Puheenjohtajan katsaus: Katse tulevaisuuteen

Mika Marttila
Rauman kauppakamarin puheenjohtaja vuosina 2020-2022
Osuuskauppa Keulan toimitusjohtaja

Olemme muutamina viime vuosina kokeneet yritysten toimintaympäristössä mullistuksia, joita kukaan ei varmasti uskonut tapahtuvaksi. Ensin yritysten toimintaa haastoi globaali pandemia ja koronaviruksen vielä jatkaessaan kiertoaan aloitti Venäjä julman hyökkäyssodan Ukrainassa, haastaen sillä vallitsevaa maailmanjärjestystä. Nämä tapahtumat ovat muokanneet yritysten toimintaympäristöä nopeammin kuin mikään muu asia lähimenneisyydessä. Akuuteista haasteista huolimatta yritysten ylimmän johdon sekä hallitusten pitää nostaa katsetta näiden tapahtumien yli ja pohtia, millä eväillä yritys menestyy pidemmällä aikavälillä.

Jos joskus, niin nyt hallitusten skenaariotyöskentelylle on suuri tilaus. Millaiseen tulevaisuuteen uskomme, mitä osaamisia yrityksellämme tulee olla, jotta pystymme vastaamaan uuden toimintaympäristön haasteisiin? Miten resursoimme toimintamme ja millä markkinoilla meidän pitäisi toimia? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin pitää löytyä vastauksia tulevaisuuden menestyksen varmistamiseksi. Alun perin tanskalaisen fyysikon Niels Bohrin lausahdus:

Prediction is very difficult, especially about the future

on varmasti edelleen totta, mutta hyvällä skenaariotyöskentelyllä voidaan kuitenkin valmistautua joihinkin mahdollisiin tulevaisuuden kehityskulkuihin ja näin olennaisesti lisätä onnistumisen mahdollisuutta.

Myös Rauman kauppakamarin pitää katsoa tulevaisuuteen. Miten toimintaa pitää uudistaa, jotta kauppakamari pysyy edelleen relevanttina kumppanina sen jäsenille seuraavat 40-vuotta? Rauman kauppakamari on uudistanut ja uudistaa toimintaansa jäsenyritysten tarpeiden mukaisesti. Yritysten pidemmän tähtäimen suunnittelua tukee erityisesti Rauman kauppakamarin ”Hyväksytty Hallituksen jäsen” -koulutus sekä ”Hallitukset töihin” -hanke. Molempien tavoitteena on parantaa yritysten hallitusten osaamista sekä nostaa hallitustyöskentelyn laatua kaiken kokoisissa yrityksissä. Vastuu tulevaisuuden näkemisessä on erityisesti yritysten hallituksilla ja tämän tehtävän hoitamisessa Rauman kauppakamari haluaa auttaa jäsenyrityksiään.

Tämä oli tällä erää viimeinen katsaukseni Rauman kauppakamarin toimintaan. Vuoden vaihteessa kolme vuotta kestänyt puheenjohtajakauteni Rauman kauppakamarin hallituksessa päättyi. Haluan kiittää teitä kaikkia hyvästä yhteistyöstä vuosien varrella. Kauppakamarin onnistumisen eväät ovat sen aktiivisissa jäsenissä. Toivon teille kaikille mitä parhainta menestystä tulevaisuudessa ja sitä, että Rauman kauppakamarin toiminta jatkuu suotuisissa tuulissa myös seuraavat vuosikymmenet!