Seuraavat HHJ koulutukset


Ajankohta:Tiistai 13.09.2022, klo 9:00 - 16:00 PERUTTUPaikka:RaumaOsoite:Ilmoitetaan myöhemmin
Ajankohta:Tiistai 13.09.2022, klo 9:00 - 16:00 PERUTTU
Paikka:Rauma
Osoite:Ilmoitetaan myöhemmin

Satakunnan ja Rauman kauppakamarien yhteinen kurssi syksy 2022

HHJ - Hallitus ja strategian toteuttaminen

Yksi hallituksen ydintehtävistä on varmistaa, että yrityksellä on selkeä strategia. Yrityksen tulokseen hallituksen vahvistama strategia vaikuttaa kuitenkin vain siltä osin, kuin se toteutuu käytännössä. Tutkimusten ja selvitysten mukaan 60-70 % yritysten strategioista ja muista keskeisistä suunnitelmista ei toteudu. Keskeiset syyt strategian toteutumattomuudelle ovat strategiaprosessi, strategia itse sekä tapa, jolla yrityksen johtamisjärjestelmää hyödynnetään - tai ei hyödynnetä - strategian toteuttamisessa. Hallitus pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan olennaisesti siihen, miten strategia saadaan muuttumaan tuloksiksi.

Valmennukseen osallistuminen kirkastaa osallistujille hallituksen mahdollisuudet, roolin ja tehtävät strategian toteuttamisessa. Koulutuspäivä lisää osallistujien ymmärrystä ihmisiin vaikuttamisen merkityksestä strategian toteuttamisessa ja toiminnan kehittämisessä ja antaa käytännön esimerkkien ja case-harjoitusten kautta konkreettisia keinoja strategian toteuttamiseen hallitustyön kautta.


Lue lisää ja ilmoittauduHHJ-infotilaisuus verkossaAjankohta:15.09.2022 09:00-10:00Paikka:verkkotapahtumaOsoite:webinaari

HHJ-infotilaisuus verkossa

Ajankohta:15.09.2022 09:00-10:00
Paikka:verkkotapahtuma
Osoite:webinaariHHJ-INFO

Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnereiden vuonna 2005 aloittaman Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ -kurssin on käynyt jo lähes 13 500 henkilöä, ja HHJ-tutkinnon on suorittanut lähes 6 200 henkilöä. Tämä tarkoittaa, että tuhansissa suomalaisissa yrityksissä on kurssien ansiosta keskusteltu johtamisen kehittämisestä, muutettu hallituksen työskentelyä, rohkaistuttu rekrytoimaan ulkopuolisia osaajia hallitukseen ja otettu merkittäviä kehitysaskelia liiketoiminnassa.

HHJ on kasvanut ja kehittynyt yhdestä kurssista ja tutkinnosta kokonaiseksi pk-yritysten hallitustyön kehittämisohjelmaksi. HHJ-kokonaisuus sisältää jo nyt useita kursseja ja koulutuksia, joilla hallituksen pk-yritykselle tuottamaa hyötyä voidaan kasvattaa. Lisäksi HHJ:hin lisätään koko ajan uusia koulutuksia ja sisältöä, jotta sen avulla voi kehittää itseään pitkäjänteisesti hallitustyön tekijänä.

Ohjelma:

klo 8.50 Linjat avautuvat, tekniikan testaus
klo 9.00 Tilaisuus alkaa

 • Tilaisuuden avaus
  Puheenjohtaja Sami Somero, Hallituspartnerit ry
 • HHJ-koulutukset ja valmennukset käytännön hallitustyön kehittämiseksi
  Johtaja, HHJ-kehitys Ismo Salminen, Tampereen kauppakamari
 • Keskustelua Teams-pienryhmissä
  Pienryhmissä linjoilla kauppakamareiden ja hallituspartnereiden edustajia eri alueilta

klo 10.00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä kauppakamari- ja Hallituspartneriverkoston kanssa.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen:
Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena verkossa. Ilmoittautuneet saavat sähköisen kalenterikutsun, josta löytyy osallistumislinkki tapahtumaan. Kalenterikutsut lähetetään keskiviikkoiltapäivän 14.9. aikana.

Ilmoittaudu mukaan alla olevasta linkistä viimeistään tiistaina 13.9.

Tilaisuus on maksuton.

​​​​​​​

Lue lisää ja ilmoittaudu

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) –kurssi syksy 2022

Ajankohta:21.09.2022 12:45 - 18.10.2022 18:30Paikka:Villa TallboOsoite:Petäjäksentie 178, 26100 Rauma
Ajankohta:21.09.2022 12:45 - 18.10.2022 18:30
Paikka:Villa Tallbo
Osoite:Petäjäksentie 178, 26100 Rauma

​​​​​​​Viitenä iltapäivänä viikon välein: 21.9, 27.9, 4.10, 12.10 ja 18.10.2022

​​​​​​​Palautteita aiemmilta kursseilta:
"HHJ on avannut silmät monessa asiassa."
"Hyvä kurssi, suosittelen mielelläni tätä eteenpäin."
"Selkeytti hallituksen roolia"
"Ryhmätyöt antoisia ja hyödyllisiä"

HHJ -kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen

Kurssi sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin. HHJ-kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta ja työskentelytavat (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät).

Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa ja tuetaan pk-yritysten kasvua sekä luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistaminen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. Erilaisissa yrityksen kehitysvaiheissa kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa, omistajamuutoksissa, kansainvälistymisessä ja markkinahäiriöissä tarvitaan osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta.

Laajuus: HHJ-kurssi sisältää neljä puolen päivän jaksoa ja ryhmätyön.

1. jakso: Hyvä hallintotapa

 • Omistajat, hallitus, johto
 • Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu
 • Kohti ammattimaista hallitusta
 • Case

2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

 • Ryhmätyönanto
 • Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen
 • Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset
 • Case

3. jakso: Hallituksen strategiatyö

 • Johdatus strategiseen ajatteluun
 • Strateginen suunnittelu, miten luodaan tulevaisuus ja menestys
 • Hallituksen rooli strategian rakentamisessa
 • Case


Ryhmätyö
(Huom! Ryhmä voi itse sopia ajan)

 • Kokoontuminen kohdeyritykseen (kohdeyritykset sovitaan kurssin alussa)
 • Tavoitteena tutustua työryhmänä kohdeyrityksen omistajuuteen, hallinnointiin ja toimintaan sekä pohtia yrityksen tulevaisuuden strategioita ja hallitustyöskentelyn tuottamaa lisäarvoa

4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

 • Ryhmätöiden purku
 • Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
 • Case
 • Todistusten jako ja Cocktails and Snack

​​​​​​​

Lue lisää ja ilmoittauduAjankohta:27.09.2022 09:00-15:30Paikka:Oma työpisteOsoite:Webinaari
Ajankohta:27.09.2022 09:00-15:30
Paikka:Oma työpiste
Osoite:Webinaari

HHJ Hallitus ja talous 2022/09 verkkokoulutus

Hallituksen työkalut talouden hallintaan 

Tämä HHJ-teemakoulutus järjestetään Microsoft Teams-toteutuksena. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Tampereen kauppakamari.

Yrityksen hallituksen aktiivinen ja liiketoimintaa ymmärtävä rooli on tunnetusti ensiarvoisen tärkeä yrityksen menestystekijänä sen elinkaaren eri vaiheissa. Yrityksen talouden seuranta-, ohjaus- ja raportointijärjestelmät ja niiden tuottama informaatio ovat menestyksellisissä yrityksissä hyvin selväpiirteisiä. Hallituksen jäsenen tulee kuitenkin aina tietää, mitä se voi ja mitä sen kannattaa vaatia niin yrityksen toimitusjohtajalta, talousjohdolta tai ulkopuoliselta taloushallinnon palveluntarjoajaltaan, jotta informaatio on luotettavaa, informaation tuottaminen on riittävän yksinkertaista ja kustannustehokasta ja samalla tuo esiin olennaiset seikat yrityksen kannattavuus-, maksavalmius- ja vakavaraisuusasemaan liittyen

Koulutuspäivässä käsitellään yhtiön kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavaa tilinpäätöstä. Tässä yhteydessä pyritään syvällisemmin ymmärtämään, mitä informaatiota tilinpäätökseen sisältyy, miten sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti ja mitä hallituksen ylipäätään tulee ottaa selville tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.

Koulutuspäivä antaa paljon käytännönläheisiä työkaluja nykyisille ja tuleville hallituksen jäsenille yrityksen menestyksekkään talousraportoinnin ja ohjausjärjestelmien ymmärtämiseen.

Koulutuspäivän sisältö:

 • Pk-yrityksen tuloksen, taseen ja rahoituslaskelman analysointi ja johtopäätökset
 • Hallituksen vaatimukset talousraportoinnille
 • Hallituksen edellyttämät talouden ennusteet ja budjetointi
 • Keskeisiä yrityksen arvonmääritykseen liittyviä seikkoja


Palautetta edellisistä toteutuksista:

 • "Hyvä kokonaisuus ja mielenkiintoisia keskusteluja osallistujien kesken. Suosittelen osallistumaan."
 • "Rento, konkreettinen esitystapa. Hyvä pieni porukka."
 • "Erittäin hyvä ja käytännönläheinen. Esimerkit ja keskustelu hyvin antoisia."
 • "Paljon hyviä käytäntöjä nousi esille. Erinomainen päivä! Hyviä keskusteluja."


Asiantuntijana KTM, KHT Henry Kampman, joka on Revisium Oy:n perustajaosakas. Kampmanilla on pitkäaikainen kokemus tilinpäätöksiin liittyvästä kouluttamisesta. Aiemmin hän on toiminut taloushallinnon johtotehtävissä. Asiakaspalautteiden perusteella Henryn pitämät koulutustilaisuudet ovat olleet hyvin käytännönläheisiä, ajankohtaisiin asioihin pureutuvia ja osallistujien ammattitaitoa kehittäviä.

Lue lisää ja ilmoittaudu


HHJ Puheenjohtajakurssi Ajankohta:31.10.2022 11:15 - 01.11.2022 16:00Paikka:Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aulaOsoite:Valtakatu 6 (7. krs), Pori

HHJ Puheenjohtajakurssi


Ajankohta:31.10.2022 11:15 - 01.11.2022 16:00
Paikka:Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula
Osoite:Valtakatu 6 (7. krs), Pori

Puheenjohtajan tulisi toimia vastaavasti kuten orkesterinjohtaja tai luotsi. Hänellä tulee olla kyky kehittää hallitusosaamista, niin omaansa kuin hallituksen jäsenten. Toimiva hallitus toimii osakeyhtiön voimavarana ja suunnan näyttäjänä.
​​​​​​​
Koulutus sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi aikoville. Koulutukseen osallistujilta edellytetään HHJ - kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista. Kurssi koostuu yhdestä iltapäivästä ja yhdestä koko päivästä.

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakoulutuksessa käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajan tulisi toimia vastaavasti kuten orkesterinjohtaja tai luotsi. Hänellä tulee olla kyky kehittää hallitusosaamista, niin omaansa kuin hallituksen jäsenten. Toimiva hallitus toimii osakeyhtiön voimavarana ja suunnan näyttäjänä.

Kurssilla luodaan pohja pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle. Kurssilla pureudutaan

 • Hallituksen ydintehtäviin ja tehokkuuteen
 • Yrityksen strategiaan sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmään
 • Kokouksen johtamiseen ja työjärjestykseen
 • Liiketoiminnan kehittämiseen ja toimitusjohtajan katsaukseen
 • Hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteisiin
 • Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin ja vastuisiin


Lue lisää ja ilmoittaudu