Kv-palveluiden tarjoajat

Näistä linkeistä pääset selaamaan kansainvälistymispalveluiden tarjoajia. Alla on linkkejä suoraan palveluantarjoajien internet-sivuille. Vasemmalta valikosta löydät palveluntarjoajialajiteltuina palveluiden mukaan.


Keskeisiä valtakunnallisia palveluntarjoajia

Finnvera

- Lainoja takauksia, vientitakuita

Finpro

- Maa- ja markkinatietoja, projekteja

Fintra

- Koulutusta yritysten tarpeisiin

Matkailun edistämiskeskus Visit Finland

- Matkailuyritysten neuvontaa

SITRA- Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

- Rahoitusta, projekteja

Suomalais- Venäläinen kauppakamari

- Tukea Venäjän kauppaan liittyvissä kysymyksissä

Suomen Yrittäjät

- Yritysten toiminnan tukemista

Ely-keskus

- Tukirahoitusta, valmennusta

TEKES-Teknologian kehittämiskeskus

- Rahoitusta, projekteja

TIEKE- Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus

- Apua teknisten asioiden ratkomisessa

Tulli

- Apua tulliasiakirjojen ja rajamuodollisuuksien hallintaan

Yritysmaailman kansainväliset tilastotiedot tarjoaa tilastokeskus, ja palveluita on sekä maksullisina että maksuttomina.

Pk- yritysportaali sisältää hyödyllistä tietoa mm. EU-juridiikasta, rahoitusmahdollisuuksista ja pk-yrityksille tarjolla olevista palveluista