Seuraavat HHJ koulutukset


Ajankohta:Tiistai 13.09.2022, klo 9:00 - 16:00Paikka:RaumaOsoite:Ilmoitetaan myöhemmin
Ajankohta:Tiistai 13.09.2022, klo 9:00 - 16:00
Paikka:Rauma
Osoite:Ilmoitetaan myöhemmin

Satakunnan ja Rauman kauppakamarien yhteinen kurssi syksy 2022

HHJ - Hallitus ja strategian toteuttaminen

Yksi hallituksen ydintehtävistä on varmistaa, että yrityksellä on selkeä strategia. Yrityksen tulokseen hallituksen vahvistama strategia vaikuttaa kuitenkin vain siltä osin, kuin se toteutuu käytännössä. Tutkimusten ja selvitysten mukaan 60-70 % yritysten strategioista ja muista keskeisistä suunnitelmista ei toteudu. Keskeiset syyt strategian toteutumattomuudelle ovat strategiaprosessi, strategia itse sekä tapa, jolla yrityksen johtamisjärjestelmää hyödynnetään - tai ei hyödynnetä - strategian toteuttamisessa. Hallitus pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan olennaisesti siihen, miten strategia saadaan muuttumaan tuloksiksi.

Valmennukseen osallistuminen kirkastaa osallistujille hallituksen mahdollisuudet, roolin ja tehtävät strategian toteuttamisessa. Koulutuspäivä lisää osallistujien ymmärrystä ihmisiin vaikuttamisen merkityksestä strategian toteuttamisessa ja toiminnan kehittämisessä ja antaa käytännön esimerkkien ja case-harjoitusten kautta konkreettisia keinoja strategian toteuttamiseen hallitustyön kautta.


Lue lisää ja ilmoittauduHyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) –kurssi syksy 2022

Ajankohta:21.09.2022 12:45 - 18.10.2022 18:30Paikka:Villa TallboOsoite:Petäjäksentie 178, 26100 Rauma
Ajankohta:21.09.2022 12:45 - 18.10.2022 18:30
Paikka:Villa Tallbo
Osoite:Petäjäksentie 178, 26100 Rauma

​​​​​​​Viitenä iltapäivänä viikon välein: 21.9, 27.9, 4.10, 12.10 ja 18.10.2022

​​​​​​​Palautteita aiemmilta kursseilta:
"HHJ on avannut silmät monessa asiassa."
"Hyvä kurssi, suosittelen mielelläni tätä eteenpäin."
"Selkeytti hallituksen roolia"
"Ryhmätyöt antoisia ja hyödyllisiä"

HHJ -kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen

Kurssi sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin. HHJ-kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta ja työskentelytavat (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät).

Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa ja tuetaan pk-yritysten kasvua sekä luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistaminen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. Erilaisissa yrityksen kehitysvaiheissa kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa, omistajamuutoksissa, kansainvälistymisessä ja markkinahäiriöissä tarvitaan osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta.

Laajuus: HHJ-kurssi sisältää neljä puolen päivän jaksoa ja ryhmätyön.

1. jakso: Hyvä hallintotapa

 • Omistajat, hallitus, johto
 • Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu
 • Kohti ammattimaista hallitusta
 • Case

2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

 • Ryhmätyönanto
 • Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen
 • Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset
 • Case

3. jakso: Hallituksen strategiatyö

 • Johdatus strategiseen ajatteluun
 • Strateginen suunnittelu, miten luodaan tulevaisuus ja menestys
 • Hallituksen rooli strategian rakentamisessa
 • Case


Ryhmätyö
(Huom! Ryhmä voi itse sopia ajan)

 • Kokoontuminen kohdeyritykseen (kohdeyritykset sovitaan kurssin alussa)
 • Tavoitteena tutustua työryhmänä kohdeyrityksen omistajuuteen, hallinnointiin ja toimintaan sekä pohtia yrityksen tulevaisuuden strategioita ja hallitustyöskentelyn tuottamaa lisäarvoa

4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

 • Ryhmätöiden purku
 • Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
 • Case
 • Todistusten jako ja Cocktails and Snack

​​​​​​​

Lue lisää ja ilmoittauduHHJ Puheenjohtajakurssi seuraavaksi syksyllä Ajankohta:31.10.2022 11:15 - 01.11.2022 16:00Paikka:Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aulaOsoite:Valtakatu 6 (7. krs), Pori

HHJ Puheenjohtajakurssi seuraavaksi syksyllä


Ajankohta:31.10.2022 11:15 - 01.11.2022 16:00
Paikka:Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula
Osoite:Valtakatu 6 (7. krs), Pori

Puheenjohtajan tulisi toimia vastaavasti kuten orkesterinjohtaja tai luotsi. Hänellä tulee olla kyky kehittää hallitusosaamista, niin omaansa kuin hallituksen jäsenten. Toimiva hallitus toimii osakeyhtiön voimavarana ja suunnan näyttäjänä.
​​​​​​​
Koulutus sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi aikoville. Koulutukseen osallistujilta edellytetään HHJ - kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista. Kurssi koostuu yhdestä iltapäivästä ja yhdestä koko päivästä.

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakoulutuksessa käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajan tulisi toimia vastaavasti kuten orkesterinjohtaja tai luotsi. Hänellä tulee olla kyky kehittää hallitusosaamista, niin omaansa kuin hallituksen jäsenten. Toimiva hallitus toimii osakeyhtiön voimavarana ja suunnan näyttäjänä.

Kurssilla luodaan pohja pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle. Kurssilla pureudutaan

 • Hallituksen ydintehtäviin ja tehokkuuteen
 • Yrityksen strategiaan sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmään
 • Kokouksen johtamiseen ja työjärjestykseen
 • Liiketoiminnan kehittämiseen ja toimitusjohtajan katsaukseen
 • Hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteisiin
 • Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin ja vastuisiin


Lue lisää ja ilmoittaudu