Vaikuttaminen ja edustukset

Vuoden 2019 vaikuttaminen nivoutui vahvasti tuttuihin teemoihin. Toisaalta uusi strategia ja Rauman seudun elinkeinoelämän visiotavoitteet tuovat vaikuttamisteemojen listalle uusiakin elementtejä. Maakunnan sisäinen yhteistyö vaikuttamisessa tiivistyi.

Vaikuttamisen toimenpiteet

Saavutettavuuden osalta Vt8-parantaminen oli ja pysyi keskeisenä vaikuttamisen kohteena. Vuoden aikana toteutettiin vt8-vaikuttajavaltuuskunnan ja ELY-keskuksen yhteistyönä Vt8 Turku-Pori -kehittämisselvityksen päivitys. Selvityksen rahoittamiseen osallistuivat kauppakamarit, maakuntaliitot, kunnat sekä satamat Turku-Pori -yhteysväliltä - hieno yhteistyön osoitus sekin.

Rauman ja Porin nuorkauppakamarit tukivat kevään 2019 aikana vaikuttamistyötä omalla Kasitie nelikaistaiseksi -somekampanjalla ja -tempauksilla. Merkityksellisesti 8.4. toteutetussa mopoauto-tempauksessa eduskuntavaaliehdokkaat laitettiin mopoauton kyytiin ajamaan kasitien vartta kokemaan tien vaarat Pori-Rauma -välillä. Samalla haettiin mediajulkisuutta kasitien turvallisuuspuutteille. Nuorkauppakamarit keräsivät lisäksi yli 1500 henkilön adressin kasitien nelikaistaistamiseksi.

Liikenneinfrapuolella raideliikenne Pori/Rauma-Tampere -yhteydellä oli koko maakunnan yhteisen edunvalvonnan kohde. Vuoden aikana saatiinkin Satakunnan kansanedustajien ja muiden tahojen yhteistyönä rahoitusta sekä vt8 Turku-Pori -välin sekä Pori/Rauma-Tampere raideyhteyden parantamiseen. Rauman seutu hyötyy myös Turun tunnin junayhteydestä sekä pääradan parantamisesta, joten molempien hankkeiden eteneminen nähtiin tärkeänä.

Vaalivaikuttaminen oli tapetilla edustakunta- ja europarlamenttivaalien johdosta. mm. Elinkeinoelämän vaalipaneeli 3/2019. Yhteistyö Satakunnan kansanedustajien kanssa on ollut mutkatonta ja jatkuvaa. Puheenjohtajien, toimitusjohtajien ja kansanedustajien säännölliset kohtaamiset otettiin tavaksi vuoden 2019 aikana.

Yritys-oppilaitosyhteistyö tiivistyi entisestään. Koulutusorganisaatioiden kanssa lähdettiin tietoisesti rakentamaan pitkäjänteistä, monella tasolla toimivaa yhteistyötä. Satakunnan ammattikorkeakoulun Advisory Board aloitti toimintansa, jossa myös Rauman kauppakamarilla on edustus. Sekä SAMKin, että WinNovan johdon kanssa käydyt keskustelut nostivat esiin monia yhteistyön mahdollisuuksia.

Konkreettisia yhteistyöaskeleita päästiin toteuttamaan muun muassa RINKI-yritys-oppilaitosyhteistyöryhmän toiminnan kautta. RINKI-ryhmässä toteutettiin tietoiskuja, verkostoitumistilaisuuksia sekä mm. opas kiinnostavan yritysesittelyn pitämiseksi opiskelijoille. Ryhmään liittyi vuoden 2019 aikana yhteensä 71 henkilöä yrityksistä ja oppilaitoksista, suunnilleen puolet ja puolet molempia.

Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyen oltiin mukana toteuttamassa täysin englanninkielistä rekrytointitilaisuutta kesäkuussa 2019, jonka pääkohderyhminä olivat OL3-työmaalla työskentelevät henkilöt.

Maakunnan sisäinen edunvalvontayhteistyö kehittyi uudelle tasolle, kun yhteisten vaikuttamisen kärkien hahmottamiseksi ja vaikuttamisen toteuttamiseksi käynnistyi "Suomi tarvitsee Satakunnan" -ryhmän työskentely. Ryhmässä maakuntaliiton ja elinkeinoelämän järjestöjen lisäksi ovat myös oppilaitosten, kuntien ja medioiden edustajat.

Yhteistyö kauppakamarin toiminta-alueen kuntien kanssa jatkui tiiviinä monella eri sektorilla. Vaikuttamisyhteistyötä tehtiin yhdessä Satakunnan ja Turun kauppakamarien, mutta myös muiden kauppakamareiden kanssa erityisesti saavuttavuuteen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Teknologiateollisuus ry, Rauman ja Satakunnan Yrittäjät, Satakunnan ELY-keskus, TE-toimisto sekä esimerkiksi Infra ry olivat myös yhteistyötahoina vaikuttamisessa tai muussa toiminnassa, kuten esimerkiksi tapahtumissa.


Julkaisut tukemassa vaikuttamistyötä

 • Kestävää kilpailukykyä logistiikalla ja liikenneverkoilla - selvitys yhteistyössä läntisen Suomen kauppakamareiden kanssa
 • Vt8 Turku-Pori -kehittämisselvityksen päivitys 12/2019 yhteistyössä Lounais-Suomen toimijoiden kanssa
 • Rauman kauppakamarin koulutuskysely 10/2019

Lausunnot

 • Lausunto valmisteilla olleesta Satakunnan ammattikorkeakoulun strategiasta
 • Tukilausunto OKM:n ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen saamiseksi Satakuntaan 2019
 • LETTER OF SUPPORT for the project “MultiPort – Improving port infrastructure for cargo handling in the Port of Rauma” within the 2019 CEF Transport call
 • Osallistuminen kyselyyn elinkeinopalvelujen järjestämisestä Porin seudulla (ja muualla Satakunnassa)
 • Osallistuminen väyläverkon merkittävimpien ongelmakohteiden kartoittamiseen, Väylä.fi-sivustolla
 • Tukilausunto SAMKin tutkintotavoitemäärien nostamiseksi
 • Lisäksi Keskuskauppakamarin kautta oltu mukana kauppakamareiden yhteislausunnoissa koskien liikenneverkkoa, koulutuskysymyksiä ja elinkeinopolitiikkaa.

Edustukset​​​​​​​​​​​​​​

Rauman kauppakamarilla on edustuksia lukuisissa eri foorumeissa erityisesti Satakunnan rajojen sisällä. Alla mainittujen edustuspaikkojen lisäksi kauppakamari oli edustettuna myös useissa Satakunnassa toteutetuissa EU-rahoitteisissa hankkeissa.

Keskuskauppakamarin vaalivaliokunta

 • Paasikivi Jari

Keskuskauppakamarin valtuuskunta

 • Heinimaa Jyrki
 • Kuusisto Juha
 • Sallinen Kari
 • Seppänen Jussi
 • Suominen Sakke

Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta

 • Asumalahti Hannu

Keskuskauppakamarin työ-, osaamis- ja koulutusvaliokunta

 • Toivonen, Sakari

Kasitie ry, hallitus

 • Piispa Riikka

Helsinki-Forssa-Pori -yhteysvälin neuvottelukunta

 • Piispa Riikka

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, MOTK ry

 • Piispa Riikka

Pori/Rauma-Tampere -rataryhmä

 • ​​​​​​​Piispa Riikka

Rauman kaupungin elinkeinoneuvottelukunta

 • Piispa Riikka / Heinimaa Jyrki
 • Suistio Timo / Marva Heikki
 • Kuusisto Juha / Sallinen Kari

Rauman kaupungin hankintafoorumi

 • Piispa Riikka


  Rauman kaupungin koulutusverkosto

  • Piispa Riikka

  Rauman seudun toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta

  • Junnila Päivi

  Rauman teknillisen oppilaitoksen säätiön hallitus

  • Kangasmaa Tuomas

  Raumalaisen kaupan ja tekniikan kannatussäätiö

  • Heinimaa Jyrki
  • Sieviläinen Jorma
  • Piispa Riikka

  Satakorkean neuvottelukunta

  • Piispa Riikka

  Satakunnan ammattikorkeakoulu, hallitus

  • Piispa Riikka 12/2019 saakka

  Satakunnan ELY-keskus, neuvottelukunta

  • Junnila Päivi

  Satakunnan Korkean Teknologian Säätiön valtuuskunta

  • Suistio Timo

  Satakunnan liikennejärjestelmätyöryhmä

  • Piispa Riikka

  Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä MYR

  • Piispa Riikka/ Junnila Päivi

  Suomi tarvitsee Satakunnan -ryhmä

  • Piispa Riikka