Työvoimapula on kasvun este – mitä keinoja Rauman seudun elinkeinoelämä ehdottaa tilanteen ratkaisemiseksi

Rauman kauppakamarin maaliskuussa jäsenistöönsä kohdistuneen työvoimatarvekyselyn tulokset julkistettiin Elinkeinoelämän foorumin yhteydessä ke 2.5. klo 10-12 Villa Tallbossa Raumalla. Lähes 80 yrityksen vastauksista käy ilmi, että osaajille olisi kysyntää eri toimialoilla ja koulutustaustoilla.

Vastaajista yli puolet (56 %) on kokenut vaikeuksia osaavan työvoiman rekrytoinneissa viimeisen vuoden aikana. Osaavaa työvoimaa tarvittaisiin lukuisilla eri ammattinimikkeillä (kts. Liite 1). Koulutustaustoista korostuvat ammattiopisto- ja amk-tasot, mutta myös yliopistotason ja ammatillisen täydennyskoulutuksen taustoille omaaville osaajille on tarvetta. Työvoimatarpeiden osalta suurin osa näki kasvua lähivuosien aikana (70 % vastanneista). Yli 70 % (60 kpl) vastanneista yrityksistä olisi valmis rekrytoimaan juuri nyt yhden työntekijän tai enemmän.

Oletettavasti vastaajajoukko oli jo valmiiksi virittynyt teemaan eli vastaajat kokevat työvoima-asiat ajankohtaisemmaksi kuin muiden yritysten edustajat. Tulokset suhteutettuna koko seudun yritysjoukkoon ovat kuitenkin suuntaa antavia.

Työvoiman saannin hankaluuteen vaikuttaa tulosten mukaan eniten riittämätön työvoiman tarjonta, hakijoiden riittämätön ammattitaito sekä se, ettei alueen oppilaitoksista valmistu riittävästi työvoimaa. Osaajapulaan resepteinä liittyen toivottiin Satakunnan vetovoimaisuuden nostamista, lisää koulutuspaikkoja alueen oppilaitoksiin, täydennyskoulutuksen järjestämistä sekä puolisoiden työnsaantimahdollisuuksiin panostamista. Myös liikenneinfra nousi vastauksista merkittäväksi tekijäksi.

Reseptiksi työvoimapulan taltuttamiseksi nousevat esiin oppilaitosten moninainen rooli ja työelämän tarpeisiin vastaaminen, yritysten omat toimet henkilöstön saamisen ja pysyvyyden aikaansaamiseksi, seudun ja maakunnan vetovoimaisuuden lisäämiseksi tähtäävät toimet, työmarkkinoiden uudistus sekä muuttuvien maakunnallisten kasvupalveluiden rooli.

​​​​​​​
Lisätiedot:
Riikka Piispa, toimitusjohtaja
Rauman kauppakamari
riikka.piispa@rauma.chamber.fi
p. 040 7088555