Tuloslaskelma ja tase 2023

Rauman kauppakamarin vuosi 2023 oli tappiollinen. Tulos oli -21 955,03€, mikä oli selvästi enemmän kuin budjetti -3 110€. Keskeisimpiä muutoksia edellisvuoteen verrattuna olivat koulutus- ja vientiasiakirjatuottojen lasku sekä yleiskustannustason nousu.

Tuloslaskelma 2023


TULOSLASKELMA1.1.2023-31.12.20231.1.2022-31.12.2022
Tuotot181 191,82144 410,20
Kulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot172 876,75166 500,35
Henkilösivukulut-38 824,15-32 758,65
Henkilöstökulut yhteensä-211 700,90-199 259,00
Poistot ja arvonalentumiset-123,67-164,90
Muut kulut-201 158,39-142 406,56
Kulut yhteensä-412 982,96-341 830,46
Varsinainen toiminta yhteensä-231 791,14-197 420,26
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ-231 791,14-197 420,26Varainhankinta

Tuotot221 555,47204 279,48
Kulut-22 953,64-7 437,24
Yhteensä198 601,83196 842,24
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ-33 189,31-578,02Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot11 345,285 847,50
Kulut-111,00-108,90
Yhteensä11 234,285 738,60
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ-21 955,035 160,58Omakatteiset rahastot

Tuotot2718,502 399,59
Kulut-984,94-823,33
Yhteensä1 733,561 576,26
TILIKAUDEN TULOS ENNEN-20 221,476 736,84
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJATilinpäätössiirrot-1 733,56-1 576,26
Yhteensä-21 955,035 160,58
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO-21 955,035 160,58Tase 31.12.2023

TASE31.12.202331.12.2022
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto371,03494,70
Yhteensä371,03494,70Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet23498,3123 498,31
Omat osakkeet ja osuudet27818,5130 783,78
Sijoitukset yhteensä51 316,8254 282,09
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ51 687,8554 776,79VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset17 203,2331 530,87
Muut saamiset0,002 538,32
Siirtosaamiset40 401,9040 163,84
Yhteensä57 605,1374 233,03Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit375 000,00375 000,00
Yhteensä375 000,00375 000,00
Rahat ja pankkisaamiset317 197,81322 275,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ749 802,94771 508,83VASTAAVAA YHTEENSÄ801 490,79826 285,62


VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Muut sidotut rahastot

Omakatteiset rahastot35 261,7433 528,18
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)724 646,50719 485,92
Tilikauden voitto (-tappio)-21 955,035 160,58
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ737 953,21758 174,68VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat22 068,5715 441,69
Muut velat9 097,5216 941,48
Siirtovelat30 723,4935 727,77
Yhteensä63 537,5868 110,94
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ63 537,5868 110,94
VASTATTAVAA YHTEENSÄ801 490,79826 285,62