Rauman kauppakamarin jäsenet 31.12.2019

Pyhäjärviseudun elinvoimafoorumissa työskenneltiin yhteistyössä yritysten, kuntatoimijoiden ja kansanedustajien kesken.

Rauman kauppakamarilla oli vuoden 2019 lopussa 340 jäsentä.​​​​​​​


​​​​​​​Nämä jakaantuivat seuraavasti:

Yritykset: 333
Järjestöt: 3
Kunnat: 4

Lisäksi kauppakamarilla oli yhteensä 7 henkilöä kannatusjäseninä.


Jäsenet 2019