Vaikuttaminen ja edustukset

Vuoden 2020 vaikuttaminen nivoutui vahvasti tuttuihin teemoihin. Saavutettavuus ja yritys-oppilaitosyhteistyö olivat vaikuttamisen kärkiä, joiden saralla saatiin myös positiivista muutosta aikaan.

​​​​​​​Saavutettavuuden osalta Vt8-parantaminen oli ja pysyi keskeisenä vaikuttamisen kohteena. Vt8 Turku-Pori -vaikuttajavaltuuskunta toteutti kaksi tilaisuutta vuoden aikana.

Tammikuussa toteutettiin mediatilaisuus, jossa viestittiin vahvasti Eurajoen ja Laitilan risteysalueiden rahoituksen saamisen puolesta. Samalla julkistettiin Vt8 Turku-Pori -välin kehittämisselvityksen päivitys.

Keväällä toteutetussa kestävää kilpailukykyä liikenneverkolla - tilaisuudessa käytiin läpi perusteluita Vt8 Turku-Pori -yhteysvälin kehittämiselle. Tilaisuuteen oli valmisteltu minuuttivideoita, joissa elinkeinoelämä pääsi lausumaan väylän merkityksestä yritysten kasvulle ja kehittymiselle.

Kesäkuussa saatiinkin positiivinen tieto, kun Eurajoen eritasoliittymäratkaisu sai rahoituksen lisäbudjetista.


Henkilöjunaliikenne Rauma-Kokemäki-välille nousi uudelleen tapetille. Kauppakamari oli mukana toteuttamassa teemaan liittyvää vuoropuhelua kuntatoimijoiden ja viranomaisten kanssa. Marraskuussa toteutettiin keskustelutilaisuus, jossa julkistettiin myös maakunnan toimijoiden yhteinen kannanotto raideliikenteen käynnistämisen puolesta.


Yritys-oppilaitosyhteistyö tiivistyi entisestään. Muovi- ja komposiittialan ja elintarviketeollisuusalan yritysten ja oppilaitosten kanssa alettiin rakentaa pidempikestoista, klusteripohjaista yhteistyötä. Rauman kauppakamari ja Pyhäjärvi-instituutti hakivat ja saivat yhteistyön kehittämiseen Satakunnan maakuntaliitolta rahoitusta niin sanottuun OSAKA - Osaamista Satakunnan kasvaville aloille -hankkeeseen. Erityisesti muovi- ja komposiittiteollisuuden parissa saatiin yhdessä aikaan, kun syksyllä 2020 käynnistyi WinNovassa alan ammattitutkinto ja WinNovan tarjontaan tuli myös perustutkinto alasta kiinnostuneille.

Lisäksi käynnistettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -hankeaihion eteenpäin vieminen, joka jatkuu myös vuoden 2021 puolella.

Rauman kauppakamarin RINKI-yhteistyöryhmän toimesta toteutettiin yhteensä kolme tilaisuutta vuoden 2020 aikana, joissa yritysten ja oppilaitosten edustajat pääsivät vuorovaikutukseen.


Rauman kauppakamari monessa mukana

Liikenneinfrapuolella maantieinfran lisäksi raideliikenne Pori/Rauma-Tampere -yhteydellä oli koko maakunnan yhteisen edunvalvonnan kohde. Rauman seutu hyötyy myös Turun tunnin junayhteydestä sekä pääradan parantamisesta, joten molempien hankkeiden eteneminen nähtiin tärkeänä.

Yhteistyö Satakunnan kansanedustajien kanssa on ollut mutkatonta ja jatkuvaa. Puheenjohtajien, toimitusjohtajien ja kansanedustajien säännölliset kohtaamiset jatkuivat koronatilanteesta huolimatta mutkattomissa merkeissä.

Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyen toteutettiin jo toista kertaa Meillä on töitä -kesärekrykampanja, johon osallistui joukko seudun suurimpia yrityksiä. Loppuvuodesta alettiin jo suunnittelemaan vuoden 2021 alun kampanjaa, jonka alue laajeni samalla koskemaan koko Satakuntaa.

Maakunnan sisäinen edunvalvontayhteistyössä "Suomi tarvitsee Satakunnan" -ryhmän työskentely jatkui aktiivisena. Maakunnassa aloitettiin loppukesästä 2020 Kasvun mahdollisuus - työskentely, jolla koottiin maakunnasta ideoita ja toimenpiteitä koronasta elpymisen varalle. Työskentely oli osaltaan pohjana valtakunnan tasolla kootulle aineistolle, jota hyödynnetään EU-elvytyspakettien sisältöjen täsmennyksissä. Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja oli vetämässä Satakunnan Kasvun mahdollisuus - työskentelyn infra-ryhmää, jossa koottiin maakunnan keskeiset liikenne- ja tietoliikenneinfran kehittämishankkeet prioriteettijärjestykseen.

Yhteistyö kauppakamarin toiminta-alueen kuntien kanssa jatkui tiiviinä monella eri sektorilla. Vaikuttamisyhteistyötä tehtiin yhdessä Satakunnan ja Turun kauppakamarien, mutta myös muiden kauppakamareiden kanssa erityisesti saavuttavuuteen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Teknologiateollisuus ry, Rauman ja Satakunnan Yrittäjät, Satakunnan ELY-keskus, TE-toimisto sekä esimerkiksi Infra ry olivat myös yhteistyötahoina vaikuttamisessa tai muussa toiminnassa, kuten esimerkiksi tapahtumissa.


  Julkaisut

  Kauppakamareiden liikennehankelistaus 2020
  Koronakyselyt : Koronavirusepidemian aikana olemme tehneet säännöllisesti muiden kauppakamarien ja Keskuskauppakamarin kanssa jäsenyrityksillemme kyselyitä koronaviruksen vaikutuksista liiketoimintaan.

  Lausunnot

  • Position Paper #Transport4Cohesion / Liikenteen säilyminen prioriteettina EU:n Interreg-ohjelmissa
  • Väylämaksujen väliaikainen poisto
  • Vetoomus lääkekehityskeskuksen perustamisesta Turkuun
  • Vetoomus - Yritykset mukaan soteuudistussuunnitteluun Satakunnassa
  • Raideinfra täysimääräiseen käyttöön - kannanotto Rauma-Kokemäki-henkilöjunaliikenteen puolesta
  • Meriliikenteen periaatepäätös kasvihuonekaasujen vähentämisestä
  • Lisäksi Keskuskauppakamarin kautta oltu mukana kauppakamareiden yhteislausunnoissa koskien liikenneverkkoa, koulutuskysymyksiä ja elinkeinopolitiikkaa.

  Edustukset​​​​​​​​​​​​​​

  Rauman kauppakamarilla on edustuksia lukuisissa eri foorumeissa erityisesti Satakunnan rajojen sisällä. Alla mainittujen edustuspaikkojen lisäksi kauppakamari oli edustettuna myös useissa Satakunnassa toteutetuissa EU-rahoitteisissa hankkeissa.

  Satakunnan Kasvun mahdollisuus -työryhmä

  • Piispa Riikka

  Keskuskauppakamarin vaalivaliokunta

  • Paasikivi Jari

  Keskuskauppakamarin valtuuskunta

  • Heinimaa Jyrki
  • Marttila Mika
  • Seppänen Jussi
  • Suominen Sakke
  • Vanamo Ari-Pekka

  Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta

  • Wikström Janne

  Keskuskauppakamarin työ-, osaamis- ja koulutusvaliokunta

  • Toivonen Sakari

  Kasitie ry, hallitus

  • Piispa Riikka

  Helsinki-Forssa-Pori -yhteysvälin neuvottelukunta

  • Piispa Riikka

  Lounais-Suomen ELVAR-varautumistoimikunta

  • Piispa Riikka

  Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, MOTK ry

  • Piispa Riikka

  Pori/Rauma-Tampere -rataryhmä

  • ​​​​​​​Piispa Riikka

  Rauman kaupungin elinkeinoneuvottelukunta

  • Piispa Riikka / Heinimaa Jyrki
  • Suistio Timo / Marva Heikki
  • Vanamo Ari-Pekka / Sallinen Kari

  Rauma-Kokemäki -henkilöjunaryhmä

  • Piispa Riikka


   Rauman kaupungin hankintafoorumi

   • Piispa Riikka

   Rauman kaupungin koulutusverkosto

   • Piispa Riikka

   Rauman seudun toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta

   • Junnila Päivi, varajäsen Riikka Piispa

   Rauman teknillisen oppilaitoksen säätiön hallitus

   • Kangasmaa Tuomas

   Raumalaisen kaupan ja tekniikan kannatussäätiö

   • Marttila Mika
   • Sieviläinen Jorma
   • Piispa Riikka

   Satakorkean neuvottelukunta

   • Piispa Riikka

   Satakunnan ELY-keskus, neuvottelukunta

   • Junnila Päivi

   Satakunnan Korkean Teknologian Säätiön valtuuskunta

   • Suistio Timo

   Satakunnan liikennejärjestelmätyöryhmä

   • Piispa Riikka

   Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä MYR

   • Piispa Riikka/ Junnila Päivi

   Suomi tarvitsee Satakunnan -ryhmä

   • Piispa Riikka

   Taitaja 2022 -neuvottelukunta

   • Piispa Riikka

   WinNova, Länsirannikon Koulutus Oy, hallitus

   • Piispa Riikka