Luottamushenkilöt kauppakamarin toiminnan ytimessä

Luottamushenkilöt ovat Rauman kauppakamarin tärkeä voimavara. Kauppakamarin toiminnan ytimen ja vuosittaisen rungon muodostavat hallituksen, valtuuskunnan ja valiokuntien työskentely - lukuisten eri alojen osaajien ajatustyö ja konkreettiset toimenpiteet.

Hallitus 2022

Osa Rauman kauppakamarin hallituksessa perinteikkäässä elokuun strategiakokouksessa.

Rauman kauppakamarin hallitus ohjaa kauppakamarin päivittäisen tekemisen suuntaa. Hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana yhteensä 8 kertaa: joka kerralla mukana oli vähintään 8 hallitusjäsentä. Toimintaa luotsasi vuoden 2022 aikana Osuuskauppa Keulan toimitusjohtaja, kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Mika Marttila.


Puheenjohtajisto​​​​​​​​​​​​​​

Jäsenet


Valtuuskunta 2022

Valtuuskunnan strategisena tehtävänä on linjata kauppakamarin toimintaa pitkällä tähtäimellä sekä valita kauppakamarin hallituksen jäsenet. Valtuuskunnassa käsiteltiin vuoden aikana muun muassa muuttunutta globaalia toimintaympäristöä sekä linjattiin toimintaa vuodelle 2023.


Puheenjohtajisto​​​​​​​​​​​​​​

Jäsenet


Valiokunnat 2022

Valiokunnat toimivat vaikuttamisen, verkostoitumisen ja yhteisen toiminnan alustana. Rauman kauppakamarin seitsemässä valiokunnassa toimii yli 150 luottamushenkilöä: seudun eri yritysten ja organisaatioiden johtajia, yrittäjiä ja asiantuntijoita. Vuonna 2022 valiokunnat kokoustivat yhteensä 27 kertaa, joihin osallistuttiin yli 260 kertaa.

Valiokunnissa käsiteltiin muun muassa osaajien saatavuuteen liittyviä teemoja, kansainvälistymistä, liikenteen ja logistiikan ajankohtaiskysymyksiä sekä uusia teknologioita. Keskustelu oli aktiivista ja liikkeelle saatiin myös uusien tapahtumien suunnittelua. Samoin valiokunnista saatiin tukea lausuntojen ja kannanottojen laatimiseen.