Kendall


Oy Kendall Ab toimii USA:laisen öljy-yhtiön ConocoPhillipsin jälleenmyyjänä Suomessa ja Baltian maissa. Vuodesta 1979 alkaen yritys on saanut jalansijaa kilpailluilla öljy- ja voiteluainemarkkinoilla.

– Alussa suurin haaste oli saada asiakkaat ymmärtämään, että meidän öljymme on erilaista. Yleinen käsitys oli, että kaikki öljyt ovat samaa litkua, toimitusjohtaja Ari Valtonen muistelee. Haastajana Kendall on kuitenkin päättänyt panostaa laatuun ja vallata sitä kautta markkinoita.

– Ollaan koko ajan haluttu olla laatujohtaja ja ykkönen toimitusvalmiudessa. Me pidämme tässä Raumalla sopivaa varastoa ja olemme tässä hyvien yhteyksien varrella.

30 vuoden aikana Kendall on laajentunut koko maahan. Kuluttajatuotteita löytyy yli 350 varaosaliikkeen ja korjaamon valikoimista. Tie on kuitenkin ollut pitkä ja vaatinut kärsivällisyyttä.

– 80-luvulla piti todistaa laatu referenssien kautta ja se oli aika hidasta. Samaan aikaan dollari vahvistui ja teki meidän hintakilpailun vaikeammaksi, Valtonen sanoo. 1990-luvulla lama toi toimintaan omat haasteensa, kun luottotappiolista kasvoi pitkäksi.

– Vastoinkäymisissä on tulevan voiton siemen. Vaikeuksista on yritettävä ottaa opiksi ja kehittää niiden pohjalta omaa toimintaa.
Kendallin tuotteet jakaantuvat kolmeen tyyppiin käyttökohteen mukaisesti: teollisuuden, raskaan kaluston ja kuluttajakäyttöön soveltuviin voiteluaineisiin. Eri sektoreilla toimiminen tuo tasaisuutta liiketoimintaan ja auttoi selviämään yli laman.

2000-luvulla kasvu vauhtiin

Vasta 2000-luvulla Kendall on päässyt luomaan verkostoaan kunnolla ja tulokset alkavat nyt näkyä.
– Olemme halunneet kasvaa hallitusti ja estää taka-ovi-ilmiötä. Olemme kyllä onnistuneet pitämään asiakkaat ja luomaan heidän kanssaan pitkäaikaisen hyvän suhteen, Valtonen kiittelee.

Toimiminen Yhdysvaltalaisen suuren yhtiön kanssa on ollut Valtosen mukaan mutkatonta.
– Suhteet päämieheen ovat olleet koko ajan erittäin hyvät. Olemme saaneet heiltä koko ajan tukea ja luottamus on ollut molemminpuolinen, Valtonen korostaa.

Osoitus päämiehen luottamuksesta näkyy myös siinä, että Kendall on laajentanut toimintaansa Baltian maihin.

Perheen toinen yritys Aritsol Oy, joka markkinoi USA:laisia moniöljylämmittimiä, antaa synergiaetuja ja selkänojaa tulevalle kasvukehitykselle.

Fakta:

Oy Kendall Ab on perheyritys, jonka pääkonttori sijaitsee Raumalla.

Henkilöstö: 12
Markkina-alue: koko Suomi
Päämies: ConocoPhillips, USA
Päätuote: Kendall-voiteluaineet