Historia ja nykypäivä

Rauman kauppakamari on alueensa elinkeinoelämän edunvalvonta-, yhteistyö- ja palveluorganisaatio. Kauppakamarin jäsenistöön kuuluu lähes 400 seudun merkittävintä yritystä pienistä ja keskisuurista suuriin yrityksiin saakka. Myös seudun kunnat ovat kauppakamarin jäseniä.

Kauppakamarin perustehtävät ovat vaikuttaminen alueensa yritystoiminnan toimintaedellytyksiin, kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Kauppakamari vaikuttaa alueensa viranomaisiin yrityksille tärkeissä asioissa jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Edunvalvonta painottuu jäsenyritysten näkemysten esille tuomiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen. Keskeisiä asioita ovat muun muassa liikennekysymykset, osaavan työvoiman saatavuus, aluesuunnittelu ja yritysten tarpeita vastaavan koulutuksen kehittäminen.

Yritysten toimintaedellytyksiä kehitetään aloittein, lausunnoin ja järjestämällä tilaisuuksia sekä yhteistyöprojekteja. Vaikuttamisen välineitä ovat myös selvitykset ja kyselyt ajankohtaisista asioista. Verkostoituminen sekä yksityisen ja julkisen sektorin välinen kumppanuus ovat avainasemassa tulosten aikaansaamisessa.