Liikennevaliokunta 2020

TOIMINTAA

  • Kokoukset ovat teemoitettuja. Vuoden 2020 aiheita olivat muun muassa HCT -rekat, koulutus-workshop ja julkinen liikenne.TULOKSIA

  • Nostoja kauppakamarin vaikuttamisen kohdelistoille
  • Tuki lausuntojen valmisteluille.
  • Satakunnan logistiikkafoorumi toteutetaan vuosittain vuorotellen Raumalla ja Porissa.
  • Osallistuminen Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmatyöhön.


Puheenjohtaja

Jäsenet