19.05.2021 Esimiestyön rajat - oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisö-tilanteissa

Ajankohta:Keskiviikko 19.05.2021, klo 9:00 - 16:00
Paikka:webinaari
Osoite:oma työpiste

Esimiestyön rajat - oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa

Esimiestyön rajat -koulutus antaa laajan kokonaisnäkemyksen käytännössä hyödynnettävistä keinoista erilaisissa haastavissa työyhteisötilanteissa. Kun sekä säännöt – niin kirjoitetut kuin kirjoittamattomatkin – että tunteet otetaan arjessa huomioon, syntyy paras lopputulos. Tällaista yhdistelmäkoulutusta on toivottu!

Tavoite ja hyöty
Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia
, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä.

Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä erillinen saarekkeensa. Kun työyhteisössä tiedetään, miten ne vaikuttavat käytössä oleviin keinoihin haastavissa tilanteissa, säästytään monelta murheelta. Virheiden pelko vähenee huomattavasti, kun juridinen osaaminen paranee. Siksi tämän koulutuksen jokaiseen kokonaisuuteen sisältyy laaja esimiehen oikeudellinen työkalupakki.

Koska lainsäädännön ja oikeuskäytännön lisäksi myös muun muassa organisaatiokulttuuri sekä erilaiset ihmis- ja valtasuhteet vaikuttavat merkittävästi eri työpaikoilla tosiasiallisesti käytössä oleviin keinoihin, näitä asioita käsitellään tällä kurssilla yhdessä.

Koulutuksessa käydään läpi käytännön tilanteita esimerkkien kautta. Ideana on tarjota työkaluja osallistujien ajankohtaisiin pulmiin.

Ennakkotehtävä
Voit lähettää kouluttajalle kysymyksiä etukäteen, tarkemmat ohjeet saat osallistumisinfossa sähköpostiisi. Etukäteiskysymyksiä ja vastauksia niihin käsitellään päivän aikana sopivissa asiayhteyksissä. Etukäteiskysymykset muokkaavat kurssia juuri kulloistenkin osallistujien tarpeisiin parhaiten vastaavaksi – ole siis rohkeasti yhteydessä kouluttajaan!

Kenelle?
Työoikeuden ja johtamisoppien käytännön soveltamisesta kiinnostuneille.

– Koulutus on suunniteltu ensisijaisesti lähiesimiehille, mutta se soveltuu myös kaikille muille työyhteisön ongelmatilanteisiin ratkaisuja hakeville, esimerkiksi HR-asiantuntijoille ja luottamusmiehille. Erilaiset näkökulmat ovat rikkaus, jota hyödynnämme toisiltamme oppien ja ymmärrystä etsien mahdollisimman laajasti niin ryhmä- kuin parikeskusteluissakin. Kaikki päivän aikana käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia.
– Koulutus sopii niin uraansa aloitteleville kuin kokeneillekin toimijoille. Jokainen saa sisällöstä uusia oivalluksia.
– Koulutuksessa käsitellään sekä työ- että virkasuhteita. Tästäkin syystä koulutus soveltuu niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin esimiehille.


OHJELMA

8.40 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi
8.50 linjat avataan
9.00 Aloitus
12.15 – 13.00 Lounastauko
14.00 – 14.15 Kahvitauko
16.00 Koulutus päättyy

SISÄLTÖ

Muutos – mainio mahdollisuus

Muutosvastarinnasta muutosmyötärinnaksi
– Muutospsykologiaa – kuinka nopeasti ja miten voidaan päästä eteenpäin?
– Mitä hyötyä muutoksesta on ja kuinka siitä kannattaa kertoa?

Tunteet
– Merkitys myös faktoina
– Käyttö voimavarana ja fiksuna suunnannäyttäjänä?

Erilaiset reaktiot muutostilanteissa
– Mikä on sallittua ja mikä ei?
– Työn hallinnan kokemuksen merkitys

Mikä saa muuttua ja mikä ei?
– Muutokset työnkuviin – mitä on huomioitava ja miten toimittava?
– Mikä oikeasti muuttuu ja mikä käytännössä pysyy ennallaan – miksi?

Miten työyhteisön toimintaa voidaan tehostaa?

Työntekijöiden velvollisuudet ja työnantajan oikeudet
– Esimiehillä on oikeus – ja toisaalta myös velvollisuus – vaatia ryhmäläisiltään
– Psykologisen sopimuksen eli vapaaehtoisen sitoutumisen merkitys

Alisuorittajien motivoiminen
– Mistä on kyse?
– Mitä olet kokeillut – ja mitä vielä voisitte yrittää?

Varhainen välittäminen
– Kuinka hyödynnät mahdollisimman kattavasti käytännössä?
– Samanlaisissa tilanteissa samanlainen toiminta

Käytännön askelmat
– Lempeimmistä keinoista alkaen
– Eteneminen vaihe vaiheelta

Konfliktit ja loukkaukset – kuinka hyvä esimies toimii?

Mikä on kiusaamista ja mikä ei?
– Roolin mukainen toiminta
– Esimerkkinä esimiehen työnjohtovelvollisuuden jämäkkä käyttö

Raamit nyt ja tulevaisuudessa
– Missä tilanteessa nyt ollaan? Mitä se mahdollistaa?
– Jatkuvan keskustelun merkitys

Mihin kannattaa käytännössä puuttua – ja mihin ei?
– Kenellä milloinkin on vastuu toiminnasta?
– Mihin eri työntekijät sitoutuvat?

Tuki omalta esimieheltä
– Mitä esimiehellä on oikeus vaatia omalta esimieheltään?
– Voiko oman esimiehen antamaan tukeen itse vaikuttaa?

Joskus jopa yksilöperusteinen irtisanominen on työyhteisön kannalta paras vaihtoehto

Sääntelyä ja oikeuskäytäntöä
– Varoituksen merkitys ja käytännön vaikutukset
– Oikeat ja mahdollisimman turvalliset menettelytavat irtisanomismenettelyssä

Hinta: Jäsenetuhinta: 375,00 € + alv 24 % muille 485,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja tarjoilu.

Peruutusehdot: Peruutukset korvauksetta viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Muussa tapauksessa kauppakamari perii 50 % kurssimaksusta.

Ilmoittautuminen 12.5.2021 mennessä.

Lue lisää ja ilmoittaudu