Covid-asiaa | Maahantulotestaukset

Tartuntatautien vastaava ylilääkäri Irene Reinvallin kirje yrityksille

Hyvät yritysten edustajat!

Lähestyn teitä ulkomaalaisten työntekijöiden maahantulotestausasioihin liittyvissä haasteissa. Maahantulotestaus on ollut covid-torjunnan akilleen kantapää niin Raumalla kuin varmaan muuallakin Suomessa ja siihen nyt kaikin keinoin pyritään saamaan parannusta.

Jokaisen riskimaista Suomeen saapuvan maahantulijan edellytetään osallistuvan covid-testaukseen, jolla selvitetään onko hänellä koronatartunta. Riskimaat ovat korkean koronailmaantuvuuden maita tai maita, joiden koronatartuntojen määristä ei ole riittävää tietoa. Koronatestiä ei tarvita, jos henkilöllä on todistus negatiivisesta koronatestistä, joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen maahantuloa tai todistus siitä, että hän on sairastanut koronavirustaudin alle 6 kuukautta aiemmin. Lisäksi matkustajilta kerätään yhteystiedot, jotta oleskelu- tai asuinkunnan tartuntatautilääkäri voi ottaa henkilöön yhteyttä ja ohjata testiin 72 tunnin päästä. Suomeen töihin tulevien testaukset tulee tehdä ensisijaisesti työterveyshuollossa. Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista.

Ongelmaksi on muodostunut kunnissa tavoittaa kaikkia maahantulijoita tätä 72 h testausta varten. Annetut yhteystiedot saattavat olla puutteellisia tai yhteydenottoon ei muutoin vastata. Keinoja asian parantamiseksi ollaan mietitty mm. Satakunnan alueellisissa tartuntatautityöryhmässä, jossa on myös AVI:n ja THL:n edustus, mutta toistaiseksi ainakaan ennen uusia lakimuutoksia ei paljonkaan keinoja ole. Pyytäisinkin nyt teitä työnantajien edustajia olemaan apuna tässä asiassa siten, että varmistaisitte kaikilta ulkomailta saapuvilta työntekijöiltänne että tarvittavat covid-testaukset (2 kpl) on tehtynä ennen töihin pääsyä. Valtaosa näin taitaa jo toimiakin, kiitos siitä. Pyytäisin myös Teitä (erityisesti telakka/Olkiluoto) informoimaan asiasta alihankkijayrityksiänne, että huomioivat asian myös muissa työkohteissa. Tämä on kaikkien yhteinen etu ja yhteistyöllä saadaan varmasti tämäkin asia kuntoon.

Ystävällisin terveisin,
Irene Reinvall
Terveyskeskuslääkäri
Tartuntataudeista vastaava lääkäri