Rinki-yhteistyöryhmä

Ringin tavoitteena on tukea Rauman seudun yrityksiä osaavan työvoiman saatavuudessa ja pitämisessä pitkällä aikavälillä. Ringissä vahvistetaan tiivistä yritys-oppilaitosyhteistyötä luomalla kohtaamispaikkoja ja luontevaa vuorovaikutusta yritysten ja oppilaitosten edustajien välille.

Yhteistyön kehittäminen esimerkiksi yritysluentojen, harjoittelupaikkojen, projektien, kesätöiden ja täysin uusien muotojen kautta luo pohjaa nuorten osaajien sitouttamiseksi seutuun ja yrityksiin! Kokoonnumme Ringin äärelle isoin joukoin 2-3 kertaa vuodessa pohtimaan yhteisiä teemoja, minkä lisäksi toiveissa on luoda jouhevaa, matalan kynnyksen vuorovaikutusta Ringin jäsenten välillä.​​​​​​​

Toivomme yritysten ja oppilaitosten edustajia sitoutumaan rinkiin noin vuodeksi kerrallaan, vaikka toiminta onkin täysin vapaaehtoista. Toiminnasta kehitetään Ringin jäsenten toiveiden mukaista.​​​​​​​
Rinki-toimintaan ilmoittautuminen

Mikäli et ole vielä Ringissä, ilmoittaudu mukaan:

Rinki-toimintaan ilmoittautuminen


Rinki - LinkedIn-ryhmä
Voit liittyä lisäksi mukaan Ringin LinkedIn-ryhmään, jonka kautta voimme verkostoitua keskenämme! Mene linkistä ryhmän sivulle ja klikkaa Request to join, niin pääset mukaan!

Liity mukaan Ringin LinkedIn-ryhmään