Kansainvälistymisen polkuja

Mitä tulee ottaa huomioon kansainvälistymistä suunniteltaessa?


Erityisesti vientiin liittyviä kysymyksiä

1. Mitkä ovat kansainvälistymisen edellytykset?

- Onko yritys valmis kansainvälisille markkinoille? Riittävätkö taloudelliset, tuotannolliset ja henkilöstöresurssit?

- Mitä halutaan uusilta markkinoilta ja miten paljon yritys on valmis panostamaan?
- Ovatko kotimarkkinat tarpeeksi hyvin hallinnassa?

Neuvontaa ja opastusta kansainvälistymistä harkitseville yrityksille antavat mm. julkiset organisaatiot sekä yksityiset konsultit

2. Mistä resursseja vastaamaan kansainvälisten markkinoiden vaatimuksiin

- Mistä hakea taloudellista tukea tai lainaa?
- Mistä osaavaa työvoimaa?

3. Mistä ja miten löytyvät potentiaaliset kohdemarkkinat?

- Mille alueelle yrityksen kannattaa suunnata? Mitkä ovat potentiaalisimmat markkina-alueet?
- Miten tehdä onnistunut markkinatutkimus

4. Mikä toimintamuoto on yritykselle paras valitulla kohdemarkkina-alueella?

- Millä periaatteella yrityksen kannattaa lähteä ulkomaisille markkinoille?
- Onko viisasta keskittyä tuontiin vai vientiin? Kannattaako perustaa oma toimisto tai tuotantoyksikkö, vai hakea paikallista yhteistyökumppania?

5. Mitkä ovat kohdemarkkinan vaatimukset tuotteelle ja yritykselle?

- Onko valitulla kohdemarkkinalla sellaisia ominaispiirteitä, joiden mukaan omaa tuotetta pitäisi sopeuttaa? Tulisiko tuotetta tai yrityksen toimintamalleja muuttaa kulttuurillisten tai uskonnollisten piirteiden mukaan?
- Millainen on kohdemarkkinoiden lainsäädäntö, kuluttajien tottumukset ja maantieteellinen sijainti? Luovatko ne tarpeita oman tuotteen ja yrityskuvan muokkaamiseen?
- Mikä on kohdemarkkinoiden kilpailutilanne?

6. Kuinka hinnoitella tuote kohdemarkkinoille ja miten valita sopiva maksuehto?

- Miten hinnoitella oma tuote kansainvälisillä markkinoilla?
- Miten toimitus- ja maksuehdot kannattaa asettaa ja kuinka ne vaikuttavat hinnoitteluun?
- Millaisia maksuehtoja kohdemarkkinoilla yleensä käytetään? Mikä on suositeltavaa?

7. Mitkä ovat jakelukanavavaihtoehdot ja mika niistä on sopivin?

- Kuinka kannattaa hoitaa tuotteiden jakelu? Mikä on optimaalinen toimijoiden määrä jakelukanavassa ja mitkä ovat kustannukset?
- Mitä vaihtoehtoja kohdemarkkinoilla on jakeluun? Tulisiko käyttää esim. agentteja vai myydä tuote kauppoihin?

8. Miten saada parhaiten tuotteet paikasta A paikkaan B (logistinen ketju)?

- Kuinka tuotteita tulisi kuljettaa? Onko kannattavinta käyttää merirahtia, lentorahtia vai maakuljetuksia?
- Mitä asiakirjoja ja papereita eri kuljetusmuotoihin liittyy ja mistä näitä saa?

9. Mitkä ovat myynnin tavoitteet ja ennusteet?

- Millaisia tavoitteita asettaa myynnille? Mitkä ovat realistiset tavoitteet ja millä aikavälillä?

10. Miten suunnitella ja toteuttaa markkinointi?

- Miten luoda kontakteja paikallisiin tahoihin?
- Kuinka päästä messuille ja muihin tilaisuuksiin esittelemään omia tuotteita? Miten tehdä se onnistuneesti?
- Kuinka tulisi toimia kohdemarkkinoiden ihmisten kanssa? Miten luotuja suhteita tulisi hoitaa ja ylläpitää?
- Miten omia tuotteita kannattaa markkinoida? Onko tarvetta käyttää paikallista mediaa vai onko henkilökohtainen tuotteiden esittely tuloksellisempaa?

Erityisesti tuontiin liittyviä kysymyksiä

Alla erityisesti tuontitoimintaan liittyviä kysymyksiä, joita tuontitoimintaa harkitsevan yrityksen tulisi miettiä.

1. Mistä löytää sopiva ja luotettava myyjä/tavarantoimittaja, jolta ostaa tuotteet?

-Mistä kannattaa lähteä etsimään myyjiä?
- Kannattaako ostaa suoraan tehtaalta vai käyttää agenttia?
- Miten varmistaa myyjän luotettavuus?

2. Miten tehdä tarjouspyyntö ja kuinka toimia tarjouksia saadessa?

- Mitä tarjouspyynnössä tulee olla?
- Miten hoidan tarjouksiin vastaamisen käytännössä?

3. Mitä kauppasopimuksen teossa on muistettava?

- Millainen sopimustyyppi palvelee yritystä parhaiten?
- Mistä kaikista asioista sopimuksessa on hyvä mainita?

4. Miten seurata ja varmistaa toimitusaikojen pitävyys?

- Mitkä ovat sopimukseen lisättävät toimituslausekkeet?

ICC-kansainvälisen kauppakamarin INCOTERMS, ulkomaankaupan toimituslausekkeet

Suomen Logistiikkayhdistys ry - FINNTERMS, kotimaankaupan toimituslausekkeet

5. Mistä löydän tietoja rajamuodollisuuksista sekä tarvittavista asiakirjoista?

- Mistä asiakirjoista tulee huolehtia?
- Kuinka pitkään kuluu tullimuodollisuuksissa?

6. Miten toimia kun tavara saapuu?

- Tavaran tarkistaminen ja hyväksyminen

7. Kuinka hoitaa maksuliikenne sekä tarvittaessa reklamointi?

8. Vaativatko tuontitoimet toimenpiteitä varastoinnin järjestelyissä?