Lämmin kiitos eläköityvälle kaupunginjohtaja Kari Koskelle

Rauman kauppakamari kiittää lämpimästi eläkkeelle kesäkuun lopussa jäävää Rauman kaupunginjohtaja Kari Koskea yhteistyöstä ja panostuksista seudun elinkeinoelämän menestyksen eteen. Maaliskuussa 2020 toteutettu puhelinhaastattelu kiteyttää Karin viestin kauppakamarin jäsenyrityksille koronan keskellä: ”Kyllä tästäkin selvitään!”​​​

Millainen Rauma ja Rauman seutu olivat silloin kun aloitit Rauman kaupunginjohtajana?

”Raumalla oli tuolloin vahva talous ja monipuolinen yrityskanta. Paikkakunta oli myös tuttu, olin ollut töissä Raumalla jo 70-luvlla. Kaupunkiorganisaatio oli siis tuttu ennalta. Näin jälkikäteen ajateltuna tein oikean ratkaisun suunnatessani Raumalle.”

Millaiset tavoitteet otit tehtävällesi tuolloin?

”Otin tavoitteeksi, että hyvä taloudellinen asema säilyisi ja että sitä voitaisiin kehittää edelleen. Näin kaupungissa erittäin kovat edellytykset mennä eteenpäin.

Minulle oli selvää, että monipuolinen elinkeinoelämä on se vahva perusta, jolle kaikki menestys rakentuu. Tavoitteena oli, että elinkeinorakenne säilyisi monipuolisena ja kehittyisi edelleen.”

Missä asioissa kaupunki otti harppauksia eteenpäin?

”Kyllä Rauma on kaupunki, jossa päättäjät olivat erittäin yksimielisiä isoista linjauksista. Esimerkkinä tilanne, kun STX:n telakka kaatui, oli täällä kykyä joustaa ja ottaa riski telakan hankkimisesta kaupungin omistukseen. Idea lähti pakosta ja erittäin nopealla aikataululla, kun telakalta oli yhtäkkiä jäämässä 1300 työpaikkaa pois. Minun oli helpompi tehdä asiasta esitys, koska minulla oli kokemusta vastaavanlaisesta tilanteesta Uudessakaupungissa. Kaksi kertaa on siis osunut vastaavanlainen tilanne kohdalle. Uskomatonta tuuria, voisi sanoa.”

”Parasta on ollut, että päätöksiä on pystytty tekemään nopeasti. Koko organisaatio eli virkamiehet ja päättäjät puhaltavat yhteen hiileen. Perinteinen kaupunkiorganisaatio on usein kankea päätöksissään. Jos tilanne menee oikein huonoksi, ei kukaan uskalla tehdä mitään.”

”Aloittaessani kaupunginjohtajana otin tavoitteeksi, että Raumalle pitää saada toteutumaan noin 500 miljoonan euron investoinnit elinkeinoelämään. Kyllä ne tavoitteet, mitkä asetin, ne on saavutettu. Raumalle on saatu uusinvestointeja ja panostuksia huipputeknologiaan, joista viimeisimpänä saatiin päätös Metsä Groupin mäntysahan rakentamisesta. Muita hankkeita olivat esimerkiksi sataman investoinnit ja HKScanin tehdashanke.”

Mitkä asiat vielä jäivät kesken, eli millaiseen tehtävään uusi kaupunginjohtaja hyppää?

”Elinkeinoelämän kehitys on mennyt siihen suuntaan, mitä olen toivonut. Kaupungin hallinnon ja talouden kehittäminen vaativat nyt huomiota.”

Olet ollut työtehtäväsi myötä myös Rauman kauppakamarin hallituksen jäsen. Mitä olet saanut tästä roolista?

”Olen saanut erittäin paljon. Hallituksessa istuu seudun merkittävien yritysten edustajia. Tämä on ollut hyvä väline keskustella ja kehittää asioita yhdessä.”

Miten yhteistyösi elinkeinoelämän kanssa mielestäsi sujui?

”Olen väärä ihminen arvioimaan, mutta mielestäni on sujunut hyvin. Vaikeita aikoja on tulossa, joten yhteistyön kaupungin johdon ja elinkeinoelämän kesken pitää sujua myös jatkossa. Itse koen merkittäväksi, että olemme voineet puhua luottamuksellisesti elinkeinoelämän edustajien kanssa. Uskottava yhteistyö perustuen molemminpuoliseen luottamukseen tuo pontta vaikuttamistyölle.”

​​​​​​​Mitä terveisiä haluaisit välittää Rauman kauppakamarin jäsenille ja sidosryhmille tässä maailman tilanteessa?

”Aina on ollut haastavia aikoja. Elinkeinoelämä on täällä erityisen vahvaa. Kyllä tästäkin selvitään!”