30.11-1.12.2020 HHJ-puheenjohtajakoulutus

HHJ Puheenjohtajakurssi

Satakunnan ja Rauman kauppakamarien yhteinen HHJ Puheenjohtajakurssi 30.11. – 1.12.2020

Pk-yrityksen hallituksen rooli on kasvanut yhteiskunnassa ja siten myös yhteiskunnan kehittämisessä. Valtionhallinnon ja yksityisen sektorin yksi ajankohtaisista painopistealueista on yrittäjyyden edistäminen sekä pk-yritysten toiminnan kehittäminen ja kasvun tukeminen. Näin luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle ja vanhojen säilymiselle. Tässä työssä on pk-yrityksen hallituksella suuri strateginen rooli ja erityisesti sen puheenjohtajalla.

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajan tulisi toimia vastaavasti kuten valmentaja, orkesterinjohtaja tai luotsi. Hänellä tulee olla kyky kehittää hallitusosaamista, niin omaansa kuin hallituksen jäsenten. Toimiva hallitus toimii osakeyhtiön voimavarana ja suunnan näyttäjänä.

Laajuus: Kurssi koostuu yhdestä iltapäivästä ja yhdestä päivästä.

Aika: Maanantai 30.11.2020 klo 12.15 – 16.30 ja tiistai 1.12.2020 klo 8.30 – 14.30

Sisältö: Luodaan pohja pk-yritysten hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle. Hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet. Yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä. Kokouksen johtaminen ja työjärjestys. Liiketoiminnan kehittäminen ja toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet. Hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja vastuut.

Kirjallisuutta: Hallituksen puheenjohtajan opas – johda pk-yritys menestykseen: Antero Virtanen, Eero Ottila, Kai Miesmäki, Pertti Mäntylä (sis. hintaan)

Kohderyhmä: Tämä kurssi sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi aikoville.

Pohjatiedot: Tälle kurssille osallistujilta edellytetään HHJ-kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista.

Hinta: Jäsenhinta on 1650€ ( + alv 24 %), muilta 2300 € ( + alv 24 %)

Ilmoittautuminen: HHJ Puheenjohtajakurssille ilmoittaudutaan valtakunnallisen HHJ-rekisterin kautta osoitteessa www.hhj.fi 16.11.2020 mennessä.

Tarkempi ohjelma tästä

Lue lisää ja Ilmoittaudu


Lisätietoja:
Sanna Leppänen
Satakunnan kauppakamari
sanna.leppanen@satakunnankauppakamari.fi
044 558 5650


Päivi Junnila
Rauman kauppakamari
paivi.junnila@rauma.chamber.fi
044 765 4533