Ulkomaalaisen palkaamiseen liittyvät kysymykset

Eroaako suomalaisen ja ulkomaisen työntekijän palkkaaminen toisistaan? Mitä papereita tarvitsee täyttää, mistä niitä saa ja paljonko se maksaa? Tällä sivulla on linkkejä tahoihin, joilla on tietoa näistä käytännön kysymyksistä.

- Jos kyseessä on maahanmuuttaja, katso seuraavat linkit:

Työvoimatoimisto: ulkomaalainen töissä Suomessa
Täältä läydät tietoa ulkomaalaisia palkkaaville työnantajille sekä Suomeen töihin tuleville ja jo Suomessa asuville ulkomaalaisille

Maahanmuuttoviraston sivuilta löytyy yksityiskohtaista tietoa luvista sekä niiden käsittelyajoista, maksuista ja muusta ulkomaalaisen työntekoon liittyvistä asioista.
Lupa-anomuksia voi jättää poliisiasemalle kuten esimerkiksi Satakunnan Poliisin lupaosastolle

- Jos kyseessä on opiskelijaharjoittelija, ota yhteys:

Porin yliopistokeskus/Ura- ja rekrytointipalvelut

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK

Oppilaitoksilla on pääsääntöisesti omat sopimuspohjat, joille työharjoittelusopimus tehdään. Harjoittelujaksotvoivat olla palkattomia tai palkallisia. Palkoista sovitaan yleensä opiskelijan ja työnantajan välillä. Käytännössä harjoittelun pituudet oppilailla vaihtelevat ammatti- ja aikuisopiskelijoiden muutamien viikkojen harjoittelusta ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden puolen vuoden harjoittelujaksoihin.

Työntekijän vakuuttaminen

Lähtökohtaisesti jos työnantaja tekee työsopimuksen työntekijän kanssa, työnantaja vakuuttaa työntekijän yrityksen normaalikäytännön mukaisesti. Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen käy samoin, kun työsopimus on tehty, työnantaja huolehtii vakuutuksista normaalisti. Ulkomaalaisen palkkaamiseen tarvitaan kuitenkin oleskelulupa.
Ulkomaalaisen työntekijän lupa-asioista lisätietoja täältä (Maahanmuuttovirasto)
Miten ja mistä lupia haetaan; tietoa löytyy täältä (Maahanmuuttovirasto)

Ulkomaalaisen työharjoittelijoiden vakuutus hoidetaan joidenkin oppilaitosten puolesta, kun taas joidenkin oppilaitosten kohdalla, jos harjoittelu on palkallista, vakuutusasia pitää hoitaa yrityksen tavallisen käytännön mukaan.

Mitä laki sanoo? Finlex on valtion säädöspankki internetissä, josta voit nopeasti löytää tietoa mm. lainsaadännöstä ja oikeuskäytännöstä. Alla muutama hyödyllinen linkki ulkomaiseen työvoimaan liittyen.

Ulkomaalaislaki
Laki Tsekin, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä 30.04.2003/309

Oppaita ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen:

Ulkomaalainen työntekijä Suomessa - työnantajan perehdyttämisopas
Kauppakamari-sarjan käytännönläheinen opas ajankohtaisesta aiheesta, ulkomaalaisen työntekijän perehdyttämisestä.

Osta opas tästä

Suomeen töihin
Tampereen kauppakamarin ja Opteamin yhdessä julkaisema kansainvälisen rekrytoinnin ja Suomeen asettautumisen käytännön opas työnantajalle ja työntekijälle.

Tilaa tästä