Tuloslaskelma ja tase 2022

Rauman kauppakamarin vuosi 2022 oli lähellä budjetoitua. Tulos oli 5 160,58 euroa, budjetoitu oli n. 3 800 euron positiivinen tulos. Keskeisimpiä muutoksia edellisvuoteen olivat koulutus- ja vientiasiakirjatuottojen lasku edelliseen vuoteen verrattuna.

Tuloslaskelma 2022


TULOSLASKELMA1.1.2022-31.12.20221.1.2021-31.12.2021
Tuotot144 410,20201 601,56
Kulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot166 500,35-166 802,51
Henkilösivukulut-32 758,65-33 682,10
Henkilöstökulut yhteensä-199 259,00-200 484,61
Poistot ja arvonalentumiset-164,90-219,86
Muut kulut-142 406,56-150 082,78
Kulut yhteensä-341 830,46-350 787,25
Varsinainen toiminta yhteensä-197 420,26-149 185,69
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ-197 420,26-149 185,69Varainhankinta

Tuotot204 279,48195 064,89
Kulut-7 437,24-8 082,84
Yhteensä196 842,24186 982,05
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ-578,0237 796,36Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot5 847,505 848,08
Kulut-108,900
Yhteensä5 738,605 848,08
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ5 160,5843 644,44Omakatteiset rahastot

Tuotot2 399,592 507,47
Kulut-823,33-786,91
Yhteensä1 576,261 720,56
TILIKAUDEN TULOS ENNEN6 736,8445 365,00
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJATilinpäätössiirrot-1 576,26-1 720,56
Yhteensä5 160,5843 644,44
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO5 160,5843 644,44Tase 31.12.2022

TASE31.12.202231.12.2021
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto494,70659,6
Yhteensä494,70659,6Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet23 498,3123 498,31
Omat osakkeet ja osuudet30 783,7833 039,20
Sijoitukset yhteensä54 282,0956 537,51
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ54 776,7957 197,11VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset31 530,8727 683,91
Muut saamiset2 538,32308,42
Siirtosaamiset40 163,8447 629,00
Yhteensä74 233,0375 621,33Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit375 000,00375 000,00
Yhteensä375 000,00375 000,00
Rahat ja pankkisaamiset322 275,80354 343,44
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ771 508,83804 964,77VASTAAVAA YHTEENSÄ826 285,62862 161,88


VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Muut sidotut rahastot

Omakatteiset rahastot33 528,1831 951,92
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)719 485,92710 546,75
Tilikauden voitto (-tappio)5 160,5843 644,44
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ758 174,68786 143,11VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat15 441,6911 270,14
Muut velat16 941,4812 613,49
Siirtovelat35 727,7752 135,14
Yhteensä68 110,9476 018,77
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ68 110,9476 018,77
VASTATTAVAA YHTEENSÄ826 285,62862 161,88