Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2019 oli Rauman kauppakamarin 38. toimintavuosi, eli neljänkympin tasavuosia lähestytään. Katsauksessani ihastelen jäsenyritystemme ja luottamushenkilöiden sitoutuneisuutta sekä hyvää yhteistyötä kansanedustajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Seudun liike-elämä jatkoi vahvaa kehittymistään monella sektorilla, vaikka osaajapula vaivasi osaa yrityksistä.

Vähemmän byrokratiaa ja vastakkainasettelua, enemmän yhteisiä tekoja, esimerkillä johtamista ja iloa

Kauppakamarin toimitusjohtajana omana johtolankanani on ollut "vähemmän byrokratiaa ja vastakkainasettelua, enemmän yhteisiä tekoja, esimerkillä johtamista ja iloa". Asioihin vaikuttaminen on ihmisten kohtaamista: vuorovaikutteisia keskusteluita, tiedon jakamista ja tiedon saamista. Vaikuttaminen on yhteisen tavoitekuvan luomista toivotusta tulevaisuudesta. Se on myös yhteisten askeleiden ottamista kohti tavoitteita: joskus pienten, joskus isojen. Mielestäni vaikuttaminen saa olla myös sopivasti huumorilla maustettua.

Menestyvä elinkeinoelämä tukee hyvinvointia niin paikallisella kuin valtakunnankin tasolla. Pohjimmiltaan kauppakamarin toiminta on siis hyvän elämän edellytysten luomista seutukunnassa. Kauppakamarin toimitusjohtajana toimiminen on mielestäni ennen kaikkea visiolla ja yhteisellä tekemisellä johtamista laajassa verkostossa. Verkostossa yhteinen tekeminen usein perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhä uudestaan ja uudestaan yllätyn jäsenyritystemme edustajien ja luottamushenkilöidemme vahvasta halusta olla vaikuttamassa asioihin: olla luomassa Rauman seudusta entistäkin parempaa paikkaa asua, käydä töissä ja harjoittaa elinkeinotoimintaa.

Visiotavoitteet ohjaavat kauppakamarin toimintaa

Suurimpana saavutuksena vuoden 2019 aikana näen monia eri tahoja sitouttaneen strategiaprosessin läpikäymisen, jonka kautta hahmotettiin Rauman seudun elinkeinoelämän visiotavoitteet tuleville viidelle vuodelle. Samalla Rauman kauppakamarin strategia sidottiin laajempaan kokonaisuuteen, mikä helpottaa yhdistyksen niukkoja resursseja kohdennettaessa. Visiotavoitekartan ja skenaariotarinoiden kautta pystymme myös viestimään sidosryhmille keskeisistä teemoista uudella ja herättävällä tavalla.

Yhteistyössä on voimaa!

Satakuntaan valittiin erinomaiset kansanedustajat huhtikuussa. Yhteistyö kansanedustajien kanssa jatkui tapaamisilla kauppakamarin puheenjohtajien kanssa sekä jatkuvalla, välittömällä yhteydenpidolla. Myös maakuntaliiton kanssa yhteistyö kehittyi uudelle tasolle, kun yhteisten vaikuttamisen kärkien hahmottamiseksi ja vaikuttamisen toteuttamiseksi käynnistyi "Suomi tarvitsee Satakunnan" -ryhmän työskentely. Ryhmässä maakuntaliiton ja elinkeinoelämän järjestöjen lisäksi ovat myös oppilaitosten, kuntien ja medioiden edustajat. Ryhmä on mahdollistanut osapuolten sitoutuneisuutta vaativat nopeat reagoinnit "siinä on paikka, miksi et lauo" -tyyppisiin vaikuttamistilanteisiin.

Liikenneinfran osalta kyettiin visioimaan yhteistä tavoitetilaa. Vt8:n Turku-Pori -yhteysvälin osalta julkaistiin päivitetty kehittämisselvitys tuleville 12 vuodelle. Lisäksi käynnistettiin Pori-Rauma-Tampere ratayhteyden parantamiseksi selvityksiä eri näkökulmista. Konkretiassa päästiin pari askelta eteenpäin, kun maakunnan kansanedustajat huolehtivat rahoituksesta vt8-ohituskaistojen rakentamisesta Mynämäellä, Nästin kohdalla sekä Luvialla. Myös Satakunnan raideyhteyksien kehittämiseen saatiin merkittävä potti.

Vuosi 2019 oli kauppakamarin kaikkien aikojen ennätysvuosi koulutusten suhteen. Tästä kuuluu suuri kiitos koulutuspäällilöllemme Päivi Junnilalle sekä vahvalle yhteistyölle erityisesti Satakunnan kauppakamarin ja muiden kauppakamareiden kanssa. Yhteistyö Satakunnan kauppakamarin kanssa on ollut erittäin hedelmällistä myös muilla sektoreilla.

Punainen porche ja perunamaa

Suomen talouden porskuttaessa hyvällä sykkeellä, nousi seudun yritysten kasvun isoksi esteeksi osaajien saatavuus. Jopa suoranainen osaajapula vaivasi osaa yrityksistä ja toimialoista. Osaajien vetovoiman lisäksi alettiin entistä enemmän puhua myös pitovoimasta. Väestöennusteiden pohjalta asiaa tarkastellen veto- ja pitovoimien osalta täytyy jatkossa tehdä töitä oikein hartiavoimin sekä entistä enemmän julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyönä.

Olen joskus kuullut sanottavan, että harvassa paikassa saa samaan aikaan punaisen porchen ja perunamaan. Täällä se onnistuu! Meillä on täällä kiinnostavia, myös kansainvälisiä yrityksiä ja työpaikkoja. Mukavat asuinolosuhteet niin urbaanisti kuin maaseutumaisissa, vesistöjen lähellä olevissa maastoissa. Yksityistä ja julkista palvelutarjontaa, tapahtumia. Kaikki hyvän elämän edellytykset!

Lämmin kiitos kauppakamarin jäsenille, henkilöstölle, luottamushenkilöille ja kaikille sidosryhmille vuodesta 2019

Kiitos myös väistyneelle puheenjohtajalle, Jyrki Heinimaalle, panostuksista yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi ja eteenpäin suuntaamiseksi!

Riikka Piispa
toimitusjohtaja
Rauman kauppakamari