Vaikuttaminen ja edustukset

Vuoden 2023 vaikuttaminen tapahtui tutuissa teemoissa. Saavutettavuus, kansainvälisyys ja osaajien veto- ja pitovoima olivat edelleen vaikuttamisen kärkiä, joiden saralla saatiin myös positiivista muutosta aikaan. Kansainvälisten osaajien houkuttelu yritysten osaajapulaa helpottamaan nousi vahvasti esille. Vuoden kohokohtia oli skenaariotyö yhdessä Satakunnan kauppakamarin kanssa, mikä kokosi yli 40 yritysjohtajaa Vuojoen kartanolle.

Saavutettavuuden osalta toimet keskittyivät VT12-parantamiseen, kun kauppakamari osallistui ELY-keskuksen järjestämään työpajaan tien parannusehdotusten priorisoimiseksi. VT8 nelikaistaistus välillä Eurajoki-Rauma siirtyi myös uuteen vaiheeseen, kun tien linjauksen osalta tehtiin päätös syksyllä 2023. Hanke siirtyy nyt tarkempaan suunnitteluvaiheeseen.

Älytien kehityksessä kauppakamarin ollut mukana yhdessä Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntaliittojen kanssa. Viime vuonna erikoiskuljetusten järjestämiseen saatiin määrärahaa, joka käynnistää käytännön toimet vuonna 2022 valmistuneen VT8 -älytieselvityksen osalta. Hankkeen tavoitteena on nostaa esille digitalisaation ja älykkään datan hyödyntämisen tapoja maantieverkolla.

Rauma-Tampere henkilöjunaliikenteen edistäminen kuului kauppakamarin asialistalle vuonna 2023 ja annoimme uudistuksen tueksi lausunnon syyskuussa korostaen henkilöjunaliikenteen merkitystä seutukunnan yritysten henkilökunnan saatavuuden parantamisessa.


Rauman kauppakamari toteutti vuoden mittaan useita tapahtumia kumppaneiden kanssa. Esimerkiksi SuomiAreena -viikolla toteutui ruokamaakunta-teemainen paneelikeskustelu, jossa alan toimijat pohtivat yhteisten toimenpiteiden merkitystä mm viennin edistämisessä.


Meriteollisuusyritysten kanssa yhteistyössä kesän aikana järjestettiin näkyvyyskampanja, jonka keskiössä olivat yritysten kesätyöntekijät -brändilähettiläät, jotka kuvin ja videoin kertoivat päivistään ja yrityksissä tuoden esiin mitä ura- ja oppimismahdollisuuksia meren äärellä onkaan.

Rauman kauppakamarissa jatkettiin yhteistyötä yritysten, julkisten toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden kanssa työvoiman saatavuushaasteen ratkomiseksi.

Turun yliopiston automaatiotekniikan lahjoitusprofessuurin osalta jatkettiin hyvää yhteistyötä ja vuoden 2023 aikana uusi automaatiotekniikan professori kävi esittäytymässä rahoittajayrityksille sekä aloitti kartoittamaan heidän osaamistarpeitaan yhdessä yritysten avainhenkilöiden kanssa. Kartoitusta jatketaan vuonna 2024.

Seaside Campus – oppimisympäristö meriklusterin yrityksille lähti toden teolla liikkeelle. Isoja onnistumisia olivat jälleen Rauman meriverkostopäivä, joka kokosi Merimäelle lähes 200 vierailijaa sekä Teollisuusväylä-opintojen avautuminen WinNovan opiskelijoille SAMKissa. Meriverkostopäivässä esiteltiin Seaside Campus oppimisympäristöä. Konseptin ydin on yritysten ja oppilaitosten välisen yhteystyön tiivistäminen sekä meriklusterin tunnettavuuden parantaminen.

Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Pyhäjärvi-instituutin sekä elintarvikealan yrityksien kanssa markkinoitiin uutta elintarviketuotantoon suuntautuvaa insinööritutkintoa Satakunnan ammattikorkeakoulussa, joka käynnistyi syksyllä 2023. Kiinnostusta uuteen tutkintoon löytyikin runsaasti ja yli 200 hakijan joukosta valittiin 30 opiskelijaa aloittamaan opinnot elokuussa 2023.

Rauman kauppakamari oli myös aktiivisena jäsenenä Rauman kaupungin ja Satakunnan ELY-keskuksen vetämässä kansainvälisten osaajien palvelupolkumäärittelyssä, josta kuoriutui vuonna 2023 International House Rauma.


Rauman kauppakamarin sidosryhmäverkosto on laaja

Yhteistyö Satakunnan kansanedustajien kanssa on ollut jatkuvaa. Eduskuntavaalien yhteydessä järjestettiin yhdessä Rauman Yrittäjien kanssa vaalipaneeli 17.3.2023, jossa seutukunnan ehdokkaat esittäytyivät.

Puheenjohtajiston yhteiskokoukset Satakunnan kauppakamarin kanssa jatkuivat.

Yhteistyö kauppakamarin toiminta-alueen kuntien kanssa jatkui tiiviinä monella eri sektorilla. Vaikuttamisyhteistyötä tehtiin yhdessä Satakunnan ja Turun kauppakamarien, mutta myös muiden kauppakamareiden kanssa erityisesti saavuttavuuteen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Metsäteollisuus ry, Rauman ja Satakunnan Yrittäjät, Satakunnan ELY-keskus, Pyhäjärvi-instituutti olivat yhteistyötahoina vaikuttamisessa tai muussa toiminnassa, kuten esimerkiksi tapahtumissa. Yhteistyötä tehtiin myös laajasti seudun oppilaitosten kanssa.


  Julkisrahoitteiset hankkeet mahdollistavat kehittämistä

  Rauman kauppakamari sai rahoitusta vuonna 2023 kolmeen hankkeeseen, joilla tuettiin seudun elinkeinoelämän menestystä.

  Leader Ravakan ja Satasillan rahoittamassa Hallitukset töihin -hankkeessa autamme yrityksiä tunnistamaan, minkälainen osaaminen erityisesti tukisi johtamista ja yrityksen kehitystä sen hetkisessä elinkaaren vaiheessa sekä myös tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisessa. Hankkeessa tuetaan erityisesti pk-yrityksiä omistajakunnan ulkopuolisten hallitusjäsenten etsimisessä yhteistyössä Hallituspartnerit Satakunta ry:n kanssa. Hankkeen vetäjällä oli 15 tapaamista seutukunnan yritysten kanssa.


  Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -konseptin rakentaminen Seaside Industry Park Rauman toimijoiden kesken oli mahdollista ESR-rahoituksella. Hanke päättyi marraskuussa ja tulosten perusteella paikalliset yritykset, Rauman kaupunki, oppilaitokset sekä kaksi säätiötä näkivät tärkeäksi konseptin jatkon Seaside Campus konseptina. Heidän avulla saatiin rahoitus kerättyä seuraavaksi kahdeksi vuodeksi projektipäällikön palkkaamista varten.


  EcoFood -hankkeessa luodaan osaamisen kehittämisen ekosysteemiä ruokaketjun osaajien ja oppilaitosten kesken. Yhtenä hankkeen pääteemana on ollut Satakunnan ammattikorkeakoulun elintarviketuotantoon suuntautuvan insinöörikoulutuksen käynnistys ja markkinointi yhteistyössä alan yritysten kanssa. Päätoteuttajana hankkeessa on Pyhäjärvi-instituutti ja osatoteuttajana Rauman kauppakamari.


  Rauman kauppakamarin toimihenkilöt oli myös jäseninä seuraavien kumppanuusverkoston hallinnoimien julkisrahoitteisten projektien ohjausryhmissä:

  • ​​​​Merilogistiikan tutkimuskeskuksen kohdennetuilla toimilla meri-, logistiikka- ja huoltovarmuusosaamista ja yrityksille kasvua Satakunnassa (MeriLoki)
  • Merilogistiikan uudet polttoaineet vihreän siirtymän ja sinisen kasvun vauhdittajina
   Satakunnassa – UUPO
  • Satakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen
  • Kv strategisen ohjelman laatiminen Satakuntaan

  Julkaisut ja kyselyt

  Kauppakamarit ja Keskuskauppakamari ovat toteuttaneet säännöllisesti jäsenyrityksille kyselyitä taloustilanteen vaikutuksista liiketoimintaan.


  Vientiyritysten johtajille toteutettiin Keskuskauppakamarin vientikysely 31.1-2.2.2023, joiden kautta on haettu tilannekuvaa vientiyritysten näkemistä mahdollisuuksista ja haasteista.


  Kauppakamariverkostossa toteutettiin osaajakysely keskittyen myös kansainvälisiin osaajiin 6-11.9.2023. jonka tuloksia tarkasteltiin myös Satakunnan tasolla.

  Lausunnot

  • Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2024-2031 (helmikuu 2023)
  • Winnova englanninkielisen merenkulkualan perustutkinnon tutkinto-oikeuksien hakemiseen (helmikuu 2023)
  • Letter of support for the project “RaumaRamp – Construction of a heavy-duty fixed ramp in the Port of Rauma” (kesäkuu 2023)
  • Lausunto Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoiteluonnoksista (tammikuu 2023)
  • Lausunto henkilöjunaliikenteestä Raumalle (syyskuu 2023)
  • Lausunto Nokia-Rauma yhteistyöhön hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan osalta (syyskuu 2023)

  Edustukset​​​​​​​​​​​​​​

  Rauman kauppakamarilla on edustuksia lukuisissa eri foorumeissa erityisesti Satakunnan rajojen sisällä. Alla mainittujen edustuspaikkojen lisäksi kauppakamari oli edustettuna myös useissa Satakunnassa toteutetuissa EU-rahoitteisissa hankkeissa.

  Keskuskauppakamarin osaamisryhmä

  • Riikka Piispa


  Keskuskauppakamarin vaalivaliokunta

  • Jari Paasikivi


  Keskuskauppakamarin valtuuskunta

  • Sari De Meulder
  • Mika Marttila
  • Janne Rantanen
  • Jussi Seppänen
  • Juuso Luodesmeri


  Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta

  • Janne Wikström


  Kasitieverkosto

  • Riikka Piispa


  Helsinki-Forssa-Pori -yhteysvälin neuvottelukunta

  • Riikka Piispa


  Lounais-Suomen ELVAR-varautumistoimikunta

  • Riikka Piispa / Janne Ussa


  Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, MOTK ry:n hallitus

  • Riikka Piispa / Janne Ussa


  Pori/Rauma-Tampere -rataryhmä

  • ​​​​​​​Riikka Piispa / Janne Ussa


   Satakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta

   • Päivi Junnila, varajäsen Riikka Piispa


   SataSoten palvelurakenneryhmä

   • Riikka Piispa


   Suomi tarvitsee Satakunnan -ryhmä

   • Riikka Piispa / Janne Ussa

      Rauman kaupungin elinkeinoneuvottelukunta

      • Riikka Piispa / Janne Ussa
      • Tommi Pitkänen
      • Sari De Meulder


      Rauma-Kokemäki -henkilöjunaryhmä

      • Riikka Piispa


      Rauman kaupungin koulutusverkosto

      • Riikka Piispa / Janne Ussa


      Raumalaisen kaupan ja tekniikan kannatussäätiö

      • Mika Marttila
      • Jorma Sieviläinen
      • Riikka Piispa


      Satakorkean neuvottelukunta

      • Riikka Piispa


      Satakunnan ELY-keskus, neuvottelukunta

      • Päivi Junnila


      Satakunnan jatkuvan oppimisen verkosto

      • Riikka Piispa


      Satakunnan Korkean Teknologian Säätiön valtuuskunta

      • Timo Suistio


      Satakunnan liikennejärjestelmätyöryhmä

      • Riikka Piispa


      Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä MYR

      • Riikka Piispa / Janne Ussa / varajäsen Päivi Junnila


       Turun yliopiston automaatiotekniikan lahjoitusprofessuurin ohjausryhmä

       • Riikka Piispa / Janne Ussa
       • Mukana olevien yritysten edustajat


       Satakunnan TY neuvottelukunta

       • Päivi Junnila