Kauppakamarin ajankohtaiskoulutusten vuosi 2022

Osaava ja motivoitunut henkilöstö luo mahdollisuuksia yrityksen tulevaisuudelle ja menestykselle. Rauman kauppakamarin koulutustarjonta laajeni verkossa ja yhteistyö lisääntyi koulutusten toteuttamisessa.

Pandemia ja kriisit muuttivat yritysten osaamisen kehittämistarpeita huomattavasti. Tästä esimerkkinä monimuotoisten työyhteisöjen haasteet johtamiselle. Pandemia lisäsi asiakasrajapinnassa työskentelevien ammattilaisten kuormitusta, eli työssä jaksaminen nousi koulutusteemana entistä enemmän esiin. Myös kriisien hallintaan ja kriisiviestintään järjestettiin koulutuksia. Hyväksytty Hallituksen jäsen -kurssit pysyivät edelleen kauppakamareiden koulutusten lippulaivana ja ovat saaneet erittäin hyvää palautetta osallistujilta.

Rauman ja Satakunnan kauppakamarit ovat tehneet useita vuosia tiivistä koulutusyhteistyötä, joka on mahdollistanut alueen laajan ja monipuolisemman koulutustarjonnan. Järjestimme koulutuksia talous- ja henkilöstöhallinnon, kansainvälistymisen, johtamisen, hallitustyöskentelyn, myynnin, markkinoinnin sekä viestinnän teemoista.

Koronapandemia vaikutti edelleen laajasti vuonna 2022 koulutusjärjestelyihin. Lähikoulutusten osalta ollaan murrosvaiheessa. Pandemian aikaan otimme tarjontaamme laajasti verkkokoulutukset ja niillä on oma asiakaspintansa. Loppuvuonna näkyi selvää väsymystä verkkokoulutuksiin. Joitakin lähikoulutuksia saatiin toteutettua, mutta suurin osa järjestettiin valtakunnallisena webinaareina Helsingin seudun kauppakamarin tuottamana. Verkon kautta koulutuksiin osallistuminen oli kustannustehokasta. Kuitenkin osa kaipaa lähikoulutuksia ja erityisesti muiden osallistujien kanssa tapahtuvaa verkostoitumista ja tiedonvaihtoa.

Kauppakamarin koulutusten vahvuutena on erittäin laaja eri alojen asiantuntijoista koottu kouluttajaverkosto. Koulutukset ovat saaneet erityiskiitosta hyvästä laadusta ja asiantuntevista kouluttajista. Meille koulutuksissa tärkeää ovat laadukas toteutus, monipuolisuus, erinomainen asiakastyytyväisyys ja verkostoitumismahdollisuuksien tarjoaminen. Koulutuspalautteet ovat olleet myös verkkototeutuksissa hyvällä tasolla. Samoin koulutusten suositteluarviot ovat pysyneet vuodesta toiseen hyvinä. Suositusprosentti oli huikea 9,3 asteikolla 1–10.


HHJ ja HHJ-puheenjohtajakoulutusten suosio ei ole hiipunut

Kuvassa lokakuussa Raumalla päättyneen kurssin tyytyväiset osallistujat.

Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutuksissa edistetään yritysten hallitustyöskentelyä ja valmennetaan uusia tai jo kokeneita ammattilaisia eri rooleihin hallitustehtävissä. HHJ saa perinteisesti hyvät palautteet ja tarjoaa tietosisällön ohella myös loistavan tilaisuuden verkostoitua kollegoiden kanssa. Moni hallitusammattilainen onkin todennut, että olisi pitänyt käydä tämä kurssi jo ajat sitten.


Kuvassa on HHJ Puheenjohtaja-koulutuksen suorittaneita kurssilaisia. ​​​​


Koulutusvuosi 2022 lukuina

Tarjosimme koulutuksia muun muassa talouteen ja verotukseen, henkilöstöhallintoon, kansainväliseen liiketoimintaan, johtamiseen ja esimiestyöhön, myyntiin, markkinointiin sekä viestintään liittyen.
Rauman kauppakamarin koulutustarjonta perustuu asiakkaiden tarpeisiin ja toivomuksiin. Lisäksi järjestämme myös yrityskohtaisia koulutuksia.

Koulutuksia tarjottiin lähi- tai verkkototeutuksena 67 kpl ja tämän lisäksi Microsoft Office verkkokoulutuksia 9 kpl.
Koulutuksiin osallistui lähes 200 henkilöä.


KOULUTUSPALAUTTEIDEN YHTEENVETO 2022
• Koulutustilaisuuden tavoitteet saavutettiin: 4.6
• Koulutusmateriaali: 4.5
• Käytännön hyöty: 4.3
• Kokonaisarvio koulutustilaisuudesta: 4.4
• Kouluttajien asiantuntemus: 4.9
• Kouluttajan esitystapa: 4.8
• Kauppakamarin palvelu koulutusasioissa: 4.8
• Suosittelen koulutusta: 9.3


Osallistujien palautetta 2022 koulutuksistamme​​​

"Erilaiset koulutusosuudet"
"Näkee kollegoja livenä, ei aina etänä"
"Kouluttajan asiantuntemus"
"Ehdottomasti parasta oli kuulla kouluttajien ja muiden kokemuksia ja ongelmia vientikaupassa liittyen koulutuksen teemaan. Uskoisin että keskustelua on aina enemmän lähikoulutuksessa."
"Asiasisältö, erittäin hyvä ja asiantunteva päivitys asioista."
"Sain tietoa, joka konkreettisesti hyödyttää työssäni."
"Asiantuntevat ja selkeät luennoitsijat."
"Koulutustilaisuus oli kokonaisuudessaan erittäin hyvin järjestetty."
"Erinomainen kouluttaja"
"kouluttajien asiantuntemus ja lähestymistapa asiaan."
"Kouluttajien innostuneisuus asiassa."


Kuvia koulutuksista

Riikka Piispa kertoi HHJ-tutkinnosta koulutukseen osallistuville.
​​​​​​​

KHT, KTM Henry kampman Revisium Oy:stä kertoi tilinpäätökseen liittyvistä asioista veropäivässä 2022.

Keskuskauppakamarin johtava verosiantuntija Emmiliina Kujanpää kertoi verotuksen saloista veropäivässä 2022.

HHJ PJ koulutus käynnissä Porissa 2022.

Vientikaupan kiemuroista oli luennoimassa ja asiantuntijana kouluttaja Marika Nummila Samex Solutions Oy:stä.

Asiantuntija oli Ennakkoperintä 2023 koulutuksessa Tomi Peltomäki. Hän työskentelee Verohallinnossa oikaisulautakunnan johtavana puheenjohtajana.

Syksyn HHJ koulutuksessa kuulimme Samuli Eskolan esityksen RTK-Palvelu Oy:stä. ​​​​​​​