Luottamushenkilöt kauppakamarin voimavarana 2019

Luottamushenkilöt ovat Rauman kauppakamarin tärkeä voimavara. Kauppakamarin toiminnan ytimen ja vuosittaisen rungon muodostavat hallituksen, valtuuskunnan ja valiokuntien työskentely - lukuisten eri alojen osaajien ajatustyö ja konkreettiset toimenpiteet.

Rauman kauppakamarin hallitus ohjaa kauppakamarin päivittäisen tekemisen suuntaa. Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana yhteensä 8 kertaa: joka kerralla mukana oli vähintään 10 hallitusjäsentä. Toimintaa luotsasi vuoden 2019 aikana Rauma Marine Constructions Oy:n toimitustjohtaja, kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heinimaa. Vuoden 2019 syyskokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Osuuskauppa Keulan toimitusjohtaja Mika Marttila.

Valtuuskunnan strategisena tehtävänä on linjata kauppakamarin toimintaa pitkällä tähtäimellä sekä valita kauppakamarin hallituksen jäsenet. Valtuuskunnan toimintaa linjattiin vuoden 2019 aikana uudelleen edelleen painottaen strategisempaa näkökulmaa. Valtuuskunnassa työstettiin syksyn aikana muun muassa Rauman seudun elinkeinoelämän skenaariotarinoista keskeiset visiotavoitteet kauppakamarin strategian pohjalle.

Valiokunnat toimivat vaikuttamisen, verkostoitumisen ja yhteisen toiminnan alustana. Rauman kauppakamarin seitsemässä valiokunnassa toimii yli 150 luottamushenkilöä: seudun eri yritysten ja organisaatioiden johtajia, yrittäjiä ja asiantuntijoita.

Vuonna 2019 valiokunnat kokoustivat yhteensä 25 kertaa, joihin osallistuttiin yli 260 kertaa. Usein kokoukset toteutettiin jäsenyrityksen tai organisaation luona, mikä mahdollisti samalla yritykseen tutustumisen. Kokoukset käsittelivät muun muassa seuraavia teemoja:

 • Liikennejärjestelmä saavutettavuuden ja teollisuuden näkökulmista
 • 5G-verkko yritysten toiminnassa
 • Merikuljetukset tänään ja tulevaisuudessa
 • Median murros Ylen näkökulmasta
 • Seudun oppilaitosten tarjonta yrityselämälle
 • Rauman kauppakeskuksen ajankohtaiskatsaus
 • Talouden näkymiä globaalilla tasolla
 • Erikoiskaupan menestysreseptit
 • Muovi- ja komposiittialan ajankohtaiskatsaus
 • Yhteistapaamiset Satakunnan kauppakamarin valiokuntien kanssa

Valiokunnista alkunsa saanut toiminta

 • Rauman kauppakamarin KV-klubi käynnisti toimintansa (nykyään brändillä Global Club) ensimmäisellä tapaamisella tammikuussa kansainvälistymisvaliokunnan toimesta.
 • RINKI-yritys-oppilaitosyhteistyökonseptin kehittäminen ja yhteistyö Rauman päässälaskumestari -kilpailussa ICT-valiokunnan aloitteesta
 • Rauman kauppakamarin jäsenten yhteinen Meillä on töitä -kesärekrykampanja HR- ja koulutusvaliokunnan toimesta.
 • Rauman kauppakamarin koulutuskyselyn toteuttaminen Teollisuusvaliokunnan aloitteesta
 • Pyhäjärviseudun elinvoimafoorumi paikallisvaliokunnan aloitteesta
 • Logistiikkafoorumin toteutus yhteistyössä Rauman kauppakamarin liikennevaliokunnan ja Satakunnan kauppakamarin logistiikkavaliokunnan kesken
 • Rauman kaupallisen keskustan tulevaisuustyöskentely käynnistyi Kauppa- ja palvelualojen valiokunnan toimesta. Työskentely jatkuu vuoden 2020 aikana laajemmalla foorumilla.

Hallitus 2019


Puheenjohtajisto​​​​​​​​​​​​​​

Jäsenet


Valtuuskunta 2019


Puheenjohtajisto​​​​​​​​​​​​​​

Jäsenet


Valiokunnat 2019