Rauman kauppakamarin ajankohtaiskoulutusten vuosi 2020 – koulutustarjonta vietiin nopeasti verkkoon ja yhteistyö laajeni entisestään

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ylläpito on tärkeä voimavara yrityksille. Osaava ja motivoitunut henkilöstö luo mahdollisuuksia yrityksen tulevaisuuden menestykseen!

Rauman ja Satakunnan kauppakamarit ovat tehneet jo useamman vuoden ajan tiivistä koulutusyhteistyötä, joka on näkynyt alueen laajemmassa ja monipuolisessa koulutustarjonnassa. Korona vaikutti laajasti vuonna 2020 koulutukseen. Ennalta sovitut lähikoulutukset piti muokata nopeasti maaliskuusta alkaen asiantuntijoiden kanssa verkkokoulutuksiksi. Lisäksi tarjottiin koulutusta etäkokous-ympäristöjen käyttämiseen. Toimintaympäristönä verkko antoi mahdollisuudet laajentaa koulutustarjontamme koskemaan myös Helsingin seudun kauppakamarin toteuttamia valtakunnallisia verkkokoulutuksia. Verkon kautta koulutuksiin osallistuminen on kustannustehokasta.

Kauppakamarin koulutusten vahvuutena on laaja eri alojen asiantuntijoista koottu kokenut asiantuntijaverkosto. Koulutukset ovat saanet erityiskiitosta hyvästä laadusta ja asiantuntevista kouluttajista. Laatu ja kouluttajien asiantuntemus ovat meille kunnia-asia. Koulutuspalaute on ollut hyvää ja suositteluarviot pysyneet vuodesta toiseen hyvinä.

Jäsenyritykset kokivat nopeasti uudet tavat kouluttautua omikseen ja saimme muutosvuonna hyvin osallistujia verkkokoulutuksiin. Osa kaipasi kuitenkin jo lähikoulutuksia, joissa vahvuuksina on verkostoituminen muiden osallistujien kanssa ja suorat kontaktit kouluttajiin.


Kauppakamarit järjestävät vuosittain HHJ ja HHJ-puheenjohtajakoulutuksia Satakunnassa. Uutena tulokkaana tarjontaan on tullut HHJ hallitus ja strategia- koulutus.

HHJ koulutuksissa edistetään yritysten hallitustyöskentelyä ja valmennetaan uusia tai jo kokeneita ammattilaisia eri rooleihin hallitustehtävissä. HHJ saa perinteisesti hyvät palautteet ja tarjoaa tietosisällön ohella myös loistavan tilaisuuden verkostoitua kollegoiden kanssa.Syksyn HHJ-kurssi toteutettiin lähitoteutuksena erityistä huolellisuutta noudattaen.


KOULUTUSVUOSI 2020 LUKUINA

Monipuolisesta tarjonnasta löytyy koulutuksia mm. talouteen ja verotukseen, henkilöstöhallintoon, kansainväliseen liiketoimintaan, johtamiseen ja esimiestyöhön, myyntiin, markkinointiin sekä viestintään. Koulutustarjontamme perustuu pääasiassa asiakkaiden tarpeisiin ja toivomuksiin. Lisäksi järjestämme myös yrityskohtaisia koulutuksia.

Koulutuksia tarjottiin lähi- tai verkkototeutuksena 55 kpl ja tämän lisäksi Microsoft Office verkkokoulutuksia 17 kpl.

Koulutuksiin osallistui yli 250 henkilöä ja Microsoft verkkokoulutuksiin osallistui 20 henkilöä.

Suosituimmat koulutukset: Veropäivä, ALV-koulutukset, Uusi työaikalaki , HHJ-koulutukset ja koronaan liittyvät ajankohtaiskoulutukset.


Osallistujien palautetta 2020 koulutuksistamme
​​​​

"Konkreettiset vinkit, joita voi ottaa käyttöön arkeen."

"Herätteli jälleen kerran asioiden monimuotoisuudesta"

"Kouluttajan asiantuntemus ja asioiden esitystapa - on kouluttajana aivan omaa luokkaansa!"​​​​​​​


"Koulutuksen yhteydessä kuuli samalla myös muiden yritysten näkemyksiä asiassa."

"Asiantunteva ja helposti lähestyttävä kouluttaja, jota kuunteli mielellään ja jonka esiintyminen oli miellyttävää."

"Striimaus onnistui hyvin. Ja koulutusmateriaalin lähettäminen ennakkoon on hyvä vaihtoehto, koska striimauksessa siitä ei kyllä saa mitään selvää, niin voi omalta koneelta katsoa."


Kuvia koulutuksista