Digitalisaatio on nyt ja tässä – Oletko mukana?

SAMK tarjoaa Rauman alueen yrityksille digikyvykkyysanalyysiä, jolla tuotetaan kuvaus yrityksen digivalmiudesta. Digivalmiuksilla tarkoitetaan yrityksen kykyä ottaa käyttöön ja hyödyntää digitaalisia menetelmiä, esimerkiksi tuotannon, myynnin, palveluiden, HR-toiminnan tai tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan parissa. Varaa aika yrityksellesi pian - aikoja rajoitetusti!

Yrityksen digivalmiuksien kartoittaminen – Digikyvykkyysanalyysi on menetelmä, jolla

1. Arvioidaan ja kuvataan digitaalisten valmiuksien nykytila
2. Tunnistetaan valmiuksiin liittyvä kehittämistarve

Digikyvykkyysanalyysin (DigiMat) toteuttaminen SKI-menetelmällä on suoraviivaista ja yrityskohtaista. Toteutukset aloitetaan tiiviillä johdannolla ja alkukeskustelulla kaikkien osallistujien kesken. Analyysin läpivientiin tarvitaan 2-3 h tilaisuus. Osallistujien suositellaan olevan yrityksen eri toiminnoista (mm. HR, johto, myynti ja markkinointi, TKI, tuotanto, IT) vastuussa olevia henkilöitä. Osallistujien määrä voi vaihdella yrityskohtaisesti minimissään kahdesta noin kuuteen osallistujaan.

Tiedon kerääminen tehdään vuorovaikutteisesti kahdessa vaiheessa:

1. Kyvykkyyksien painoarvojen määrittely
2. Väittämien arviointi: arvioidaan, kuinka hyvin parhaat käytännöt -tyyppiset väittämät kuvaavat yritystä

Lopuksi tehdään tulosten tarkastelu ja muodostetaan johtopäätökset kehittämistarpeista. Yritys saa käyttöönsä loppuraportin, jossa on mukana kaikki toteutuksessa tuotettu tieto yhdessä selkeästi rakennetussa dokumentissa.

Varaa aika analyysiin:

Kaikki ajat ovat tammi – maaliskuussa ja aina perjantaisin (ei viikolla 8). Varaa aika yrityksen ja yhteyshenkilön nimellä. Toteutuksen tekevät SAMKin tutkijaopettajat: Mirka Leino, Daniela Tanhua ja Riitta Tempakka. Toteuttajat ottavat yhteyttä henkilökohtaisesti kaikkiin varauksen tehneisiin tahoihin.

Lisätietoja: Riitta Tempakka, 044 710 3639, riitta.tempakka@samk.fi

Varaa aika digikyvykkyys-analyysiin täältä


Digikyvykkyysanalyysi on SKI Menetelmät –yrityksen kehittämä ja kehittämisyhtiöiden tilaustyö. Menetelmän juuret ovat Tampereen teknillisen yliopiston ja yritysten yhteistyöprojektissa: Strategisen kyvykkyyden indeksi (www.skimenetelmat.fi). SAMKin tutkijat ovat saaneet menetelmän käyttöönsä OKM Profit -hankkeen osana ja toteuttavat sen Liikesivistysrahaston BusinessDigi-hankkeen rahoituksella.