Valiokunnat


Edunvalvontatyötä tehdään kauppakamarin kahdeksassa valiokunnassa, joihin kuuluu 120 jäsenyrityksissä toimivaa oman alansa asiantuntijaa. Kauppakamaritoimintaan sitoutuneet luottamushenkilöt ovat keskeisiä vaikuttajia edunvalvonnassa. Kauppakamari vaikuttaa ja esittää elinkeinoelämän näkemyksiä talousalueensa kunnille ja valtion viranomaisille. Kauppakamarijärjestön voimana on edunvalvonnan monipuolisuus ja vaikuttavuus.

» HR- ja koulutusvaliokunta

» ICT-valiokunta

» Teollisuusvaliokunta

» Liikennevaliokunta

» Kansainvälistymisvaliokunta

» Kauppa- ja palvelualojenvaliokunta

» Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta