloitettua.

Keväällä osallistuimme aktiivisesti eduskuntavaaleihin järjestämällä yhdessä Rauman Yrittäjien kanssa vaalipaneelin Posellissa. Keskustelutilaisuus keräsikin hyvin osallistujia kuulemaan seutukunnan eduskuntaehdokkaiden mielipiteitä Satakunnan elinvoimaisuudesta.

Kauppakamarit ovat myös aktiivisia EU-vaikuttajia, ja tämän vuoksi Rauman kauppakamari osallistui vuotuiseen toimitusjohtajamatkaan EU:n päätöksenteon ytimeen, EU-parlamenttiin ja komissioon. Matka vakuutti kauppakamarin siitä, että EU:n toiminta on laadukasta ja ammattitaitoista. Kuitenkin huoli tulevaisuudesta herää, kun suuri osa suomalaisista virkamiehistä on eläköitymässä seuraavan kahden vuoden aikana. Kauppakamari painottaakin tarvetta rekrytoida nuoria suomalaisia osaajia EU-virkamieskuntaan ja näin varmistaa kotimaisten olosuhteiden hyvä tuntemus myös jatkossa.