Seuraavat HHJ koulutukset ja tietoa tutkinnosta

HHJ- Hallitus ja strategian toteuttaminen

Ajankohta:Maanantai 22.11.2021, klo 9:00 - 16:00
Paikka:Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula
Osoite:Valtakatu 6 (7. krs), PoriMiten hallitus varmistaa strategian toteutumisen?

Yksi hallituksen ydintehtävistä on varmistaa, että yrityksellä on selkeä strategia. Yrityksen tulokseen hallituksen vahvistama strategia vaikuttaa kuitenkin vain siltä osin, kuin se toteutuu käytännössä. Tutkimusten ja selvitysten mukaan 60-70 % yritysten strategioista ja muista keskeisistä suunnitelmista ei toteudu. Keskeiset syyt strategian toteutumattomuudelle ovat strategiaprosessi, strategia itse sekä tapa, jolla yrityksen johtamisjärjestelmää hyödynnetään - tai ei hyödynnetä - strategian toteuttamisessa. Hallitus pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan olennaisesti siihen, miten strategia saadaan muuttumaan tuloksiksi.

Hallitus ja strategian toteuttaminen on HHJ-tuoteperheen uusi aktiivinen ja vuorovaikutteinen valmennustilaisuus, joka koostuu ennakkotehtävistä, alustuksista, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä osallistujia aktivoivista keskusteluista.

Valmennukseen osallistuminen kirkastaa osallistujille hallituksen mahdollisuudet, roolin ja tehtävät strategian toteuttamisessa. Koulutuspäivä lisää osallistujien ymmärrystä ihmisiin vaikuttamisen merkityksestä strategian toteuttamisessa ja toiminnan kehittämisessä ja antaa käytännön esimerkkien ja case-harjoitusten kautta konkreettisia keinoja strategian toteuttamiseen hallitustyön kautta.

Ohjelma:

8.40 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00 Koulutuksen avaus

Koulutuksen sisältö:
- Omat kokemukset strategian toteutumisesta
- Miksi strategiat eivät toteudu?
- Mitä ovat muutostahto ja muutosvastarinta?
- Strategian toteuttamisen keinot
- Toteutumista tukeva strategiaprosessi
- Strategia itse toteutumista tukevana tai estävänä tekijänä
- Johtamisjärjestelmän hyödyntäminen strategian toteuttamisessa
- Erityishuomiota vaativat asiat: Lähtökohdat, viestintä, muutostahto, esimiestyö, tavoitteet ja palkitseminen

16.00 valmennus päättyy

Tauot aamu- ja iltapäivällä ja lounastauko 12.00-13.00.

Valmennus on saanut mainiota palautetta aiemmilla toteutuksilla:
"Iso kiitos hienosta koulutuksesta, maailmanluokan sanoma ymmärrettävästi sanottuna, taisi kolahtaa kaikkiin."
"Hyvä, nykyaikainen, käytännönläheinen, keskusteleva."
"Hyvä, suoraan hyödynnettävä koulutus."
"Vetäjä fasilitoi kaikki hyvin mukaan."Lue lisää ja ilmoittaudu

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) –kurssit keväällä 2022


19.01.2022 12:45HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN HHJ -kurssi , tammikuu 2022Valtakatu 6 (7. krs), Pori
17.02.2022 12:45HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN HHJ -kurssi , helmikuu 2022Valtakatu 6 (7. krs), Pori
22.03.2022 12:45HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN HHJ -kurssi , maaliskuu 2022Valtakatu 6 (7. krs), Pori


Lisätietoja löydät koulutussivuiltamme .


Palautteita aiemmilta kursseilta:
"HHJ on avannut silmät monessa asiassa."
"Hyvä kurssi, suosittelen mielelläni tätä eteenpäin."
"Selkeytti hallituksen roolia"
"Ryhmätyöt antoisia ja hyödyllisiä"

HHJ -kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin. HHJ-kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta ja työskentelytavat (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät).

Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa ja tuetaan pk-yritysten kasvua sekä luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistaminen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. Erilaisissa yrityksen kehitysvaiheissa kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa, omistajamuutoksissa, kansainvälistymisessä ja markkinahäiriöissä tarvitaan osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta.

Laajuus: HHJ-kurssi sisältää neljä puolen päivän jaksoa ja ryhmätyön.

1. jakso: Hyvä hallintotapa

 • Omistajat, hallitus, johto
 • Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu
 • Kohti ammattimaista hallitusta
 • Case

2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

 • Ryhmätyönanto
 • Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen
 • Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset
 • Case

3. jakso: Hallituksen strategiatyö

 • Johdatus strategiseen ajatteluun
 • Strateginen suunnittelu, miten luodaan tulevaisuus ja menestys
 • Hallituksen rooli strategian rakentamisessa
 • Case


Ryhmätyö
(Huom! Ryhmä voi itse sopia ajan)

 • Kokoontuminen kohdeyritykseen (kohdeyritykset sovitaan kurssin alussa)
 • Tavoitteena tutustua työryhmänä kohdeyrityksen omistajuuteen, hallinnointiin ja toimintaan sekä pohtia yrityksen tulevaisuuden strategioita ja hallitustyöskentelyn tuottamaa lisäarvoa


4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

 • Ryhmätöiden purku
 • Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
 • Case
 • Todistusten jako ja Cocktails and Snack
HHJ Puheenjohtajakurssi

Ajankohta:30.03.2022 11:30 - 31.03.2022 15:30
Paikka:Villa Tallbo
Osoite:Petäjäksentie 178, 26100 Rauma

Puheenjohtajan tulisi toimia vastaavasti kuten orkesterinjohtaja tai luotsi. Hänellä tulee olla kyky kehittää hallitusosaamista, niin omaansa kuin hallituksen jäsenten. Toimiva hallitus toimii osakeyhtiön voimavarana ja suunnan näyttäjänä.
​​​​​​​
Koulutus sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi aikoville. Koulutukseen osallistujilta edellytetään HHJ - kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista. Kurssi koostuu yhdestä iltapäivästä ja yhdestä koko päivästä.


Lue lisää ja ilmoittaudu


Seuraavat HHJ tutkinnot

Ensi vuonna järjestetään kolme tutkintoa vuodessa!

Nyt on julkaistu kevään ja kesän 2022 aikataulut:
https://hhj.fi/fi-fi/tutkinto/hhj-kokonaisuus/28/


Järjestyksessään 30. tutkinto järjestetään keväällä 2022 seuraavasti:

 • ke 8.12.21 Ilmoittautuminen alkaa

 • pe 7.1.22 Ilmoittautuminen tutkintoon päättyy, ilmoittautuminen vain HHJ-sivujen kautta.

HUOM! ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan enää viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli ilmoittautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä oman alueesi kauppakamariin ennen ilmoittautumisen sulkeutumista. Jokainen vastaa omien yhteystietojensa ajantasaistamisesta HHJ-palvelujärjestelmässä, jotta sähköinen tutkintokutsu tulee oikeaan osoitteeseen.

 • ma 10.1.22 Ilmoittautuneet pääsevät valitsemaan kaksi ennakkotehtävää ja lataamaan niiden tehtävänannot HHJ-palvelujärjestelmästä (Kirjaudu sisään --> Tutkinnon ennakkotehtävät).

 • ma 31.1.22 Ennakkotehtävien vastausten viimeinen palautuspäivä HHJ-palvelujärjestelmään.

 • to 17.2.22 Osallistujille tulee HHJ-palvelujärjestelmään merkintä ennakkotehtävien hyväksymisestä/hylkäämisestä. Ennakkotehtävät hyväksytysti suorittaneet saavat kutsun tutkintopäivään ohjelmatietoineen sekä pääsyn kaikkiin neljään ennakkotehtävään tutustumista varten (niihin ei enää vastata).

 • ke 30.3.22 Tutkintopäivä klo 10.15 - 16.00. Tutkintopäivä järjestetään etänä. Ennakkotehtävien tarkastajat purkavat kaikki neljä ennakkotehtävää seminaarityylisesti. Iltapäivällä on varsinainen monivalintakoe.

 • ke 6.4.2022 Tutkinnon tulokset tulevat osallistujille iltapäivällä näkyviin HHJ-palvelujärjestelmään. Kun ne ovat järjestelmässä, niin siitä ilmoitetaan sähköpostitse.

 • ti 19.4.22 HHJ-diplomien ja -pinssien postitus alkaa