Puheenjohtajan katsaus: Vuosi 2020 – musta joutsen lipui näyttämölle

Viime vuonna koimme sen, josta tulevaisuudentutkijat ovat meitä varoitelleet, mutta johon yksikään yhteiskunta ei ollut tästä huolimatta varautunut. Koronavirus COVID-19 on musta joutsen eli ennakoimaton uhkakuva, jota ei tunnistettu etukäteen ja joka toteutui yllättäen.

Vaikutuksen globaaliin talouteen ovat olleet ennenkuulumattomat ja sen heijastusvaikutukset tulevat muuttamaan talouden dynamiikkaa osittain pysyvästi. Tähän mennessä maailman väestöstä yli 115 miljoonaa ihmistä on sairastunut koronaan ja lähes 3 miljoonaa ihmistä on menehtynyt tautiin. Pandemian akuutein vaihe tullee kestämään tulevaan syksyyn, jonka jälkeen Suomessa rokotekattavuus lienee niin suurta, että pahin vaihe saadaan selätetyksi.​​​​​​​

Korona on vaikuttanut myös Rauman kauppakamarin jäsenyrityksiin sekä itse kauppakamariin. Pandemian laajuuden ja vakavuuden selvittyä viime keväänä pohdimme kauppakamarin hallituksessa, miten kauppakamarin tulisi reagoida tilanteeseen. Vaihtoehtoina pohdimme joko toiminnan alasajoa ja henkilökunnan lomauttamista tai aktiivista otetta kauppakamarin perustehtävään. Päädyimme hyvinkin nopeasti siihen ratkaisuun, että koska kauppakamari on jäseniään varten, niin nyt sen pitää pystyä antamaan sitä tukea ja apua jäsenistölleen, mitä jäsenistö tarvitsee. Kauppakamarin henkilökuntaa ei siis lomautettu, vaan toimintaa ryhdyttiin rakentamaan verkkoympäristöön. Päivi ryhtyi välittömästi rakentamaan koulutustarjontaa verkkoon ja Riikka siirsi sujuvasti kokoukset virtuaalisiksi. Kauppakamarin toimintaa jatkettiin siis normaaliin tapaan nyt vaan virtuaalisesti. Koronan tuomana lisäpalveluna jäsenille avattiin maksuton lakineuvonta.

Nyt kun maaliskuussa 2021 katsotaan vuotta 2020, voitaneen todeta, että päätös panostaa kauppakamarin toimintaan ja siirtää se verkkoympäristöön oli oikea. Jäsenyrityksille pystyttiin järjestämään koulutusta ja valiokuntien työ jatkui keskeytymättä. Rauman kauppakamari edisti omia visiotavoitteitaan läpi pandemiavuoden.
Kauppakamarin onnistuminen tehtävässään, toimialueensa elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen ja yhteisten etujen valvominen, on kiinni meistä jäsenistä. Mielestäni me Rauman kauppakamarissa olemme onnistuneet tässä tehtävässä hyvin. Haluan kiittää kaikkia Rauman kauppakamarin jäseniä hyvästä yhteistyöstä ja sitoutumisesta kauppakamarin toimintaan.

Mika Marttila

Puheenjohtaja
​​​​​​​Rauman kauppakamari