Työlainsäädännön muutossuunnitelmat hallitusohjelmassa

Hallitus kehittää Suomen työmarkkinoita joustavampaan suuntaan muun muassa poistamalla työllistämisen esteitä ja parantamalla yritysten toimintaedellytyksiä. Uudistukset valmistellaan kolmikantaisesti ja ne on tarkoitus toimeenpanna heti hallituskauden alussa vuosina 2023–2025.

Tässä tehokoulutuksessa käydään tiiviisti läpi esitettyjä muutossuunnitelmia ja mitä ne käytännössä tarkoittavat yrityksen näkökulmasta.

Asiantuntija: Johtava juristi Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

OHJELMA

8.55
Etäyhden avaaminen

9.00
Neuvottelujärjestelmän kehittäminen ja työrauhan parantaminen

  • poliittisen ja tukilakko-oikeuden käyttöä rajoitetaan

Paikallisen sopimisen lisääminen

  • laajennetaan paikallisen sopimisen mahdollisuuksia yrityksissä

Työllistämisen esteiden purkaminen

  • Henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen lieventäminen
  • Määräaikaisen työsopimuksen solmimisen perusteiden muuttaminen
  • Lomautusilmoitusaikojen lyhentäminen
  • Yhteistoimintalain soveltamisalarajan korottaminen
  • Sairausajan palkan omavastuupäivä
  • Takaisinottovelvoitetta koskevien velvoitteiden lieventäminen

10.30
Tilaisuus päättyy


Osallistumismaksu: Jäsenhinta 280 € + alv 24 %, normaalihinta 380 € + alv 24 %


Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset alla olevasta linkistä. Linkki vie sinut KauppakamariKauppaan.

Lue lisää ja ilmoittaudu