Rauman kauppakamarin toiminnan suunta ja luottamushenkilövalinnat vuodelle 2022

Rauman kauppakamarin luottamushenkilövalinnat vuodelle 2022 tehtiin hybriditoteutuksella pidetyssä syyskokouksessa 8.12. Kokouksessa päästiin myös keskustelemaan ja äänestämään keskeisistä toimintaympäristön muutosvoimista ja yritystoiminnan kehittämistarpeista lähivuosille. Keskeistä kaikessa vaikuttamistyössä on seutukunnan elinvoiman kehittäminen siten, että alueella on hyvä elää ja yrittää.

Rauman kauppakamarin vuoden 2022 kärkiteemat

Rauman kauppakamarin toimintasuunnitelman keskeiset elementit vuodelle 2022 ovat 1) Osaajien saatavuuteen ja osaamisen kehittämiseen panostaminen 2) Saavutettavuuden kehittäminen ja 3) Tuki yritysten johtamisen ja hallitustyön kehittämiselle sekä 4) Kuntien, seutukunnan ja maakunnan vetovoimatyöhön osallistuminen.

Kauppakamari osallistuu aktiivisesti yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön sekä maakunnan korkeakoulutuksen kehittämiseen. Saavutettavuuden osalta esillä pidetään vt8:n Turku-Pori -välin perusinfran kehittämistä, Rauma-Kokemäki-henkilöjunaliikenteen uudelleen käynnistämistä sekä mahdollisuuksia digitalisaation hyödyntämiseen niin maantie- kuin raideverkolla. Hyvinvointialueuudistuksessa ollaan taustatukena yhteistyössä Satakunnan kauppakamarin kanssa. Vuoden aikana tullaan myös toteuttamaan maakunnan laajuinen elinkeinoelämän skenaario- ja visiotyö, jolla haetaan suuntaa yhteiselle tekemiselle verkostoissa.

Rauman kauppakamarin puheenjohtaja Mika Marttila kiteyttää toimintasuunnitelmaa:

"Keskeistä kaikessa vaikuttamistyössä on seutukunnan elinvoiman kehittäminen siten, että alueella on hyvä elää ja yrittää. Kauppakamari jatkaa vaikuttamistyötä toimintasuunnitelmassa kuvatuissa asiakokonaisuuksissa. Kaikki kärkiteemat ovat olleet jo aiemmin Rauman kauppakamarin työlistalla ja ovat tyypillisesti sellaisia hankkeita, joiden maaliin saattaminen vaatii useampien vuosien työn. Osalle tavoitteista ei edes voida määritellä päätepistettä, vaan ne ovat jatkuvia teemoja kauppakamarin vaikuttamistyössä."

Kauppakamarin koulutustarjonnan suunnittelussa otetaan huomioon jäsenistön toiveita totutulla tavalla. Koulutusten laatu halutaan säilyttää erittäin korkeatasoisena ja koronan helpottaessa tarjoamme lähikoulutuksia, joita kaivataan jo kovasti myös verkostoitumisen mielessä.

Äänestys kehittämisteemoista tukee priorisointia

Osallistujia pyydettiin äänestämään, mitkä ovat kolme tärkeintä yritystoiminnan kehittämisen teemaa vuonna 2022. Osaajien saatavuuteen, osaamisen kehittämiseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät seikat korostuvat valinnoissa - nämä ovat keskeisiä menestystekijöitä myös pidemmällä aikavälillä. Viiden kärki teemoista oli:

1) Osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen
2) Työhyvinvointi ja jaksaminen
3) Toiminnan tuottavuuden kehittäminen
4) Johtaminen ja esihenkilötyö
5) Tuotekehitys ja uudet innovaatiot.

Osallistujilta kysyttiin myös, mitkä ovat kolme toimintaympäristön kannalta keskeisintä muutosvoimaa vuonna 2022. Selkeää ykkösteemaa ei näistä vastauksista löytynyt, vaan viiden kärki oli lähes tasavahva.

1) Työmarkkinakysymykset
2) Kysyntä vientimarkkinoilla ja globaali markkinatalous
3) Ilmastonmuutos ja ympäristö
4) Valtiontalous ja rakenteelliset uudistukset
5) Koulutuspolut ja yhteistyö oppilaitosten kanssa.

Rauman kauppakamarin hallitusjäsenet 2022

Kauppakamarin hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mika Marttila, varapuheenjohtajina Janne Rantanen Metsä Fibreltä ja Olli Rantanen Kongsberg Maritime Finland Oy:stä. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Sari De Meulder Euroports Finland Oy:stä, Samuli Eskola RTK-Palvelu Oy:stä, Outi Laine Leo Laine Oy:stä, Esko Poikela Rauman kaupungilta ja Jens Remmer Jujo Thermal Kauttua Oy:stä.

Hallituksessa jatkavat Juuso Luodesmeri Eurajoen Romu Oy:stä, Janne Mokka Posiva Oy:stä, Petri Pakarinen K-rauta Raumasta, Teppo Rantanen Biolan Oy:stä ja Jussi Seppälä LähiTapiola Länsi-Suomesta.
​​​​​​​

Rauman kauppakamarin seitsemää valiokuntaa luotsaavat seuraavat jäsenyritysten edustajat:

HR- ja koulutusvaliokunta: Jaana Isotalo, TVO Oyj
ICT-valiokunta: Juha Hietanen, Rauma Marine Constructions Oy
Kansainvälistymisvaliokunta: Sini Gahmberg, Satasairaala Oy
Kauppa- ja palvelualojen valiokunta: Matti Saustila, Eurajoen säästöpankkisäätiö sr
Liikennevaliokunta: Janne Wikström, Oras Oy
Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta: Samu Pere, Pintos Oy
Teollisuusvaliokunta: Marko Haapala, Rauman energia Oy

Kaikki luottamushenkilövalinnat löydät täältä


Kauppakamarin toimihenkilöt

Kauppakamarin toimiston henkilökunta jatkaa tehokasta työskentelyään neljän naisen voimin: koulutuspäällikkö Päivi Junnila, toimitusjohtaja Riikka Piispa, Hallitukset töihin - projektin vetäjä Miia Vironen (yhteinen resurssi Satakunnan kauppakamarin kanssa) ja koordinaattori Heini Yli-Antola.