9.10.2020 RIMA – Riskeistä mahdollisuuksiin koulutus


Tänään koronavirus – huomenna jotain muuta? Osasiko kukaan edes kuvitella, millaiseen myllerrykseen maailma joutuu? Maailmanlaajuisiin pandemioihin ei voi itse vaikuttaa, mutta kaikkeen voi varautua; tietoturvahyökkäys, sähkökatko, huijariksi osoittautuva yhteistyökumppani jne. – koronan ohella ja sen jälkeenkin on yhä monia erilaisia yrityksen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. Uutuuskoulutuksessamme saat parhaat työkalut yrityksesi jatkuvuuden varmistamiseksi kaikissa tilanteissa.

Olet todennäköisesti toisinaan aprikoinut yritykseesi kohdistuvia riskejä ja kauhukuvia, mutta tuskin kuitenkaan mitään koronapandemian suuruusluokkaan kuuluvaa. Tavanomaisen arjen kiireessä toimenpidesuunnitelmat, listat ja vastuukartat jäävät kuitenkin helposti taka-alalle.

Miten erilaisia riskejä voi parhaiten ennakoida ja tunnistaa, ja ennen kaikkea: miten niihin voi resurssitehokkaasti valmistautua? PK-yrittäjän on mahdotonta taklata kaikkia muuttuvia turvallisuushaasteita ja ulkoisia uhkia, mutta niiden priorisointi ja keskeisimpien haasteiden tunnistaminen auttaa turvaamaan oman liiketoiminnan jatkuvuutta.

Maailma on jo muuttunut nopeasti ja rajusti ja liiketoiminnan riskit sen mukana. Uudet ja nousevat riskit luovat myös mahdollisuuksia. Tosiasia on, että vain negatiivisia vaikutuksia kutsutaan riskeiksi, positiiviset vaikutukset ovat mahdollisuuksia. Riskeihin varautuminen on siis usein myös yrityksen kilpailuetu.

Ennakoi ja varaudu – siis kouluttaudu!

Järjestämme syksyllä 2020 käytännönläheisen koulutuskokonaisuuden RIMA – Riskeistä mahdollisuuksiin. Koulutus auttaa PK-yrityksiä tunnistamaan uhkia ja arvioimaan riskejä. Koulutuksessa tuodaan organisaatioturvallisuus sekä riskien- ja jatkuvuudenhallinta osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Koulutuksen jälkeen tiedät, mihin juuri sinun kannattaa käyttää aikaa ja resursseja yrityksenne liiketoiminnan turvaamiseksi. Opit myös, millaisten asioiden ennakoiminen on juuri sinun yrityksellesi tärkeintä. Pääset verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia sekä käytäntöjä myös muiden yritysten kanssa.

RIMA-koulutus on suunnattu kaikille yrityksen työntekijöille. Ammattinimikkeesi voi olla mikä tahansa toimitusjohtajasta talouspäällikköön tai IT-asiantuntijasta palvelumuotoilijaan. Voit tarvittaessa ottaa jollekin koulutusjaksolle myös työkaverisi mukaan maksutta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on koko Suomen huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta.


Lue lisää ja ilmoittaudu