Toimitusjohtajan katsaus - katsetta tulevaisuuteen

Covid-19 väritti seudun elinkeinoelämän toimintaa ja pakotti myös kauppakamarin muuttamaan toimintatapojaan. Vaikka moni asia jäi tekemättä kasvokkain, päästiin silti myös kehittämään seudun liike-elämää, toimintaympäristöä ja viemään katsetta tulevaisuuteen

Koronavuosi vaikutti lähes kaikkiin Rauman seudun yrityksiin jollain tapaa. Vientiteollisuuden haasteita olivat asiakkaiden investointipäätösten lykkääntyminen, kohonneet kuljetuskustannukset, osittainen komponenttipula sekä osaajien liikkuminen rajojen yli. Toisaalta osa toimialoista löysi koronasta uusia kasvun mahdollisuuksia. Muun muassa elintarvikesektori, päivittäistavarakauppa ja rautakauppa olivat koronasta selviytyjiä. Metsä Groupin sahan rakentaminen lähti käyntiin ja työvoimaa alettiin hakea. Paperin kysynnän lasku ja Kaipolan tehtaan alasajopäätös näkyivät Rauman logistisen klusterin toiminnassa. Rauman sataman investoinnit kuitenkin mahdollistavat kasvun tulevaisuudessa.

Jäsenistössämme erityisesti matkailu- ja ravintola-alan sekä tiettyjen palvelusektoreiden yritykset kärsivät kokoontumisrajoituksista ja kysynnän hiljenemisestä. Kesä onneksi soi hetken helpotuksen ja kotimaan matkailubuumin, mikä toi Rauman seudullekin ilahduttavasti uusia matkailijoita.

Olimme tukemassa jäseniämme koronaan varautumisessa tietoiskuin, tiedottein ja tarjoamalla yrityksille mahdollisuuden vaihtaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Monesti pandemiaan liittyvät uutiskirjeemme ovat olleet kaikkein luetuimpia.

Rauman kauppakamarille vuosi oli yhtä poikkeuksellinen kuin kaikille muillekin. Tammi-helmikuussa pääsimme toteuttamaan vielä tapaamisia fyysisesti, mutta maaliskuun puolen välin jälkeen lähes kaikki toimintamme siirtyivät etäyhteyksin tai hybrideinä toteutettaviksi.

Saavutettavuuden osalta erittäin myönteinen asia oli, kun valtatie 8 Turku-Pori-yhteysvälin yksi pahimmista pullonkauloista Eurajoen keskustan kohdalla sai kesäkuussa päätöksen kehittämisrahoituksesta, kiitos laajan yhteistyörintaman vaikuttamisessa. Työt pääsevät vauhtiin vuoden 2021 kesän aikana. Lisäksi toisena saavutettavuuden kärkiteemana nousi voimakkaammin listalle henkilöjunayhteys Raumalta Tampereelle.

Osaajien saatavuuteen liittyen Rauman kauppakamari oli yrityksistä nousseiden toiveiden pohjalta viemässä yhteistyötä eteenpäin kolmen eri klusterin osalta. Muovi- ja komposiittiteollisuuden, elintarviketeollisuuden ja Seaside Industry Park Rauma – teollisuuspuiston osalta toteutettiin syksyn 2020 mittaan osaamis- ja osaamistarvekyselyitä. Muoviteollisuuden osalta päästiin loppuvuodesta jo nauttimaan yhteistyöstä konkretiassa, kun yhdessä WinNovan. SAMKin ja yritysten kanssa käynnistyi alan osaamista täydentävä ammattitutkinto. Työ eri klustereiden ja oppilaitosten yhteistyön edistämisessä jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. SAMKin päätös perustaa Raumalle merilogistiikan tutkimuskeskus vahvistaa seudun roolia liikenteen ja logistiikan osaamiskeskittymänä.

Lämmin kiitos kauppakamarin jäsenille, henkilöstölle, luottamushenkilöille ja kaikille sidosryhmille vuodesta 2020!
Vuosi 2021 on Rauman kauppakamarin 40-vuotisjuhlavuosi. Tuokoon se tullessaan valoa ja uskoa tulevaan!

Riikka Piispa

Toimitusjohtaja