Usein kysyttyjä kysymyksiä luontoiseduista


Luontoisedut, kuten puhelinetu, autoetu ja ravintoetu, ovat usein osa työntekijän palkkaa. Tähän artikkeliin on koottu muutamia luontoisetuja koskevia kysymyksiä ja vastauksia.
Miten luontoisetujen kanssa toimitaan työntekijän poissaolon aikana?
Koska luontoisetu on osa työntekijän palkkaa, se pidetään voimassa palkallisen poissaolon aikana. Vaihtoehtoisesti työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työntekijälle maksetaan luontoisedun verotusarvon suuruinen rahakorvaus. Tämä on perusteltua esimerkiksi silloin, jkun työntekijä jää suoraan hoitovapaalta uudelle palkalliselle äitiysvapaalle.

» katso video tästä linkistä

lue lisää tästä (pdf)