Puheenjohtajan katsaus

Tämä tehdään yhdessä

Sari De Meulder
Rauman kauppakamarin puheenjohtaja
Euroports Finland Oy toimitusjohtaja

Vuosi 2023 ei varmasti päästänyt yhtään ihmistä tai yhtiötä sen helpommalla kuin mihin olemme tottuneet maailman myllätessä jo muutamia vuosia. Murros on nähtävissä monessakin asiassa ulottuen teolliseen ympäristöömme ja sitä kautta alihankintaketjuihin kuten myös yksityisten ihmisten elämään ja valintoihin. Onneksi näyttäisi siltä, että pahin montunpohja on jo saavutettu ja parhaillaan kipuamme kohti varovaista nousua. Talouden taantumuksesta nousun rinnalla vihreä siirtymä on jo vauhdilla menossa eteenpäin. Jos aikoo pysyä mukana oman liiketoimintansa kanssa, tämän toteuttaminen ja toteutuminen ovat ilmiselviä pakkoja. Heijasteet eivät ole pelkästään paikallisia, olemme osa globaalia peliä ja puolustamme paikkaamme siinä.

Tätä vasten Rauman Kauppakamari on jatkanut koko menneen vuoden skenaariotyöskentelyä yhteistyössä jäsenistömme kanssa. Skenaariotyön puitteissa olleet tapahtumat ovat olleet hedelmällisiä, parhaat asiantuntijat eli jäsenistömme yritysjohtajia, media, maakuntajohtaja, kaupunkien johtoa ja kansanedustajia paikalla pohtimassa alueemme haasteita ja tavoitteita. Tällä monipuolisella kokemuksella ja näkemyksellä olemme luoneet neljä selkeää teemaa, jonka ympärillä pyrimme entisestään selkeät neljä kokonaisuutta: Globaali läsnäolo, energiamuutos, nopeaakin nopeampi digitalisaatio ja iskunkestokyky. Näitä kokonaisuuksia Rauman Kauppakamari edelleen ’projektoi’ hallitustyöskentelyssä, näitä kuljetetaan läpinäkyvästi valiokuntatyöskentelyyn ja jäsenistöllemme ja sitä kautta taas takaisin hallitukselle. Korostamme ja tiivistämme siis entisestään yhteistyötä, yhdessä tekemistä. Nopeaakin nopeampi digitalisaatio vaatii datalla johtamista, sen oikea-aikaisuutta ja hyvää verkostoa.

Tähän työhön liittyy luonnollisestikin edelleen olennaisesti Rauman Kauppakamarin strategia, joka osaltaan tukee skenaariotyön osa-alueita; Satakunnan infra-hankkeet ja edunvalvonta, koulutus ja osaaminen, työvoiman saanti; miten estämme alueemme näivettymisen valtakunnallisessa kisassa.

Meillä on selkästi alueellisesti kova usko itseemme ja vahvuuksiimme, tämä on ollut hieno havainto ja tukee tätä yhdessä tekemistä. Alueelliset vahvuudet ova kiistämätön tosiasia. Mitä meidän pitää ehdottomasti lisätä, on vetää kynttilämme esiin vakan alta ja kertoa myös muulle maailmalla, mitä mahdollisuuksia täällä on sekä yksilöille että yrityksille. Rauman Kauppakamarin vision mukaisesti, "Seutukuntamme on vauras, innovatiivinen, avoin ja kilpailukykyinen - olemme haluttu seutukunta asua, elää ja yrittää"
​​​​​​​
Tuokoon tulevaisuus mitä tahansa, me valmistaudumme ja olemme valmiit. Meillä on kaikki mahdollisuudet onnistua. Yhdessä.