Seuraavat HHJ koulutukset

HHJ- Hallitus ja strategian toteuttaminen

Ajankohta:Maanantai 06.09.2021, klo 9:00 - 16:00
Paikka:Satakunnan kauppakamarin koulutustilat
Osoite:Valtakatu 6, Pori

Miten hallitus varmistaa strategian toteutumisen?

Yksi hallituksen ydintehtävistä on varmistaa, että yrityksellä on selkeä strategia. Yrityksen tulokseen hallituksen vahvistama strategia vaikuttaa kuitenkin vain siltä osin, kuin se toteutuu käytännössä. Tutkimusten ja selvitysten mukaan 60-70 % yritysten strategioista ja muista keskeisistä suunnitelmista ei toteudu. Keskeiset syyt strategian toteutumattomuudelle ovat strategiaprosessi, strategia itse sekä tapa, jolla yrityksen johtamisjärjestelmää hyödynnetään - tai ei hyödynnetä - strategian toteuttamisessa. Hallitus pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan olennaisesti siihen, miten strategia saadaan muuttumaan tuloksiksi.

Hallitus ja strategian toteuttaminen on HHJ-tuoteperheen uusi aktiivinen ja vuorovaikutteinen valmennustilaisuus, joka koostuu ennakkotehtävistä, alustuksista, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä osallistujia aktivoivista keskusteluista.

Valmennukseen osallistuminen kirkastaa osallistujille hallituksen mahdollisuudet, roolin ja tehtävät strategian toteuttamisessa. Koulutuspäivä lisää osallistujien ymmärrystä ihmisiin vaikuttamisen merkityksestä strategian toteuttamisessa ja toiminnan kehittämisessä ja antaa käytännön esimerkkien ja case-harjoitusten kautta konkreettisia keinoja strategian toteuttamiseen hallitustyön kautta.

Ohjelma:

8.40 Aamakahvi ja ilmoittautuminen

9.00 Koulutuksen avaus

Koulutuksen sisältö:
- Omat kokemukset strategian toteutumisesta
- Miksi strategiat eivät toteudu?
- Mitä ovat muutostahto ja muutosvastarinta?
- Strategian toteuttamisen keinot
- Toteutumista tukeva strategiaprosessi
- Strategia itse toteutumista tukevana tai estävänä tekijänä
- Johtamisjärjestelmän hyödyntäminen strategian toteuttamisessa
- Erityishuomiota vaativat asiat: Lähtökohdat, viestintä, muutostahto, esimiestyö, tavoitteet ja palkitseminen

16.00 valmennus päättyy

Tauot aamu- ja iltapäivällä ja lounastauko 12.00-13.00.

Valmennus on saanut mainiota palautetta aiemmilla toteutuksilla:
"Iso kiitos hienosta koulutuksesta, maailmanluokan sanoma ymmärrettävästi sanottuna, taisi kolahtaa kaikkiin."
"Hyvä, nykyaikainen, käytännönläheinen, keskusteleva."
"Hyvä, suoraan hyödynnettävä koulutus."
"Vetäjä fasilitoi kaikki hyvin mukaan."Lue lisää ja ilmoittauduHYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) –KURSSI Raumalla 21.9-19.10.2021.

Varaa paikkasi ajoissa!

HHJ -kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin. HHJ-kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta ja työskentelytavat (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät).

Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa ja tuetaan pk-yritysten kasvua sekä luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistaminen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. Erilaisissa yrityksen kehitysvaiheissa kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa, omistajamuutoksissa, kansainvälistymisessä ja markkinahäiriöissä tarvitaan osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta.

Laajuus: HHJ-kurssi sisältää neljä puolen päivän jaksoa ja ryhmätyön.

1. jakso: Hyvä hallintotapa
Tiistai 21.9.2021 klo 12.45 – 17.30

 • Omistajat, hallitus, johto
 • Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu
 • Kohti ammattimaista hallitusta
 • Case

2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi
Keskiviikko 29.9.2021 klo 12.45 – 17.15

 • Ryhmätyönanto
 • Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen
 • Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset
 • Case

3. jakso: Hallituksen strategiatyö
Keskiviikko 6.10.2021 klo 12.45 – 17.15

 • Johdatus strategiseen ajatteluun
 • Strateginen suunnittelu, miten luodaan tulevaisuus ja menestys
 • Hallituksen rooli strategian rakentamisessa
 • Case


Ryhmätyö
Keskiviikko 13.10.2021 klo 13.00 – 17.15 (Huom! Ryhmä voi itse sopia ajan)

 • Kokoontuminen kohdeyritykseen (kohdeyritykset sovitaan kurssin alussa)
 • Tavoitteena tutustua työryhmänä kohdeyrityksen omistajuuteen, hallinnointiin ja toimintaan sekä pohtia yrityksen tulevaisuuden strategioita ja hallitustyöskentelyn tuottamaa lisäarvoa

4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
Tiistai 19.10.2021 klo 12.45 – 18.30

 • Ryhmätöiden purku
 • Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
 • Case
 • Todistusten jako ja Cocktails and Snack


​​​​​

Lue lisää ja ilmoittautumisohjeet